-eBe-

  

Hannover

Bybane

Den første, hestedrevne sporveislinjen i Hannover ble åpnet i september 1872. Sporvidden var - og er fortsatt - 1435 mm (normalspor). I de følgende årene ble det åpnet flere linjer. I en periode var det flere selskaper som konkurrerte med hverandre, og først i 1892 ble sporveisdriften samlet i ett selskap under kommunal kontroll. Elektrifiseringen av sporveien begynte med en forsøksstrekning i 1893, men fordi bystyret nektet montering av kontaktledning i sentrum, måtte man de første årene basere seg på akkumulatordrift der. Den siste hestesporvognen kjørte i 1897.

I 1965 vedtok bystyret at sporveien skulle legges i tunnel under sentrum. Utenfor bykjernen skulle t-banevognene imidlertid fortsette på eksisterende sporveislinjer. Dagens bybane trafikkerer følgelig linjer som dels går som t-bane (under sentrum) med stasjoner med høy plattform, dels som ordinær gatesporvei med holdeplasser med lav plattform, noe som medfører høye, innvendige trapper for å komme på/av vognene, og dels som forstadsbane på egen trasé med holdeplasser med høy plattform. I 2014 er man i gang med å bestille en ny generasjon bybanevogner. Det foreligger ingen nedleggingsplaner. Tvert om virker det som at linjenettet utvides i takt med byens vekst, og alt tyder på at driften er robust og sikret i overskuelig framtid.

Samtlige bilder er tatt 15.04.2014.

üstra 6112 (type 6000, 1 generasjon bybanevogner)

üstra 6140

üstra 6145

üstra 6145

üstra 6166. Bildet viser B-delen. Vognene består av A + B-del samt et midtledd uten bokstav.

üstra 6208

üstra 6215

üstra 6216

üstra 6225

üstra 6225

üstra 6226+6225

üstra 6242

üstra 6242

üstra 2016 (type 2000, 2 generasjon bybanevogner)

üstra 2017. Bildet viser B-delen. Vognene består av A + B-del samt et midtledd uten bokstav.

üstra 2017

üstra 2021

üstra 2021

üstra 2034

üstra 2034 og 6203

üstra 2036

üstra 2044

üstra 2044

üstra 2044 og 2045a

üstra 2044 og 2045b

üstra 2515 (type 2500, skiller seg fra type 2000 ved at B-delen er uten førerplass, men med overgang til neste vogn)

üstra 2562. Togene kjører alltid koblet B-ende mot B-ende, og ofte sammen med en vogn av type 2000.

üstra 2562

üstra 2572

üstra 2595

 

üstra = üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 07.05.2021