-eBe-

  

Tsjekkia*

Tsjekkia er den vestlige delen av det som i perioden 19181992 het Tsjekkoslovakia, en stat som oppsto da det østerriksk-ungarske Habsburgmonarkiet ble delt opp etter 1. verdenskrig. Mens de vestlige provinsene Böhmen og Mähren dagens Tsjekkia) hadde vært styrt fra Wien som en del av Østerrike, hadde den østlige delen, Slovakia, vært styrt fra Budapest, som en del av Ungarn. Dette førte til at selv om språket i Tsjekkia og Slovakia i utgangspunktet var to dialekter av samme vestslaviske språk, utviklet de seg ulikt og regnes i dag som to språk. Også kulturelt og økonomisk utviklet de to delene seg ulikt. Da jernbaneutbyggingen begynte, ble jernbanen i dagens Tsjekkia preget av østerriksk teknologi, mens jernbanen i Slovakia ble preget av ungarsk. Sporvidden var imidlertid den samme, 1435 mm (normalspor). Fra 1918 ble teknologi og praksis i de to delene av landet harmonisert, og Tsjekkoslovakia utviklet en sterk jernbaneindustri som teknologisk lå svært langt framme. Også under kommuniststyret fra 1949–1989 lå Tsjekkoslovakia i teten for den jernbaneindustrielle utviklingen i den kommunistdominerte delen av Europa, og tsjekkoslovakiskbygde lokomotiver, sporvogner og trolleybusser var å finne i en rekke land, som DDR, Sovjetunionen (dagens Estland, Belarus, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina m.fl.). Ja, selv Norge (Bergen), som eneste vestlige land, importerte trolleybusser fra Tsjekkoslovakia.

Da elektrifiseringen begynte på 1920-tallet, valgte man 1500 V likestrøm. Dette ble etter 2. verdenskrig høynet til 3 kV. I den sørlige delen av landet begynte elektrifiseringen først etter 2. verdenskrig, og der valgte man å satse på 25 kV vekselstrøm, det samme som i nabolandet Ungarn. For å redusere ulempene med to strømsystemer utviklet man etter hvert flere typer 2-systems lokomotiver og motorvogner. For uhindret å kunne krysse grensene til Tyskland og Østerrike er det også utviklet eller innleid enheter som i tillegg kan kjøre på 15 kV lavfrekvent vekselstrøm.

Tsjekkia har grensekryssende trafikk til samtlige naboland, og med sin sentrale plassering i Europa har landet også en intensiv transittrafikk med gods. Jernbanenettet er med sine rundt 950 skinnemil et av verdens aller tetteste, hvorav en tredjedel er elektrifisert, derav samtlige hovedlinjer.

I kommunisttiden ble det håndhevet et strengt fotoforbud ved jernbanene i det daværende Tsjekkoslovakia, på samme måte som i de andre kommuniststyrte landene i Sentral- og Øst-Europa. Dette fotoforbudet forsvant sammen med kommunistregimet i november 1989, etter den såkalte fløyelsrevolusjonen. Det viste seg imidlertid at de kulturelle forskjellene mellom den tsjekkiske og den slovakiske delen av landet var for store til at de kunne holdes sammen da diktaturet falt, og i 1992 skilte Tsjekkia og Slovakia lag etter en fredelig oppløsningsprosess. Jernbanenettet med tilhørende rullende materiell ble naturlig nok også delt mellom de to nye statene.

New pictures coming soon Lokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

New pictures coming soon Motorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Be patient!

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

New pictures coming soon Sporvei

Trams / Straßenbahn / Tranvías / Трамваи

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги

* NB! Tsjekkisk jernbanemateriell fotografert utenfor Tsjekkia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 11.06.2024