-eBe-

  

Sverige*

Den første jernbanen i Sverige, Frykstadbanan, startet opp i 1849 som hestejernbane. Først i 1856 fikk man det første lokomotivet, og 1856 regnes også som det egentlige startåret for jernbanedrift i Sverige. Hovedlinjene i Sverige ble bygget med normalspor, 1435 mm, mens sidebaner og privatbaner ofte ble bygget smalsporet. Den mest utbredte smalsporvidden i Sverige har vært 3 svenske fot = 891 mm, men det har også forekommet både CAP-spor (1067 mm), meterspor (1000 mm) og tertiærspor (750 mm). Det største 891 mm-nettet, som på sitt mest utstrakte dekket hele området mellom Stockholm og Uppsala, var Roslagsbanorna. Den sørlige delen av dette nettet, som utgjør en vesentlig del av lokaltrafikken mellom Stockholm og nabokommunene i nord, er, med unntak av noen museumsbaner, den eneste gjenværende linjen på denne spesielle sporvidden som aldri har vært brukt utenfor Sverige.

Dampdriften hos SJ opphørte da det siste damploket ble tatt ut av drift vinteren 1972, men bare få år i forveien hadde damplokene utgjort en viktig driftsreserve i snørike vintre. Hos de private jernbaneselskapene fortsatte dampdriften helt til slutten av 1970-tallet. Flere av SJs damplok ble tatt vare på som strategisk reserve under den kalde krigen, men denne lokreserven ble oppløst på begynnelsen av 1990-tallet. En rekke damplok er bevart på museer og veteranbaner.

Allerede i 1905 begynte SJ å eksperimentere med ellok, og i 1915 ble den første regulære eldriften startet opp. I likhet med bl.a. Norge valgte svenskene lavfrekvent vekselstrøm, 15 kV, 16 2/3 Hz. På ikke-elektrifiserte linjer ble damplokene utover 1950- og 1960-tallet avløst av diesellok og -motorvogner. Ved inngangen til det 21. århundre var samtlige hovedlinjer elektrifisert og dieseldriften forvist til et mindre antall sekundære jernbanelinjer og til rangertjeneste.

Sverige har sporforbindelse til Norge på fire steder. Det finnes også en forbindelse over grensen til Finland, men ulik sporvidde medfører at trafikken her er svært begrenset. Normalsporet materiell kan kjøre over til stasjonen i Tornio i Finland, og bredsporet materiell til Haparanda i Sverige. All trafikk videre krever enten omlasting eller boggiskifte. Det drøftes imidlertid et omsporingsanlegg for materiell med justerbar sporvidde. Også en viderebygging av en bredsporet linje gjennom Sverige til Norge har vært diskutert. Russlands angrepskrig mot Ukraina siden 2022 har imidlertid gjort en slik tanke langt mindre aktuell. Fra Stockholm fantes det tidligere jernbaneferge til Åbo i Finland. Også denne trafikken hadde de samme begrensningene som trafikken over grensen i nord. I sør har Sverige hatt en utstrakt trafikk med jernbaneferger til Danmark, Tyskland og Polen. Etter åpningen av Øresundsforbindelsen i 2000 har jernbanetrafikken mellom Sverige og Danmark skutt fart, og. Også mye av trafikken til Tyskland går nå denne veien. Fortsatt ferges imidlertid godsvogner mellom Trelleborg i Sverige og Rostock i Tyskland.

New pictures and/or sub-pages coming soonLokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

New pictures and/or sub-pages coming soonMotorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Utenlandske tog i Sverige

Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

Sporvei og t-bane

Trams and underground / Straßen und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

* NB! Svensk jernbanemateriell fotografert utenfor Sverige (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 142 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 16.09.2023