-eBe-

  

Syria

    Jernbanen i Syria har sin opprinnelse i Hedjaz-Medinabanen som ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet da landet fremdeles var en del av det ottomanske imperiet. Det er den eneste jernbanen som er bygd primært av religiøse årsaker, for å frakte pilegrimer til Mekka. Den er også den eneste banen i verden med 1050 mm sporvidde.

    Banen sto ferdig i 1908 fra Damaskus i nåværende Syria til Medina i nåværende Saudi-Arabia og med sidelinjer til Beirut i nåværende Libanon og Haifa i nåværende Israel. Den fikk bare noen få års drift for sitt opprinnelige formål. Under 1. verdenskrig ble den gjentatte ganger sabotert av arabiske geriljatropper under ledelse av den engelske offiseren T. E. Lawrence, kjent som Lawrence of Arabia.

    Etter 1. verdenskrig var banen delt av en rekke grenser mellom land som tidvis har hatt et svært spent forhold til hverandre. Strekningen i nåværende Saudi-Arabia ble aldri gjenåpnet etter krigen, og det eneste som er igjen av banen, er stasjonen i Medina som er innredet som museum. Strekningen AmmanHaifa ble nedlagt i 1948 etter opprettelsen av staten Israel. Strekningen DamaskusBeirut skal være intakt, men har vært uten trafikk siden den libanesiske borgerkrigen på slutten av det 20. århundre. Fram til 2004 ble strekningen DamaskusAmman (Jordan) trafikkert av to persontogpar per uke (med syrisk materiell), samt ett daglig godstogpar. Deretter ble trafikken innstilt pga. ombygging og oppgradering på både jordansk og syrisk side. Sommeren 2009 oppgir imidlertid Den jordanske Hedjazbanens hjemmesider at det regelmessig kjøres tog mellom de to hovedstedene etter det gamle mønsteret, og at det også kan bestilles ekstratog for både passasjerer og gods mellom Amman og Damaskus.

    I Damaskus arbeides det med å grave traseen ned under jorden og føre både den smalsporede og den normalsporede trafikken fram til Hedjazbanens gamle stasjon, Kanawat, i sentrum av byen. Tanken er å legges tre parallelle spor, ett for den smalsporede Hedjazbanen, ett for den normalsporede linjen til Aleppo samt ett for en planlagt, normalsporet linje til Damaskus lufthavn. Det skal også gjøres de nødvendige tilpasninger, slik at det skal bli mulig å bygge Hedjazbanens spor om til normalspor en gang i fremtiden. En slik omlegging vil imidlertid kreve jordansk medvirkning, og dette igjen vil forutsette en radikal bedring av forholdene mellom de to landene.

    Hedjazbanens syriske hovedkvarter med lokstall og verksted er på Kaddam-stasjonen i utkanten av Damaskus, der også Hedjazbanemuseet befinner seg. Da jeg besøkte stasjonen i oktober 2008 pågikk det oppussing og istandsetting av materiell med tanke på gjenåpning av trafikken til Amman. Når det gjelder trafikken til Beirut er det fortsatt helt uvisst når, om i det hele tatt, den kommer i gang igjen. For tiden kjøres bare sporadiske turisttog med damplokomotiv og vogner fra den ottomanske tiden fra Damaskus og et stykke i retning av den libanesiske og den jordanske grensen.

    Syria har også et normalsporet jernbanenett med hovedsete i Aleppo, landets nest største by, som ligger i den nordre delen av landet. Dette ble bygd i årene før like 1. verdenskrig som en forgrening av Berlin–Bagdad-banen, en bane som av strategiske årsaker ble finansiert av Tyskland for å få fotfeste i Midtøsten. Fra Aleppo går det tog til Damaskus (Kaddam-stasjonen), Latakia og en del andre steder. Det er også internasjonal trafikk til Ankara (Tyrkia), Teheran (Iran) og Bagdad (Irak). Med få unntak kommer samtlige diesellok fra Frankrike eller tidligere warzawapaktland. Dette skyldes at Syria i mange år var nært alliert med Sovjetunionen (Denne alliansen er blitt fornyet med Russland gjennom borgerkrigen siden 2011), og at det tradisjonelt har vært Frankrike som har vært landets vestlige hovedforbindelse, en arv fra mandattiden 1918-1946.

    Borgerkrigen som brøt ut i 2011, innebar imidlertid total stopp i all jernbanetrafikk i Syria, og det er ikke kjent hvor store skader jernbanenettet er påført. Våren 2021 tyder det meste på at regjeringsstyrkene er i ferd med å gå seirende ut av borgerkrigen. Hva dette får å si for en eventuell gjenoppbygging av jernbanen i Syria, er så langt helt uvisst.

Lokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

Motorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Utenlandske tog i Syria

Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023