-eBe-

  

Storbritannia

Sporvei, t-bane m.m.

bullet

Gatwick

bullet

Sheffield

Gatwick

Mellom søndre og nordre terminal på Gatwick flyplass i Crawley, West Sussex, går det en intern bane. Den er helt isolert fra alle øvrige baner og trafikkeres av tog som kjører på gummihjul på sementbaner, med strømskinne i midten. Vognene er helautomatiske og førerløse.

Bildene er tatt på søndre terminal 07.05.2017.

Sheffields sporveishistorie startet i 1873 da det ble åpnet en normalsporet (1435 mm) hestesporvei i byen. I 1899 åpnet den første elektrisk drevne linjen, og allerede tre år senere var elektrifiseringen gjennomført på samtlige linjer. Sporveisnettet nådde sin største utstrekning allerede i 1905, med gjennomgående trafikk til nabobyen Rotherham. Da behovet for nytt materiell meldte seg etter 2. verdenskrig, fant byens myndigheter det billigere å anskaffe busser enn nye trikker - uten å ta hensyn til bussenes mye kortere levetid, så den formodete gevinsten viste seg å være svært kortsiktig - og nedleggelsene av trikkelinjene begynte i 1952. I 1960 ble den siste linjen nedlagt. Etter få år viste seg både at den forventede, økonomiske gevinsten uteble totalt, og at bussene ikke maktet å hanskes med den stadig økende trafikkmengden, og planleggingen av et nytt sporveissystem begynte. Trafikken startet i 1994, og forlengelser av linjen ble suksessivt åpnet gjennom det påfølgende året. Systemet har nå to linjer, og det foreligger en rekke utvidelsesplaner, bl.a. for gjenopprettelse av sporveisforbindelsen til Rotherham. Men mens den gamle forbindelsen mellom de to byene fulgte landeveien, vil den nye ta i bruk en eksisterende jernbanelinje, noe som vil kreve 2-systems materiell, 750 V likestrøm og 25 kV vekselstrøm. Alt tyder på at sporveien er kommet tilbake til Sheffield for å bli, og at den vil spille en stadig viktigere rolle i byens kollektivtransport.

SST 101

Glossop Road, 10.10.2015

SST 102

Glossop Road, 10.10.2015

SST 104

West Street, 09.10.2015

SST 107

Glossop Road, 11.10.2015

SST 107 og 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 110

Glossop Road, 09.10.2015

SST 111

Glossop Road, 10.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 117

Glossop Road, 10.10.2015

SST 119

Glossop Road, 10.10.2015

 

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023