-eBe-

  

Praha

Sporvei, trolleybuss og kabelbane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

Petřínbanen

Sporveien i Praha åpnet med hestedrift høsten 1875. Sporvidden var 1435 mm (normalspor), samme sporvidde som i dag. Elektrifiseringen satte inn i forbindelse med den store landsutstillingen i Praha i 1891, og fra 1896 startet man regelmessig elektrisk kjøring på hele nettet. På 1960-tallet ønsket man å erstatte hele sporveien med t-bane og busser, det siste for å spare strøm, men disse planene er siden igjen blitt endret. Det anskaffes nå moderne lavgulvsvogner, og også eldre materiell blir bygget om med lavgulvsseksjoner. I dag samvirker sporvei og t-bane på en måte som utnytter begges potensial på en god måte, og det er ingen som lenger snakker om nedlegging av sporveien, heller tvert om.

DPP T3.6716. Hovedtype T3 finnes i en rekke ombyggings- og moderniseringsvarianter, adskild med bokstaver etter hvoedtypebetegnelsen.

Jindřišská, juli 1998

DPP T3.6977

Juli 1998

DPP T3SU.7008 og T6A5.8718

12.05.2010

DPP T3SUCS.7100 + 7101

Havlickova, 13.05.2010

DPP T3SUCS.7134

Letenska, 12.05.2010

DPP T3SUCS.7176, KT8D5RN2P.9163 og T3R.P.8237 + 8236

29.01.2014

DPP T3SUCS.7212

30.04.2008

DPP T3SUCS.7244

30.04.2008

DPP T3R.P.8237 + 8236

29.01.2014

DPP T3R.P.8394

12.05.2010

DPP T3R.P.8474

26.07.2015

DPP T3R.P.8490+8491

25.07.2015

DPP T3R.P.8490+8491 (8491 nærmest)

25.07.2015

DPP T3R.P.8535+8536

27.07.2015

DPP T3.R.P.8550

29.01.2014

DPP T3.R.P.8551 + 8550

29.01.2014

DPP T3R.PLF.8252 [T3R.PLF er T3-vogner som er ombygd med lavgulv mellom boggiene for å lette på- og avstigning for bevegelseshemmede.]

25.07.2015

DPP T3R.PLF.8252

25.07.2015

DPP T3R.PLF.8258 + T3P.8565

12.05.2010

DPP T3R.PLF.8258 + T3P.8565

29.01.2014

DPP T3R.PLF.8565+T3P.8572 (nærmest)

26.07.2015

DPP T3R.PLF.8261

26.07.2015

DPP T3R.PLF.8272+T3P.8572

27.07.2015

DPP T6A5.8615

U Výstaviště, juli 1998

DPP T6A5.8721

14.05.2010

DPP T6A5.8615

Juli 1998

DPP T6A5.8725

29.01.2014

DPP type KT8D5 med helreklame

Diáždená, juli 1998

DPP KT8D5.9021

Patočkova, juli 1998

DPP KT8D5.9038

Juli 1998

DPP KT8D5.9043

Juli 1998

DPP KT8D5RN2P.9014 [Type KT8D5RN2P er en oppgradering av type KT8D5, bla. med påbygging av et 3. (midtre) lavgulvsledd]

03.05.2008

DPP KT8D5RN2P.9068

27.07.2015

DPP KT8D5RN2P.9068

14.05.2010

DPP KT8D5RN2P.9077

13.05.2010

DPP 14T.9120

Malostranske namesti, 12.05.2010

DPP 14T.9126

Havlickova, 13.05.2010

DPP 14T.9137

03.05.2008

DPP 14T.9159

29.01.2014

DPP 14T.9159 og 15T.9289

29.01.2014

DPP 15T.9205

25.07.2015

DPP 15T.9245

26.07.2015

DPP 15T.9289

29.01.2014

DPP 15T.9291

25.07.2015

Trolleybuss

Den første skinneløse sporveislinjen i Praha ble åpnet i september 1936, og etter 2. verdenskrig ble det bygget ut et nett som på sitt største i 1959 hadde en utstrekning på nesten seks mil. Praha slet imidlertid med store problemer i strømforsyningen, og med billig olje fra Sovjetunionen valgte man å prioritere strømforsyning til andre formål. Til tross for at daværende Tsjekkoslovakia var verdens største eksportør av trolleybusser (Også Bergen, som eneste vestlige by, kjøpte trolleybusser fra Tsjekkoslovakia), ble det fra 1960 ikke anskaffet nye vogner, og nettet ble gradvis innskrenket inntil den siste linjen ble nedlagt i 1972. På 1980- og 1990- tallet ble det gjort flere forgjeves forsøk på å gjenoppta trolleybussdriften i Praha, men i 2017 ble endelig en ny linje åpnet for prøvedrift. Den nye skinneløse sporveien benytter vogner som dels kjører under kontaktledning, dels på akkumulatordrift. Trolleybussen har den fordelen framfor rene akkumulatorbusser at de lades under kjører og dermed unngår driftsopphold for lading. I tillegg hadde akkumulatorbusser allerede vist seg uegnede i en by med så mange, sterke stigninger som Praha. Trolleybussen byr derimot på den ideelle løsningen for en miljøvennlig, skinneløs kollektivtransport i de linjene som ikke har trafikkgrunnlag for skinnegående løsninger - foruten at trolleybussen heller ikke krever så tunge akumulatorløsninger som rene akkumulatorbusser, og dermed vil ha større passasjerkapasitet. Også Prahas nye trolleybusser regnes som skinneløse trikker og er derfor ikke registrert som busser.

THMP T400.9420

Jungmannovo-plassen, 1965

Petřínbanen

Kabelbanen fra Praha sentrum til toppen av Petřín-fjellet ble åpnet så tidlig som i 1891. Byen var den gang hovedstad i Böhmen, en provins under dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, og fjellet het Laurenziberg. Sporvidden var 1000 mm (meterspor), og sporet var lagt med tre skinner, der begge vogner benyttet midtskinnen, med unntak av krysningssporet på midten, som var tilnærmet lik det man finnet på de fleste av vår tids kabelbaner. Banen ble drevet ved at en tank i nedadgående ble fylt med vann og trakk ved hjelp av vekten den andre vognen opp. Det sier seg selv at det gikk med store mengder vann til å drive banen. Under 1. verdenskrig ble driften innstilt, ikke pga. krigsskader, men fordi krigshandlingene krevde både betjening og (mannlige) passasjerer til fronten. Alvorlig vannmangel på begynnelsen av 1920-tallet gjorde at det nå selvstendige Tsjekkoslovakia ikke så seg i stand til å gjenoppta driften, og banen forfalt. Da det på begynnelsen av 1930-tallet omsider ble aktuelt å gjenåpne banen, var forfallet kommet så langt at både vogner og infrastruktur måtte saneres totalt.

I 1932 ble banen gjenåpnet, nå med normalspor (1435 mm), elektrisk drift og normalt enkeltspor med krysningsspor på midten. Grunnforholdene i Petřín-fjellet har vist seg ustabile, og store mengder vann i fjellet har vært et vedvarende problem for banen. Dette førte til at driften igjen måtte innstilles i perioden 1965-1985. Problemene anses nå som løst, og banens framtid synes å være sikret. Den er en særdeles populær utfluktsbane for både fastboende og turister.

Bildene er tatt i juli 1998.

Vogn nr. 1 øverst på krysningssporet, nr. 2 nederst.

Vogn nr. 1 sett fra nr. 2

Vognene møtes på krysningssporet

Vogn nr. 2 på midtre stasjon

Vogn nr. 2 på vei ut fra midtre stasjon

Vogn nr. 2 på øvre stasjon

 

DPP = Dopravní Podnik hlavního města Prahy   THMP = Trolleybusy hlavního města Prahy

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner og sporveismuseer

Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 27.05.2022