-eBe-

  

Stockholm

Sporvei, t-bane og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Stockholm var en gang Skandinavias største sporveisby. Den første - hestedrevne - sporveislinjen kom allerede i 1877. I 1887 ble det også startet dampdrevet sporveisdrift i byen, og i 1901 rullet den første elektriske sporvognen gjennom gatene, og kort tid etter forsvant både hest og damp. I 1933 ble det åpnet en sporveistunnel under sentrum, mellom Slussen og Skanstull, som første ledd i det som skulle bli Stockholms t-bane. Etter 2. verdenskrig begynte man å legge ned sporveislinjene i Stockholm, og med unntak av to linjer i utkanten av byen, Nockebybanan og Lidingöbanan som begge kjører på egne trasséer, forsvant sporvognen helt fra byen ved overgangen til høyrekjøring i 1967. På 1980-tallet begynte det igjen å dukke opp planer om sporvei i Stockholm, og som et første skritt ble det åpnet en museumslinje, Djurgårdslinjen, i 1991. Denne ble etter hvert forlenget, og i 2001 ble det startet ordinær sporveisdrift på det som heter Spårväg City. Året før hadde man også åpent Tverrbanan som har forbindelse med Nockebybanan. I 2013 ble det åpnet en tunnel som knytter de tre delene av Stockholms sporveisnett sammen til et hele. Det finnes også planer om ytterligere utbygging, både i sentrum og i utkantene av byen.

SNS A2.102

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS A1.92. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS A5.52. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS A12.335. Museumsvogn.

Oslo, Norge, 04.06.1994, i forbindelse med 100-årsjubileet og elektrisk sporveisdrift i Norden. Oslo var første nordiske by med trikk (elektrisk sporvei).

SSLidJ A24.42. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS A25.410. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS A29.170. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.313

Gamla Lidingöbron, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.313+B30.613+A30.324

Ropsten, 19.05.2012

Arriva A30.313+B30.613+A30.324

Ropsten, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.314+B30.605+A3+.311

Ropsten, 19.05.2012

Arriva A30.314+B30.605+A3+.311

Ropsten, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.324

Ropsten, 19.05.2012

SS A34.1

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.1 og 6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

T-bane

T-banenettet i Stockholm er uten sammenlikning Skandinavias største. Utbyggingen begynte allerede i 1933 med sporveistunnelen mellom Slussen og Skantull, og den første egentlige t-banelinjen ble åpnet i 1950. Utbyggingen fortsatte utover gjennom hele siste halvdel av 1900-tallet, og i 1994 ble stasjon nr. 100 åpnet. T-banenettet har en utstrekning på hele 11 mil og er delt opp i tre helt atskilte hovedlinjer med flere grenlinjer i utkantene av byen. Det arbeides fortsatt med planer om videre utbygging av systemet.

SL C2.2417. Museumsvogn

Spårväggsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SL C12.1033

Skanstullbron, 02.10.1995

SL C12.1035

Skanstull, 02.10.1995

SL C12.1058

Skanstull, 02.10.1995

SL C12.1113

Skanstullbron, 02.10.1995

SL C12.1133

Skanstull, 02.10.1995

SL C14.1303

Skanstull, 02.10.1995

SL C14.1303

Skanstullbron, 02.10.1995

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181+2177

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2184

Ropsten, 19.05.2012

Trolleybuss

Fra 1941 til 1964 hadde Stockholm også skinneløs sporvei. Da nettet var på det største, omfattet det hele 12 linjer, derav én som ble drevet av et privat selskap som også kjørte trolleylastebiler på sin linje. Fram mot 1960 satte nedleggelsene inn, og de siste linjene ble kort og brutalt nedlagt ved overgangen til høyrekjøring i 1964.

SS F1.30505. Museumsvogn

Spårägsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS F3.1571

Årstavägen, apr. 1963

SS F3.1583

Spårägsmuseum, Stockholm, 20.05.2012

SS F3.1682

Kungsbron, 1964

 

Arriva = Arriva Sverige   SL = Storstockholms Lokaltrafik   SSLidJ = Trafikbolaget Stockholm-Södra Lidingön
MTR = MTR Stockholm AB   SS =  AB Stockholms Spårvägar   Veolia = Veolia Transport

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Spårvägsmuseet i Stockholm

The Tramway Museum / Das Staßenbahnmuseum / El museo del Tanvía / Трамвайный музей
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 21.09.2021