-eBe-

  

Taiwan

Taiwan med omkringliggende småøyer ble erobret av Kina i 1683 og var under kinesisk styre fram til det kinesiske nederlaget i den kinesisk-japanske krigen i mai 1895. I 1893, mens øya fremdeles var styrt fra Kina, ble Taiwans første jernbane åpnet, med 1067 mm sporvidde (CAP-spor - etter Carl Abraham Pihl, Norges første jernbanedirektør!). Fra mai til oktober 1895 besto Taiwan som en selvstendig, demokratisk republikk, men ble så okkupert av Japan, en okkupasjon som varte fram til det japanske nederlaget i 2. verdenskrig i 1945. I denne perioden ble øya omtalt med det japanske navnet Formosa. Den videre jernbaneutbyggingen kom derfor til å bli sterkt påvirket av japansk praksis og materiell. I 1945 ble Taiwan tilbakeført til Kina, men regjeringshærens nederlag mot kommuniststyrkene i den påfølgende borgerkrigen, medførte at regjeringen under president Chiang Kai-shek flyktet med restene av regjeringshæren til Taiwan. Siden da har Taiwan i alle praktiske henseender vært en selvstendig stat, selv om Kina fortsatt gjør krav på at øya er en kinesisk provins. På den andre siden har den taiwanesiske regjeringen i årevis gjort krav på å være den legitime kinesiske regjeringen, og statens offisielle navn er fortsatt Republikken Kina. I senere år er imidlertid dette kravet tonet vesentlig ned, og det forventes at det bare er et tidsspørsmål før den taiwanesiske regjeringen offisielt vil skrinlegge det og erklære Taiwan som en selvstendig og uavhengig stat, helt løsrevet fra Kina.

Det har ikke lyktes dette nettstedet å bringe på det rene betegnelser på jernbaneforvaltningene på Taiwan før opprettelsen av TRA i 1948. Fra 1895 til 1897 var imidlertid jernbanene kontrollert av den japanske hæren, deretter under sivil, japansk kontroll til japanerne trakk seg ut i 1945. I etterkrigstiden er jernbanene bygget videre ut, og noen linjer med smalere sporvidde er blitt omsporet til CAP-spor. I tillegg er over 60 % av jernbanenettet elektrifisert.

I 2005 ble det åpnet en normalsporet (1435 mm) høyhastighetslinje mellom hovedstaden Taipeh og Zuoying i sør. Denne ble bygget med japansk teknologi og japanske togsett basert på JRs Shinkansen 700. Det er første gang japanerne har lyktes i å eksportere høyhastighetstog til et annet land. Denne første linjen er siden blitt etterfulgt av flere, og det foreligger også planer om ytterligere utbygging av høyhastighetsnettet.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Kulibanen i Wulai

Lokomotiver

bullet

Dampokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver (kun museumslok) - CAP-spor (1067 mm)

TRA nr. 1 [Hohenzollern 1887], det første lokomotivet på Taiwan

Taiwan New Park, Taipeh, 21.02.2006

TRA nr. 1

Taiwan New Park, Taipeh, 21.02.2006

TRA nr. 9 [Avonside 1871] - Taiwans eldste lok, bygd for Tokyo-Yokohama-banen (Japan), overført til Taiwan under den japanske oppkupasjonen

Taiwan New Park, Taipeh, 21.02.2006

TRA type ED51

Pindung, 18.12.1992

Elektriske lokomotiver

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning) - CAP-spor (1067 mm)

TRA E400.414

Pindung, 18.12.1992

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

CAP-spor (1067 mm)

TRA DL.2003

Taipeh, 04.08.2006

TRA DL.2003 og motorvognsett type EMC500

Taipeh, 04.08.2006

Normalspor (1435 mm)

Et lite antall dieselhydrauliske lok er ombygd fra CAP-spor til normalspor for å brukes i arbeidstog og som skifte-/bergingslok på høyhastighetslinjene. Ut over dette forekommer det ikke loktrukne tog på høyhastighetsnettet.

THSR DD14.331 (nærmest) og DD16.20

Janchao jernbaneverksted, 29.11.2015

Dieselelektriske lokomotiver - CAP-spor (1067 mm)

TRA R.41

Taipeih, 24.07.2006

TRA R.185 med godstog

Taipeh, 04.08.2006

TRA R.185+190 og motorvognsett type EMC500

Taipeh, 04.08.2006

TRA R.190 med godstog

Taipeh, 04.08.2006

Motorvogner

Elektriske motorvogner

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

CAP-spor (1067 mm)

TRA type EMC300

Pindung, 18.12.1992

TRA type EMC300, interiør

Pindung, 18.12.1992

TRA EMC500.545

Taipeh, 04.08.2006

TRA EMC500.552

Taipeh, 04.08.2006

TRA type EMC500D og L.2003

Taipeh, 04.08.2006

TRA type EMC500 og R.185+190

Taipeh, 04.08.2006

Normalspor (1435 mm)

THSR type 700T

Zuoying, 03.11.2012

THSR type 700T

Zuoying, 03.11.2012

Vogner - CAP-spor (1076 mm)

Persontogvogner

TRA personvogner. Merk perrongmarkeringen for bevegelseshemmede!

Taipeh, 04.08.2006

Godsvogner

TRA godstog bak R.185

Taipeh, 04.08.2006

TRA godstog bak R.190

Taipeh, 04.08.2006

TRA konduktørvogn i kulltog. Toget har én slik i hver ende.

Taipeih, 24.07.2006

Kulibanen i Wulai - 545 mm sporvidde(!)

Under den japanske okkupasjonen av Taiwan ble det anlagt ikke mindre en 60 såkalte kulibaner, korte, smalsporete baner med enkle vogner som ble skjøvet for håndkraft av kulier på flat mark og i oppoverbakke. I nedoverbakke benyttet man tyngdekraften og bremset for hånd eller med primitive pedaler. Disse banene tjente framfor alt godstransport, men persontransport forekom også. Med ett unntak var samtlige kulibaner enten nedlagt eller omstilt til lokomotivdrift da japanerne trakk seg ut i 1945. I 1951 opphørte godstrafikken også på denne siste, og skinnegangen ble fjernet, med unntak av en 1,6 km lang strekning i Wulai-distriktet i utkanten av Taipeh. Denne går gjennom et vakkert naturområde og ble beholdt som turistattraksjon. I 1974 ble imidlertid kuliene erstattet av små, dieseldrevne motorvogner, visstnok etter en alvorlig ulykke. Sporvidden er uvanlige 545 mm, en sporvidde som ikke brukes noe annet sted.

Kuliskjøvne turistvogner.

Wulai, antakelig 1960-tallet

 

TRA = Taiwan Railway Administration   THSR = Taiwan High Speed Rail Corporation

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023