-eBe-

  

Hamburg

T-bane, sporvei og trolleybuss

bullet

T-bane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

T-bane

Likestrøm, 750 V (strømskinne)

T-banen i Hamburg ble åpnet allerede i 1912 og er Tysklands nest eldste (eller den tredje, hvis man regner med Berlins linje U4 som opprinnelig tilhørte den nå innlemmede nabobyen Schöneberg). Nettet består av til sammen 4 linjer med en samlet lengde på 10,5 mil. Den ene linjen, linje U1 krysser kommunegrensen til nabobyen Nordstedt. Sammen med to tog av type DT4 tilhører denne delen av U1 formelt sett Verkehrsgesellschaft Norderstedt, men drives av HHA. Det foreligger flere planer for både linjeforlengelser og bygging av nye linjer.

HHA type DT2E. Type DT2E er en modernisering av type DT2.

Hagenbeck, 11.07.1990

HHA type DT2E

Hagenbeck, 11.07.1990

HHA DT3-3.805.3. Type DT3-3 er en modernisering av type DT3, består av tre vogner med samme tognummer og vognnummer 1-3.

Hamburg Hbf., 11.11.2015

HHA DT3-3.905.1

Hamburg Hbf., 11.11.2015

HHA DT4.109, helt ny, ennå ikke satt i ordinær drift!. Settene består av fire vogner med samme tognummer og vognnummer 1-4.

Hagenbeck, 11.07.1990

HHA DT4.118.1

Hamburg Hbf., 11.11.2015

HHA DT4.135.4

Hamburg Hbf., 11.11.2015

HHA DT4.148

Ohlsdorf, 08.11.2018

HHA DT4.157

Ohlsdorf, 10.09.2018

HHA type DT5. Settet består av tre vogner med samme tognummer og vognnummer 1-3.

Binnenhafenbrücke, 18.11.2018

HHA type DT5

Binnenhafenbrücke, 18.11.2018

HHA DT5.305.3

Rödingsmarkt, 18.11.2018

HHA DT5.307.1

Baumwall, 18.11.2018

HHA DT5.307.1, førerplass

Baumwall, 18.11.2018

HHA DT5.330.1

Rödingsmarkt, 18.11.2018

HHA DT5.330.3

Rödingsmarkt, 18.11.2018

HHA DT5.334.1

Hamburger Straße, 10.09.2018

HHA DT5.349.1

Hamburger Straße, 10.09.2018

HHA DT5.355.3

Baumwall, 18.11.2018

HHA DT5.373.1

Baumwall, 18.11.2018

HHA DT5.373.3 og 301-3

Baumwall, 18.11.2018

HHA DT5.387.1

Hamburger Straße, 10.09.2018

HHA DT5.387.1

Rödingsmarkt, 18.11.2018

HHA DT5.387.1

Rödingsmarkt, 18.11.2018

HHA DT5.387.1

Baumwall, 18.11.2018

Sporvei

Likestrøm, 500 V (kontaktledning)

Sporveien i Hamburg var en av Tysklands første og i sin tid en av de største. Den første hestetrukne sporveislinjen ble åpnet så tidlig som i 1866. Sporvidden var 1435 mm (normalspor), en sporvidde som ble beholdt gjennom hele sporveiens levetid. I årene 1878-1897 satte man inn dampdrift på én linje. Det ble imidlertid med denne ene linjen.

I 1895 ble den første linjen åpnet for elektrisk drift, og kort etter århundreskiftet var elektrifiseringen fullført på alle linjer. Sporveisnettet vokste også ut over byens daværende grenser og inn i nabokommunene. Gjennom hele mellomkrigstiden vokste sporveisnettet i Hamburg, og selv i første del av 2. verdenskrig kom det til nye strekninger - fordi bussene ble beslaglagt av militærmyndighetene.

Allierte bombeangrep medførte voldsomme ødeleggelser på både infrastruktur og materiell. Spesielt de store angrepene i 1943 spor som knapt lot seg utbedre før etter krigen. Da krigen var over, måtte det meste bygges opp igjen fra grunnen av. Gjenoppbyggingsarbeidet tok hele 10 år, og i 1955 nådde sporveisnettet sin største utbredelse etter krigen. Alle linjene var imidlertid ikke blitt gjenopprettet, og allerede i 1954 begynte nedleggingsryktene å versere. I 1958 ble de bekreftet gjennom et vedtak i bystyret. Noen sporveislinjer ble bygd om til t-bane, og i 1978 ble den siste sporveislinjen nedlagt. Det arbeides imidlertid med planer for et nytt sporveisnett i byen. Flere initiativ har vært fremmet, men det har så langt strandet på uvilje fra HHA,

HHA (ex SEG) Z1,2211

Steintorplatz, mai 1950

HHA Z6.3569

Foran Altona Bhf., januar 1971

Trolleybuss

Likestrøm, 500 V (kontaktledning)

Sporveislinje 32 i bydelen Harburg ble nedlagt allerede i 1939. For å "sukre pillen" for befolkningen i bydelen skulle det i stedet opprettes en skinneløs sporveislinje. Utbruddet av 2. verdenskrig førte imidlertid til at det varte helt til 1949 før trolleybussdriften kom i gang. Av de ambisiøse planene fra 1939 om et trolleybussnett på hele sju linje ble bare to realisert. Da de andre linjen ble åpnet i 1953 ble det anskaffet dobbeltdekkervogner, de eneste i Europa utenom Storbritannia. Til tross for at den skinneløse sporveien nøt stor popularitet hos brukerne, og til tross for at driften viste regnskapsmessig overskudd, valgte HHA å nedlegge dette miljøvennlige tilbudet til fordel for forurensende dieselbusser, og i 1958 var det ugjenkallelig slutt. Flere av Hamburgs trolleybusser fikk imidlertid en ny karriere andre steder, deriblant i Erfurt i daværende DDR.

HHA W6500.301

Sand, Harburg, 18.08.1949

HHA W6500.308

Harburg sentrum, 18.08.1949. Legg merke til de krigsskadde bygningene i bakgrunnen!

HHA 562DD.331

Fleestedt, 08.01.1953

 

HHA

=

Hamburger Hochbahn AG

  SEG = Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft in Hamburg

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.05.2022