-eBe-

  

Erfurt

Sporvei og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Likestrøm, 600/750 V (kontaktledning)

Den første, hestedrevne sporveislinjen i Erfurt ble åpnet i 1883. Sporvidden var - og er fortsatt - 1000 mm (meterspor). I 1894 ble sporveien i Erfurt elektrifisert, med 600 V likestrøm. I senere år er dette økt til 750 V. Sporveien i Erfurt ble kun i svært liten grad rammet av nedleggingsbølgen etter 2. verdenskrig, og utbyggingen har foregått mer eller mindre uavbrutt, med forlengelse av eksisterende linjer og utbygging av nye. Fremdeles planlegges det nye utbygginger. De senere årene er det også skaffet en rekke nye, moderne lavgulvsvogner, og det foreligger høsten 2017 planer om å øke vognparken. Et antall eldre vogner (KT4D) er solgt til Gotha/Thüringerwaldbahn, Tallinn (Estland) og Lviv (Ukraina). Sporveien har alltid vært hovedbestanddelen i Erfurts kollektivtrafikk, og framtiden for sporveien i Erfurt regnes som svært sikker.

Et antall eldre sporvogner er tatt vare på og brukes til veteran- og turistkjøring.

EVB T2-62.132

Anger, 13.04.1984, helt på slutten av Gotha-vognenes driftstid.

EVB KT4D-405, den første Tatra-vognen som ble satt i trafikk.

Rieth, 01.05.1976, vognens jomfrutur. Komfortmessig innebar disse vognene et stort framskritt, men de var langt tyngre enn sine 2-akslete forgjengere, og skinnegangen i indre by var ikke dimensjonert for dem, noe som medførte store skader i gatelegemene.

EVB KT4D.406+407 rygg mot rygg. For å kunne ta i bruk nye strekninger før vendelsøyfer var klare, ble det i stor gra kjørt rygg mot rygg.

Juli, 1989

EVB KT4D.411

Anger, 13.05.1983, på dagen 100 år etter at den første sporveislinjen i Erfurt ble åpnet.

EVAG (ex EVB) KT4D.412, brukes til sightseeingturer for turister.

Marktstraße, 14.11.2017

EVAG KT4D.412

Marktstraße, 14.11.2017

EVB KT4D.415

13.05.1983

EVB KT4D.425, 513 og 443

Vendesløyfen ved IGA, 03.09.1989

EVB KT4D.439

Vendesløyfen ved IGA, 03.09.1989

EVB KT4D.425, 513 og 443

Vendesløyfen ved IGA, 03.09.1989

EVAG (ex EVB) KT4D.518+519

Schlösserstraße, 06.05.2014

EVAG MGT6DE.601, Erfurts første post-DDR- og lavgulvsvogn.

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.601

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.601

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.601

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG MGT6DE.606

Schlösserstraße, 14.11.2017

EVAG MGT6DE.606

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.606

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.609

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.610

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.610

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG MGT6DE.611

Marktstraße, 14.11.2017

EVAG MGT6DE.611 og NV6.626

Schlösserstraße, 15.11.2017

EVAG MGT6DE.611

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.612

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG MGT6DE.612

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG MGT6DE.614

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.615

Anger, 14.11.2017

EVAG MGT6DE.616

Bahnhofstraße, 16.11.2017

EVAG MGT6DE.616

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.623+NF4.703. NF6 (lang) og NF4 (kort) er teknisk like. NF6 kjøres singel eller i tog med NF4.

Schlösserstraße, 06.05.2014

EVAG NF6.623 og MGT6DE.601

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.625. I bakgrunnen NF6.628.

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.626

Marktstraße, 14.11.2017

EVAG NF6.626 og MGT6DE.615

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.626

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.627

Messe, 05.05.2021

EVAG NF6.627

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.628

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.628

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.629+NF4.712

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.629

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.630+NF4.705

Messe, 05.05.2021

EVAG NF6.630

Messe, 05.05.2021

EVAG NF6.631

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.631 og 636

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.632+NF4.704

Fischmarkt, 15.11.2017

EVAG NF6.632

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.633

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.635

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.635

Hauptbahnhof, 23.08.2020

EVAG NF6.635

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.635 og MGT6DE610

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.638

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.639

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.639

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.640

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.642

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.643+NF4.704

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.643

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 05.05.2021

EVAG NF6.644+NF4.706

Schlösserstraße, 14.11.2017

EVAG NF6.645+NF4.705

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF6.646

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.646 og 632

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.646

Messe, 05.05.2021

EVAG NF6.647

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.647

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.651 og NF4.701

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.651

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.651

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.652

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF6.653

Marktstraße, 14.11.2017

EVAG NF6.653

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.653

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF6.655

Anger, 14.04.2021

EVAG NF6.656+NF4.711

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 05.05.2021

EVAG NF4.703+NF6.623. NF4 kjøres normalt i tog med enten NF4 eller NF6, ikke observert singel.

Schlösserstraße, 06.05.2014

EVAG NF4.704+NF6.632

Fischmarkt, 15.11.2017

EVAG NF4.704+NF6.632

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF4.704+NF6.643

Anger, 14.04.2021

EVAG NF4.704+NF6.643

Hauptbahnhof, 05.05.2021

EVAG NF4.705+NF6.645

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF4.705+NF6.631

Anger, 14.04.2021

EVAG NF4.706+NF6.644

Schlösserstraße, 14.11.2017

EVAG NF4.706 og MGT6DE.610

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF4.709+NF6.646

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

EVAG NF4.710+uidentifisert NF6

Domplatz, 15.11.2017

EVAG NF4.711+ uidentifisert NF6

Andreasstraße, 15.11.2017

EVAG NF4.712+NF6.629

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF4.715 med ny front

Messe, 05.05.2021

EVAG NF4.719 med ny front

Andreasstraße, 15.11.2017

EVAG NF4.719 og MGT6DE.616

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF4.721+uidentifisert NF4

Tschaikowskistraße, 15.11.2017

EVAG NF4.721+uidentifisert NF4

Marktstraße, 15.11.2017

EVAG NF4.721 og NF6.635

Hauptbahnhof, 16.11.2017

EVAG NF4.723+706

Bahnhofstraße / Willy-Brandt-Platz, 16.11.2017

Trolleybuss

Fra 1948 til 1975 hadde Erfurt også skinneløs sporvei. Etter en intens utbyggingsfase på 1950-tallet med flere linjer ble trolleybussdriften trinnvis nedlagt fra 1966 og utover, hovedsakelig som følge av omlegging av trafikkmønsteret og store byggearbeider i indre by, begge deler med det resultat at store omlegginger av infrastrukturen ville ha vært nødvendig for videre drift. I senere tid er trolleybuss igjen blitt et aktuelt tema i Erfurt, og det foreligger forslag om å omstille busslinje 9, den eneste busslinjen av betydning i indre by, til trolleybussdrift da den nåværende driften med gassbusser anses som mislykket, og man ikke ønsker dieselbusser i de tettbefolkede områdene linjen trafikkerer. Opprinelig var det tenkt at dette skulle skje i 2016, men omstillingen er utsatt inntil videre, antakelig som følge av at det også vurderes om linjen skal omlegges til skinnegående trafikk.

EVB 562ED.13 (ex HHA 562DD.332 - andre etasje ble demontert da vognene ble solgt til Erfurt)

Ca. 1960

EVB 9Tr.30

Clara-Zetkin-Straße, 1969

EVB 9Tr.34

Anger, 17.02.1969

 

EVAG = SWE Erfurter Verkehrsbetriebe AG   EVB = VEB Erfurter Verkehrsbetriebe  

HHA

=

Hamburger Hochbahn AG

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.08.2022