-eBe-

  

Tanzania

Tanzania fikk sin første jernbane i 1888 mens fastlandsdelen, Tanganyika, fremdeles var tysk koloni under navnet Tysk Øst-Afrika. Sporvidden som ble valgt, var 1.000 mm (meterspor). Etter 1. verdenskrig ble Tanganyika et protektorat under Storbritannia som bygde jernbanenettet videre ut og knyttet det til sitt eget nett i Kenya og Uganda, East African Railways (EARC). Også her var det valgt den for britiske kolonier usedvanlige sporvidden 1.000 mm, noe som skyldtes den transportlogistiske nærheten til India der denne sporvidden allerede var i bruk på smalspornettet. Det meste av materiellet til EARC var også bygd i India som hadde og har en stor og teknologisk velutviklet jernbaneindustri. Etter frigjøringen meldte daværende Tanganyika seg ut av samarbeidet med Kenya og Uganda, og i 1964 inngikk Tanganyika en union med øystaten Zanzibar. Det nåværende statsnavnet er satt sammen av første stavelse fra hver av unionsdelene.

Hele det eksisterende jernbanenettet lå nord for hovedstaden Dar-es-Salaam fram til 1970 da det med bistand fra Kina ble bygget en linje, TAZARA Railway, fra hovedstaden Kasama i Zambia til Dar-es-Salaam. Denne linjen hadde sporforbindelse med jernbanenettet i hele det sørlige Afrika, og for å lette en gjennomgående trafikk når så langt kom at de politiske forholdene ville ligge til rette for det, fikk denne linjen sørafrikansk standardsporvidde, 1.067 mm (CAP-spor etter Carl Abraham Pihl, Norges første jernbanedirektør, som definerte denne sporvidden som "norsk normal sporvidde" og siden bidro til sporviddens utbredelse internasjonalt). Forskjellen i sporvidde hindrer gjennomgående trafikk fra TAZARA til TRL (tidligere TRC), og siden samtrafikken med Kenya og Uganda helt er opphørt, er også begrunnelsen for å opprettholde meterspor på TRL bortfalt.

Det var en periode diskutert å bygge om TRL til CAP-spor for knytte de to nettene sammen. Denne tanken er nå forlatt til fordel for et helt nytt, elektrifisert normalspornett (1435 mm). Dette nettet skal på sikt helt erstatte det gamle meterspornettet og knytte Dar-es-Salaam til hovedstedene Kigali i Rwanda og Musongati i Burundi, på sikt videre vestover mot den afrikanske atlanterhavskysten. I april 2022 ble grunnsteinen lagt for tredje byggetrinn av linjen østover mot Rwanda og Burundi. Det står kinesiske interesser bak også dette prosjektet, sammen med tyrkiske og portugisiske, og det kan bli interessant å se hvilke konsekvenser det kan få for sporviddespørsmålet TAZARA. Landet har tidligere gitt uttrykk for at det ikke ser seg tjent med ulike sporvidder på jernbanen.

TRL (ex IR) 73R.11. Typen har i en årrekke vært standard smalsporlok hos IR.

Dodoma, 23.10.2008

TRL 73R.11

Dodoma, 23.10.2008

TRL 73R.21 og 11

Dodoma, 23.10.2008

TRL 73R.21 og 11

Dodoma, 23.10.2008

TRL (ex IR) 73R.21

Dodoma, 23.10.2008

TRL persontog. Den midterste vognen røper tydelig sitt indiske opphav.

Dodoma, 23.10.2008

 

IR = Indian Railways (India) TRL = Tanzanian Railways Ltd

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023