-eBe-

  

Sveits*

Sveits er antakelig verdens mest interessante og mangfoldige jernbaneland. Foruten det normalsporete hovednettet har landet et konglomerat av privatbaner med ulike sporvidder, både normalspor (1435 mm) og forskjellige smalsporvidder. Mange mindre banestrekninger er anlagt i fjellskråninger som er altfor bratte til vanlig adhesjonsdrift, og for å kunne kjøre disse strekningene benyttes det ulike former for tannstangdrift eller kabel. Bortimot 100 % av banenettet er elektrifisert, for normalspornettets vedkommende med 15 kV lavfrekvent vekselstrøm i kontaktledning (samme som både Tyskland og Østerrike). At Italia og Frankrike har andre strømsystemer, er ikke lenger noe problem med moderne flersystemslok. I tillegg finnes det noen dampdrevne museumsbaner.

Vis en sveitser en fjelltopp, og han bygger umiddelbart en jernbane dit, har det vært påstått. Det er en sannhet med sterke modifikasjoner, men det er likevel påfallende hvor mange, livskraftige fjellbaner med kabel- og tannstangsdrift sveitserne har klart å bygge til ulike fjelltopper rundt om i landet.

Den første jernbanen på sveitsisk jord, i 1844, var imidlertid ikke sveitsisk i det hele tatt. Det var en bane fra Strasbourg. Banen krysset grensen og hadde sitt endepunkt i Basel på sveitsisk side. I de påfølgende 100 årene skulle denne banen komme til å være vekselvis fransk og tysk, alt etter hvorvidt Alsace og Lorraine tilhørte Frankrike eller Tyskland. Først tre år senere ble den første helsveitsiske jernbanen åpnet, mellom Zürich og Baden, og fra da tok jernbanebyggingen i Sveits for alvor av. Begge disse første banene var bygget med normalspor-, og denne sporvidden ble dominerende for alle senere stamstrekninger i Sveits. Riktignok har senere noen lokale smalsporbaner (meterspor - 1000 mm sporvidde) utviklet seg til noe som nærmest må kalles stambaner, men de er likevel unntakene.

Den første jernbaneloven foreskrev at jernbanene skulle bygges av private eller av lokale myndigheter, noe som medførte en sterk konkurranse med flere konkurrerende strekninger og påfølgende konkurser. Først i 1909 ble de fem største jernbaneselskapene samlet i et statsbaneselskap. Den språkpolitiske situasjonen i Sveits innebærer at statsbaneselskapet har flere betegnelser. Fordi tysk er flertallsspråket som brukes av 65,6 % av befolkningen, er den tyske betegnelsen SBB (Schweizerische Bundesbahnen) gjennomført på disse sidene (og tilsvarende for andre flerspråklige selskaper). På fransk er betegnelsen CFF (Chemins de fer fédéraux suisses), på italiensk FFS (Ferrovie federali svizzere) og på retoromansk VFS (Viafiers federalas svizras). Fremdeles finnes det en rekke private jernbaneselskaper, først og fremst lokale baner, men også to store, BLS som bl.a. driver den transalpine linjen til Italia over Simplon, og den metersporige RhB.

Grunnet sin sentrale plassering i Europa utviklet Sveits seg allerede tidlig til å bli et viktig transittland for både person- og godstrafikk, og sveitsisk ingeniørkunst sto for flere banebrytende bragder i arbeidet med å krysse Alpene og binde sammen nord og sør. Spesielt for godstrafikken spiller transittrafikken en større rolle i vår tid enn noen gang tidligere, og kapasiteten er i senere år bygget kraftig ut med nye basistunneler på flere av de viktige transalpine strekningene.

Sveits har grensekryssende trafikk til samtlige naboland, og selv noen innersveitsiske linjer krysser faktisk grensen flere ganger. Det finnes endog grensekryssende smalsporbaner.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Utenlandsk materiell

Lokomotiver

Den sveitsiske topografien stilte spesielle krav til de lokomotivene som skulle brukes, og Sveits begynte allerede tidlig å utvikle sine egne løsninger for å mestre de krav som de stigningsrike strekningene stilte. Sveitsiske lokkonstruksjoner ble tidlig forbilder for andre lands lokkonstruktører, og bl.a. NSBs El11, El13, El14 og El18 har klare, sveitsiske forbilder. Sistnevnte er bygd i Sveits.

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Elektriske lokomotiver
bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16 ⅔ Hz (kontaktledning) - normalspor (1435 mm)

bullet

Vekselstrøm, 11 kV 16 ⅔ Hz (kontaktledning) - meterspor (1000 mm)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning) - normalspor (1435 mm)

Vekselstrøm, 15 kV 16 ⅔ Hz (kontaktledning) - normalspor (1435 mm)

Lok for 15 kV vekselstrøm kan også brukes i grensekryssende trafikk til Tyskland og Østerrike. NB! For kjøring i nabolandene - og i Norge som også har samme strømsystem - kreves spesielle slepestykker på strømavtakerne.

SBB type Ae4/7 (2 stk) type Am4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB Ae 4/7.10949. Museumslok

Bahnpark Augsburg, Tyskland, 11.09.2022

SBB Re4/4-I.10045

Lausanne, 12.06.1990

SBB Ee3/3.1642

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11257

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11311

Lausanne, 12.06.1990

SBB Re4/4II.11325 og motorvogn type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB (utleid til SBB-D) 4421.381 (Re4/4-II.11381)

Göttingen, Tyskland, 04.04.2017

SBB (utleid til SBB-D) 4421.389 (Re4/4-II.11389)

Angermünde, Tyskland, 01.03.2013

SBB (utlånt til NSB) 460.055 "Lillehammer"

Oslo, Norge, 23.02.1994

SBB (utlånt til NSB) 460.066

Oslo, Norge, 22.02.1994

SBB (utleid til SBB-D) 4482.000

Kassel, Tyskland, 18.11.2018

SBB 4482.042 (utleid til SBB-D)

Angermünde, Tyskland, 12.08.2016

Vekselstrøm, 11 kV 16 ⅔ Hz (kontaktledning) - meterspor (1000 mm)

RhB Ge4/6.391. Museumslok

Deutsches Technikmuseum, Berlin, Tyskland, 04.10.2009

RhB Ge6/6.411. Museumslok

Deutsches Museum Verkehrszentrum, Dresden, Tyskland, 02.04.2012

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning) - normalspor (1435 mm)

4-systemslok kan trafikkere hele det europeiske normalspornettet uten å bytte lok. Spesielt for godstrafikken er dette av betydning, ikke minst for et land med så stor grad av gjennomgangstrafikk som Sveits. Lokene brukes hovedsakelig i gjennomgangstrafikk fra Nederland til Italia, i samarbeid med SBBs datterselskaper i Nederland, Tyskland og Italia.

SBB (innleid fra ELL) 6193.259

Wilhelmshöhe, Kassel, Tyskland, 28.02.2020

Duo- og "Last mile"-lokomotiver

Duo- og "Last mile"-lokomotiver benytter seg i det alt vesentlige av samme teknologi. Begge er i prinsippet elektriske lokomotiver som ved hjelp av innebygget kraftverk (dieseldrevet generator) også kan kjøre på ikke-elektrifiserte spor. Men mens duo-lokomotiver har et aggregat som gjør dem i stand til å yte en fullverdig tjeneste på ikke-elektrifiserte strekninger, har et "last mile"-lokomotiv bare et lite hjelpeaggregat som kan brukes til rangering og korte sidesporstrekninger, vanligvis ved lave hastigheter.

Duolokomotiver

Det sveitsiske utleiefirmaet ELP tilbyr duolok til det internasjonale jernbanemarkedet. Disse lokene kan kjøre på hele det europeiske normalspornettet. De er også å finne i Skandinavia.

ELP (utleid til EBS) 2159.227

Erfurt, Tyskland, 22.11.2022

Diesellokomotiver

I et gjennomelektrifisert land som Sveits spiller diesellok en helt underordnet rolle, hovedsakelig som skiftelok, på sidespor og i arbeidstog.

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

SBB type Am4/4 (ex DB type 220)

Lausanne, 12.06.1990

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

SPENO (på oppdrag for NSB) BB.60432

Larvik, Norge, sept. 1990

Motorvogner

bullet

Dampmotorvogner

bullet

Elektriske motorvogner

Dampmotorvogner

Tannstangsdrift

Pilatusbahn (800 mm, system Locher)

Pilatusbanen er verdens bratteste tannstangsbane. Sporvidden er uvanlige 800 mm. Den ble åpnet med dampdrift i 1889 og elektrifisert i 1936/-37.

PB 10. Museumsvogn

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München, Tyskland, 02.04.2012

Elektriske motorvogner

Vekselstrøm, 15 kV 16 ⅔ Hz (kontaktledning)

Motorvogner for 15 kV vekselstrøm kan også brukes i grensekryssende trafikk til Tyskland og Østerrike. NB! For kjøring i nabolandene - og i Norge(!) - kreves andre slepestykker på strømavtakerne.

SBB Re4/4II.11325 og motorvogn type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type BDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB motorvognsett type RBDe4/4

Lausanne, 12.06.1990

SBB (utlånt til NSB) 521.011

Drammen, Norge, 24.02.2009

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

SBB

München, Tyskland, 29.03.2012

HEROS (utleid til FLX) 8490.701 (Bimdz268-5)

Hamburg, Tyskland, 20.09.2018

CNL 0690.307 (WLABn)

Berlin, Tyskland, 05.09.2010

Meterspor (1000 mm)

RhB As.1155 . Museumsvogn.

Deutsches Museum Verkehrszentrum, Dresden, Tyskland, 02.04.2012

Godsvogner

Sveitsiske godsvogner kan påtreffes over hele Europa.

AAE 2780.149 (Habbilins)

Drammen, Norge, 27.05.2006

TWA 2743.044 (Habbiins)

Drammen, Norge, 27.05.2006

SBB 2462.660 (Hbbillns)

Drammen, Norge, 27.05.2006

TWA 2921.448 (Hiirs)

Drammen, Norge, 08.06.2006

TWA 2942.673 (Hiirs)

Drammen, Norge, 08.06.2006

AAE 3546.343 (Rilns)

Drammen, Norge, 31.08.2013

AAE 4955.419 (Sdggmrs)

Drammen, Norge, 14.06.2006

AAE 4953.760 (Sggmrs)

Drammen, Norge, 14.06.2006

WASCO 4552.091 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.146 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.150 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.501 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.502 (Sgnss)

Hønefoss, Norge, 25.12.2016

WASCO 4552.510 (Sgnss)

Drammen, Norge, 12.01.2017

AAE 4777.071 (Shimmns)

Drammen, Norge, 01.04.2007

AAE 4777.199 (Shimmns)

Sarpsborg, Norge, 25.06.2010

WASCO 0764.214 (Tagnpps)

Zagreb, Kroatia, 24.04.2019

Utenlandsk jernbanemateriell i Sveits

Elektriske motorvogner

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

SNCF Z9.517

Eaux-Vives, Geneve, 08.07.1990

 

AAE = Ahaus Alstätter Eisenbahn AG   ELP = European Loc Pool AG   SBB-I = SBB Cargo Italia (Italia)
BLS = BLS AG   HEROS = HEROS Helvetic Rolling Stock GmbH   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français (Frankrike)
CNL = City Night Line   NSB = Norges Statsbaner (Norge)   SPENO = Speno International
DB = Deutsche Bahn (Tyskland)   RhB = Rhätische Bahn   TWA = TRANSWAGGON
EBS = Erfurter Bahnservice GmbH (Tyskland)   SBB = Schweitzerische Bundesbahnen   WASCO = WASCOSA AG
ELL = European Locomotive Leasing GmbH (Østerrike)   SBB-D = SBB Cargo Deutschland (Tyskland)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Modellbahn im Bahnpark, Augsburg

Model trains in the Railway Park, Augsburg / Maquetrenes en el Parque ferroviario de Augsburgo / Модель железной дороги в железнодорожном парке Аугсбурга

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver

Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвзгия - Иностранные локомотивы

bullet

Norge - Utenlandske person- og godsvogner

Norway - Foreign coaches and wagons / Norwegen - Ausländische Person- und Güterwagen / Noruega - Vagones etranjeros / Норвегия - Иностранные фургоны

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany - Foreign trains / Deutschland - Ausländische Züge / Alemania - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Ungarn - Utenlandske tog

Hungary - Foreign trains / Ungarn - Ausländische Züge / Hungría - Trenes etranjeros / Ве́нгрия - Иностранные поезда

bullet

Deutsches Museum Verkehrszentrum, München

The German Museum Trafic Center, Munich  / El Museo Alemán de Tráfico, Múnich / Германский музей Трафик центр, Мюнхен

bullet

Madagaskar

Madagascar / Мадагаскар

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

* NB! Sveitsisk jernbanemateriell fotografert utenfor Sveits (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder på siden for utenlandske tog i landet der det er fotografert, evt. under vedkommende museum for museumsmateriell.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.05.2024