-eBe-

  

Augsburg

Sporvei og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Likestrøm, 750 V (kontaktledning)

I 1881 ble det åpnet en normalsporet (1435 mm sporvidde) hestesporvei i Augsburg. Allerede samme år ble ytterligere fem linjer åpnet, med en total linjeelengde på nærmre to mil. Selskapet bak hestesporveien gjorde i 1886 et forsøk på å erstatte hestene med damp, men forsøket ble så dårlig mottatt av byens befolkning at det ble med forsøket. I 1898 kom så den første elektriske sporveislinjen. Denne var imidlertid metersporet (1000 mm sporvidde) og dermed ikke kompatibel med det eksisterende nettet. Det var likevel klart at hestedriftens dager var talte, og hestedriften ble innstilt samtidig som den elelktriske startet. Størsteparten av hestesporveiens linjer ble ombygd til meterspor og elektrifisert, og også de tidligere hestesporvognene ble ombygd og brukt videre som tilhengere. Sporveien besto nå av fire linjer. I løpet av årene fram mot 1. verdenskrig kom ytterligere to linjer til.

2. verdenskrig påførte sporveien i Augsburg store skader på både infrastruktur og rullende materiell. Gjenoppbyggingen pågikk gjennom hele siste halvdel av 1940-tallet, og etter hvert kom det ogsså nye, moderne vogntyper. På 1950-tallet ble Augsburg imidlertid rammet av den samme nedleggingsbølgen som rammet størsteparten av den vestlige verden i samme periode. Flere linjer ble nedlagt til fordel for bussdrift, og på begynnelsen av 1970-tallet diskuterte kollektivtrafikkselskapet å legge ned hele sporveien til fordel for buss. Takket være framsynte kommunalpolitikere som stilte selskapet overfor et fait-a-complis ved å kjøpe inn flunkende nye sporvogner og gi dem som gave til kollektivtrafikkselskapet, ble sporveien reddet, og pdå 1990-tallet begynte man igjen å bygge ut nye linjer. Også linjer som hadde vært lagt ned i tiårene forut, ble gjenopprettet. Den så langt siste linjeforlengelsen ble åpnet i 2021, men det foreligger konkrete planer om både nye linjer og forlengelser av ekisterende. I sentrum arbeider man dessuten med å dlegge sporveien i tunnel, som en del av et større arbeid for å skape et fotgjengervennlig bysentrum der også biltrafikken skal vekk.

Sporveien i Augsburg domineres i 2022 av moderne lavgulvsvogner. I 2023 forventes de første leveransene av en ny generasjon sporvogner. Dette, sammen med de ovennevnte utbyggingsplanene, forteller at Bayerns nest største sporveisnett er sikret for mange år framover, og at Augsburg nå satser for fullt på sporveien som ryggraden i byen kollektivtrafikk. Sporvidden er derimot til hinder for at Augsburg kan bygge ut sporveien til bybane som også tar i bruk jernbanesporene, slik bl.a. Karlsruhe og Kassel har gjort.

SSA (ex ESAG, ex Sch) 2

Rathain, ca. 1910

SWA Ksw.506

Sporveiens driftsområde Baumgartnerstraße, 12.09.2022

SWA GT5.518

Halderstaße ved Augsburg Hbf., 25.06.1980

SWA GT5.527

Königsplatz, 25.06.1980

SWA GT5.540

Hessingstraße, 25.06.1980

SWA GT5.546

Moritzplatz, 25.06.1980

SWA GT5.549

Am Perlachberg, 25.06.1980

SWA GT5.552

Wllenburger Straße, Göggingen, 25.06.1980

SWA GT8.802

Königsplatz, 17.10.2006

SWA M8C.8003

Königsplatz, 17.10.2006

SWA M8C.8003

Moritzplatz, 17.10.2006

SWA M8C.8012

Moritzplatz, 17.10.2006

AVG GT6M.601 og Ksw.506

Sporveiens driftsområde Baumgartnerstraße, 12.09.2022

AVG GT6M.608

Inniger-Straße, Haunstetten, 17.10.2010

AVG GT6M.609

Stadtbergen, 17.10.2010

AVG GT6M.610

Konrad-Adenauer-Allee x Theodor-Heuss-Platz, 17.10.2010

AVG NF8.826

Sporveiens driftsområde Baumgartnerstraße, 12.09.2022

AVG NF8.834

Fuggerstraße, 11.09.2022

AVG NF8.834

Fuggerstraße, 11.09.2022

AVG NF8.834

Haunstetter Straße, 12.09.2022

AVG NF8.841

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG NF8.850

Hermanstraße, 11.09.2022

AVG NF8.850

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG NF8.852, 836 og 864

Sporveiens driftsområde Baumgartnerstraße, 12.09.2022

AVG NF8.857

Königsplatz, 11.09.2022

AVG NF8.857

Königsplatz, 12.09.2022

AVG NF8.859

Gögginger-Straße, 11.09.2022

AVG NF8.859

Königsplatz, 11.09.2022

AVG NF8.860

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG NF8.860

Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG NF8.86

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG NF8.863

Hermanstraße, 11.09.2022

AVG NF8.865

Fuggerstraße, 11.09.2022

AVG NF8.865

Halderstraße x Königsplatz, 11.09.2022

AVG NF8.865 og 857

Königsplatz, 11.09.2022

AVG NF8.865

Eserwallstraße, 12.09.2022

AVG NF8.865

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.871

Eserwallstraße, 12.09.2022

AVG CF8.871

Königsplatz, 12.09.2022

AVG C8F.872

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 11.09.2022

AVG C8F.872

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 11.09.2022

AVG CF8.874

Königsplatz, 12.09.2022

AVG C8F.875

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 11.09.2022

AVG CF8.876

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.876

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.876

Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.876

Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.877

Königsplatz, 11.09.2022

AVG CF8.877 og NF8.859

Königsplatz, 11.09.2022

AVG CF8.877

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG CF8.877

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.877

Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.878

Königsplatz, 11.09.2022

AVG CF8.878

Königsplatz, 11.09.2022

AVG CF8.878

Königsplatz, 11.09.2022

AVG CF8.878

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.879

Fuggerstraße, 11.09.2022

AVG CF8.879

Fuggerstraße, 11.09.2022

AVG CF8.879

Eserwallstraße, 12.09.2022

AVG CF8.879

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.880

Esewallstraße, 12.09.2022

AVG CF8.880

Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.882

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG CF8.882

Haunstetter Straße, 12.09.2022

AVG CF8.882

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.884

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.887

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG CF8.887

Rote-Torwall-Straße, 12.09.2022

AVG CF8.887

Rote-Torwall-Straße, 12.09.2022

AVG CF8.887 og 877

Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.887

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.887

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.888

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG CF8.889

Viktoriastraße x Bahnhofstraße, 12.09.2022

AVG CF8.891

Halderstraße x Königsplatz, 12.09.2022

AVG CF8.893

Haunstetter Straße, 12.09.2022

AVG CF8.894

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.894

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.894

Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.897

Konrad-Adenauer-Allee, 12.09.2022

AVG CF8.897

Viktoriastraße x Halderstraße, 12.09.2022

AVG CF8.897

Halderstraße, 12.09.2022

Trolleybuss

Augsburg fikk sin første og eneste skinneløse sporveislinje i 1943. Den ble ikke primært anlagt for å erstatte den skinnegående sporveien, men fordi bussene ikke lenger klarte å ta unna den store passasjertilstrømningen på  den aktuelle ruten. Samtidig var det mangel på stål, så det var ikke mulig å legge skinner for en fullskala sporvei. Løsningen ble derfor trolleybuss, noe som også var i pakt med holdningen til de daværende tyske riksmyndighetene som ivret for en allmenn overgang fra trikk til trolleybuss. Skinnestålet hadde de helt andre planer for. Augsburgs bystyre begynte derfor å legge planer for å legge ned den skinnegående sporveien og erstatte den med skinneløs. Det ble imidlertid aldri mer enn den ene trolleybusslinjen i Augsburg, og i 1959 ble hele greia avviklet. Ingen av vognene er bevart.

Som mange andre stedewr i Tyskland kjørte trolleybussene i stor grad med tilhenger. Kun på kveldstid og i helgene ble det kjørt enkeltvogner.

SWA 1 med tilhenger

Utenfor vognhallen i Wertachstraße, antakelig i 1943

SWA 1

Antakelig siste halvdel av 1940-årene

SWA 3

Utenfor vognhallen i Wertachstraße, 1949(?)

 

AVG = Augsburger Verkehrsgesellschaft mbH   Sch = Schuckert & Co.   SWA = Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH
ESAG = Elektrische Straßenbahn AG   SSA = Dresdner Verkehrsbetriebe AG        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 19.05.2023