-eBe-

  

Tyskland*

Tysklands første jernbanelinje ble åpnet i 1835 mellom Nürnberg og nabobyen Fürth. Åpningstoget ble trukket av lokomotivet "Adler". I de påfølgende årene skjedde det en rivende utbygging av jernbanelinjer over hele Tyskland, men noe helhetlig jernbanenett var det ikke snakk om da landet var delt i en rekke småstater som valgte hver sine standarder. Omtrent det eneste man var enig om, var at hovedlinjene skulle være normalsporete (1435 mm). Det ble imidlertid også bygget en rekke lokale baner med smalere sporvidder, for det meste 750 og 1000 mm, men det forekom også en rekke andre, ofte på grunn av at de gamle målene, fot og tommer, var ulikt definert i de ulike delstatene. Selv etter samlingen av Tyskland til ett rike i 1871 forble jernbaneforvaltningen på delstatsnivå. Under 1. verdenskrig medførte det desentraliserte jernbanevesenet store problemer, og det var erfaringene fra krigen som til slutt fikk riksmyndighetene til å skjære gjennom og grunnlegge en samlet, riksdekkende jernbaneforvaltning, Deutsche Reichsbahn (DR), i 1920.

Begge verdenskrigene resulterte i at Tyskland måtte avstå store landområder til nabolandene, og med landområdene fulgte naturligvis også store jernbanestrekninger. Da Tyskland ble delt i to stater etter 2. verdenskrig, måtte på mange måter jernbanekartene tegnes helt på nytt og nye trafikkmønstre etableres, da den innertyske grensen stengte mange av de tradisjonelle trafikkårene. Gjenforeningen i 1990 utløste en intens byggevirksomhet for å gjenopprette brutte forbindelser. Samtidig ble det satset på en storstilt opprustning av eksisterende linjer til høyhastighetslinjer, og flere nye ble bygd.

Som det elektriske lokomotivets hjemland satset Tyskland tidlig på elektrifisering av jernbanen, særlig i det fjellrike sør. Elektrifiseringen ble avbrutt av 2. verdenskrig, og krigsskadene medførte at elektrifiseringen så å si måtte begynne fra bunnen av igjen etter krigen, i begge de tyske statene. Per 2020 er ca. 65 % av det tyske jernbanenettet elektrifisert. På de strekningene der fullelektrifisering anses som ulønnsomt, arbeides det nå (2023) for å erstatte dieseldriften med elektrisk akkumulatordrift.

Damplokomotiver

Steam locomotives / Dampflokomotiven / Locomotoras de vapor / Паровосы

Elektriske lokomotiver

Electric locomotives / Elektrolokomotiven / Locomotoras eléctricas / Электровозы

Diesellokomotiver

Diesel locomotives / Diesellokomotiven / Locomotoras térmicas / Тепловосы

Elektriske motorvogner

Electrical multiple units / Elektrische Triebwagen / Unidades eléctricas / Электрические поезда

Dieselmotorvogner

Diesel multiple units / Dieseltriebwagen / Unidades  térmicas / дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Jernbaner i DDR

Railways in GDR / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР

Harzer Schmalspurbahnen

The Harz narrow gauge railways / Los ferrocarriles de via estrecha en Harz / Узкие железные дороги датчика в Харц

Mecklenburgische Bäderbahn Molli

Molli railway / El ferrocarril de Molli / Молли железнодорожных

"Rasender Roland"

 "The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд"

Utenlandske tog i Tyskland

Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда

InnoTrans

ИнноТранс

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

Sporvei og t-bane

Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги

Tog på frimerker

Trains on stamps / Züge af Briefmarken / Trenes en sellos / Поезда на марках

* NB! Tysk jernbanemateriell fotografert utenfor Tyskland (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder på siden for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.02.2024