-eBe-

  

Trolleybusser

(skinneløse trikker)

Navnet trolleybuss kommer av at de første systemene (Siemens, Stoll m.fl.) hadde en strømavtakerløsning som besto av en liten vogn (på engelsk trolley) som kjørte/ble slept oppå kontaktledningene.

Ingeniøren Max Schiemann i Breslau (nåværende Wrocław i Polen) anså hele idéen om en vogn som kjørte oppå kontaktledningene, for å være et totalt feiltrinn og utviklet i stedet allerede i 1901 et system med fjærbelastede strømavtakerstenger som presses opp mot kontaktledningene fra undersiden. Etter en del forsøk med ulike konfigureringer fant systemet den formen vi kjenner fra alle moderne trolleybussnett. Systemet går i korthet ut på at vognene har to sidestilte, takmonterte strømavtakerstenger. I den øvre enden har stengene et bevegelig "hode", og på dette "hodet" sitter det en slepesko som ligger an mot undersiden av hver sin kontaktledning. I og med at slepeskoen er formet som en vugge, muliggjør systemet også "sporveksler" ved forgreninger. Etter nedleggelsen av Trikken i Drammen er dette systemet enerådende på verdensbasis.

Selv om trolleybussen i dag møter konkurranse fra akkumulatordrevne busser, har trolleybussen fremdeles en fordel framfor sine konkurrenter, nemlig at den kan lades under kjøring. Dermed unngås tomkjøring til/fra ladestasjoner og ventetid under lading. En ladbar trolleybuss kan dessuten klare seg med lettere batteriløsninger og kan dermed ta større nyttelast (= flere passasjerer) enn en ren akkumulatorbuss kan.

Hvis ikke annet er nevnt på den enkelte siden, er trolleybussnettene som vises, bygget etter system Schiemann med to strømavtakerstenger. Der andre systemer et benyttet, vil disse bli beskrevet i hvert enkelt tilfelle.

Danmark

Denmark / Dänemark

Dinamarca / Дания

Estland

Estonia

Эстония

Frankrike

France / Frankreich

Francia / Франция

New pictures and/or sub-pages coming soonItalia

Italy / Italien

Италия

Kina

China

Китай

Latvia

Lettland

Латвия

Litauen

Lithuania

Lituania / Литва

Nederland

Netherland / Niederland

Paises Bajos / Нидерланды

Norge

Norway / Norwegen

Noruega / Норвегия

Polen

Poland

Polonia / Польша

Romania

Rumänien

Rumania / Румыния

Russland

Russia

Rusia / Россия

Slovenia

Slowenien

Eslovenia / Слове́ния

Storbritannia

UK / Großbritannien

Gran Bretaña / Великобритания

Sverige

Sweden / Schweden

Suecia / Швеция

Tsjekkia

Czech Rep. / Tschechien

Rep. Checa / Чехия

Tyskland

Germany / Deutschland

Alemania / Германия

Østerrike

Austria / Österreich

Австрия

Ukraina

Ukraine

Ucraina / Украина

Ungarn

Hungary

Hungría / Ве́нгрия

       

Trolleybussidene er spesielt tilegnet min venn Peter Kapell (1933–2020) som var en lidenskapelig trolleybussentusiast.

The trolley bus pages are especially dedicated to my friend Peter Kapell (19332020) who was a dedicated trolley bus enthusiast.

Die O-Busseiten sind besonders meinen Freund Peter Kapell (19332020), der ein leidenschaftlicher O-Busenthusiast war, gewidmet.

Las pàginas de los trolebuses estan especialmente didicadas a mi amigo Peter Kapell (19332000), quien era un apasionado entusiasta de los trolebuses.

Страницы троллейбусах особенно посвящены моему другу Питеру Капеллу (1933–2000), который был страстным энтузиастом троллейбусов.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 01.03.2024