-eBe-

  

Gøteborg

Sporvei og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Gøteborg har Nordens største sporveisnett med over 16 mils lengde fordelt på tolv ordinære og én museumslinje. Sporveien dekker alle viktige deler av Gøteborg og kjører også inn i nabokommunen Mølndal. Den første, hestedrevne linjen ble åpnet i 1877 av et engelskeid selskap. Sporvidden var 1000 mm (meterspor). I 1899 ble selskapet kjøpt opp av Gøteborg kommune. Samtidig ble det vedtatt å elektrifisere sporveien. I den forbindelse ble det også vedtatt å bygge om de eksisterende linjene til normalspor (1435 mm). Den første elektrifiserte, normalsporete linjen ble så åpnet i 1902, og få år etter var hele analegget bygd om. Helt til slutten av det 20. århundre var det utelukkende sporvogner av innenlandsk fabrikat som preget trafikken i Gøteborg.

Som så mange andre steder møtte sporveien også i Gøteborg motbør på 1950- og 1960-tallet. Nye linjer ble bygget med t-banestandard med tanke på en framtidig konvertering fra sporvei til t-bane. På 1990-tallet vedtok kommunen imidlertid å satse på en modernisering av sporveien, og både i bykjernen og i utkantene er det bygd flere nye forbindelser. Det foreligger også planer om videre utvidelser. Et kompletterende nett av såkalte stambusslinjer regnes for å være et forstadium for en senere konvertering til sporvei, og det har flere ganger vært vurdert å gjøre stambusslinjene om til trolleybusslinjer av miljøhensyn, noe som også ville lette en senere konvertering til full sporvei.

GS M5.133. Museumsvogn

Oslo, Norge, 04.06.1994, i forbindelse med 100-årsjubileet og elektrisk sporveisdrift i Norden. Oslo var første nordiske by med trikk (elektrisk sporvei).

GS M28.718 "Wilhelm Stenhammar"

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M28.718

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M28.720 "Helge Härneman"

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M28.730 "Totta Näslund"

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M28.743+type M29 og M31.340 og 352

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M28.705+755

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M28.755 "Ingvar Oldsberg"

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.827+M28.758

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M28.768 "Gunnar Gren"

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.804+805

Krysset mellom Östra og Södra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.807

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.807+810

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.811+M28.706

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.821 "Nils Dahlbeck" + M28.718

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M29.827+M28.758

Kryssert mellom Norra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.830 - M29-vognene har fått midtdør av ny type

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M29.841 + M28.708

Södra Hamngatan, 23.11.2009

GS M29.842

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.845

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M29.850

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.851+838

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.851+838

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M29.859+M28.734

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M21.207

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M21.218 og 279

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M21.236

23.09.1995

GS M21.276

Drottningtorget, 23.09.1995

GS M31.304 og M29.859

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.309 "J. Sigfrid Edström" [M31 er en oppgradering av M21 med påbygging av et 3. (midtre) lavgulvsledd.]

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.309

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.310

Krysset mellom Södra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.310

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.310

Krysset mellom Östra og Norra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.323

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.329 [Legg merke til at midtleddet har en tydelig nyere design]

Drottningtorget, 08.06.2008

GS M31.330

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.330

Krysset mellom Norra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.330 og M32.421

Krysset mellom Östra og Norra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.335

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.337

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.340

Södra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.342 og 335

Krysset mellom Södra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.343

Södra Hamngatan, 30.11.20013

GS M31.350

Drottningtorget, 08.06.2008

GS M31.350 og M32.447

Krysset mellom Södra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.352

Kvarnbron, 30.11.2013

GS M31.359

Kvarnbron, 30.11.2013

GS M31.360

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.360

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.360

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.361

Krysset mellom Södra og Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M31.364

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M31.365

Kvarnbron, 30.11.2013

GS M31.373

Drottningtorget, 08.06.2008

GS M32.403

Drottningtorget, 24.11.2009

GS M32.414

Drottningtorget, 08.06.2008

GS M32.416

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M32.417 og M31.312

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M32.421

Södra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.424

Västra Hamngatan, 23.11.2009

GS M32.421 og M31.330

Krysset mellom Östra og Norra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.435

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.437

Norra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.437

Svinger fra Norra til Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.437

Östra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.440 og M31.359

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.440

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.440

Norra Hamngatan, 30.11.2013

GS M32.442

Driftsområdet ved Nya Ullevi, 28.05.2017

GS M32.443

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.444

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.444

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.444

Drottningtorget, 30.11.2013

GS M32.447

Östra Hamngatan, på vei inn i Södra Hamngatan, 30.11.2013

 

Trolleybuss

Fra 1940 til 1964 hadde Gøteborg også skinneløs sporvei, den første som ble anlagt i Sverige. Kun én linje ble bygget, og på det lengste var den på 9 km. Ved overgangen til høyrekjøring i 1964 ble den kort og brutalt nedlagt, selv om de nyeste vognene var forberedt for overgang til høyrekjøring. Til tross for gjentatte forslag i nyere tid om å fase ut byens dieselbusser til fordel for miljøvennlige trolleybusser, er den skinneløse sporveien ikke blitt gjenopprettet i Gøteborg. To av Gøteborgs trolleybusser er bevart som museumsvogner.

GS type F1

Fjällgatan, okt. 1946

 

GS = Göteborgs Spårvägar

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner og sporveismuseer

Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / трамы ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 21.09.2021