-eBe-

  

Kassel og omegn

Trikk, bybane og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

I Kassel sprenges grensene mellom sporvei og jernbane. Trikken beveger seg ut av bygatene og over på jernbanespor som den deler med både gods- og persontog, på flere strømsystemer og dieseldrift i tillegg. Her kan vi for alvor snakke om bybane. Kassel har ofte vært i spissen av den teknologiske utviklingen, og i 1994 var en vogn av type NGT6C på prøvekjøring i Oslo som en del av forarbeidet for bestilling av en ny generasjon oslotrikker.

Den første, dampdrevne sporveislinjen i Kassel ble åpnet i juli 1877, mellom bydelen Wilhelmshöhe og Königsplatz i sentrum. Sporvidden var - og er fortsatt - 1435 mm (normalspor). I de følgende årene kom også hestesporveien på banen, både i indre by og til flere forsteder. I årene like før og etter 1900 ble all sporveisdrift samlet i ett selskap og elektrifisert med 600 V likestrøm i kontaktledning, med unntak av Herkulesbahn, en allerede fra 1902 av elektrisk, meterporig (1000 mm) forstadsbane med både person- og godstrafikk. I 1927 ble denne også overtatt av Große Kasseler Straßenbahn, senere Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG). Noen av metersporlinjene ble ombygd til normalspor, andre nedlagt, og etter hvert ble også godstrafikken borte.

Foruten den tradisjonelle bysporveien i Kassels gater trafikkerer sporveien også jernbanelinjer ut mot flere av forstedene, også utenfor kommunegrensene. Noen av disse linjene trafikkeres med vanlige sporvogner og er elektrifisert med 600/750 V (Hele nettet skal etter hvert oppgraderes til 750 V) likestrøm. Til dels deler trikken skinnegangen med dieseltrukne godstog, og på enkeltsporlinjer finner man på holdeplassene en ganske interessant sporgeometri med 6-skinners spor der det midterste skinneparet er for godstogene med deres større vognprofil, mens sporvognene ledes inn mot plattform i retning hhv. fra og mot sentrum. De såkalte RegioTram-linjene kjører over på DBs ordinære jernbanenett på Kassel Hauptbahnhof og fortsetter dels under 15 kV vekselstrøm (type 452), dels med dieseldrift (på ikke-elektrifiserte linjer, type 689) til forsteder og mindre nabobyer. Formelt drives bylinjene av Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) mens distriktslinjene drives av datterselskapet Regionalbahn Kassel GmbH (RBK). I og med at de to selskapene på 600 V-nettet i stor grad har samme materielltyper, brukes imidlertid materiellet om hverandre.

Sporveien utgjør ryggraden i kollektivtrafikken i Kassel og omegn (med i 2016 totalt 88 vogner mot bare 57 busser!), og utbyggingen både innenbys og ut over bygrensen pågår stadig. Både den pågående utbyggingen og den videre planleggingen tilsier at sporveien også i framtiden vil stå for hovedtyngden av kollektivtrafikken i regionen, og det er utvilsomt dekning for å si at sporveien i Kassel-regionen er et av verdens mest spennende sporveissystemer.

bullet

Likestrøm, 600/750 V (kontaktledning)

bullet

2-systems, 600/750 V = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Duovogner, 600/750 V = (kontaktledning) / diesel

Likestrøm, 600/750 V (kontaktledning)

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

***N***

GCS 58

Antakelig leveransefoto 1899

***N***

GCS 145

Frankfurter Straße, 1926. Ved siden av sporet er det gravd ut for fundamentering for utbygging av dobbeltspor.

GCS Tw.110. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG Tw.214. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG VGT2-2E,276. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG GT6Z.316. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG GT6E.355. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

***N***

KVG N8C.418

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG N8C.418

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG N8C.422

Wlhelmshöher Allée / Landgraf Karl Str., 31.03.2017

KVG N8C.422

Landgraf Karl Str., 31.03.2017

KVG NGT6C.451

Am Stern, 29.03.2017

***N***

KVG NGT6C.451

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT6C.454 - vongen som ble prøvekjørt i Oslo i 1994.

Ständeplatz, 30.03.2017

KVG NGT6C.455 og 8NGTW-Z.636

Obere Königstr., 29.03.2017

KVG NGT6C.455 og RBK 689.752

Obere Königstr., 29.03.2017

KVG NGT6C.456

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

KVG NGT6C.456

Willy-Brandt-Platz / Wilhelmshöher Allée, 23.11.2016

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT6C.458

Fünffensterstraße / Ständeplatz / Friederich-Ebert-Straße, 09.11.2018

KVG NGT6C.458

Friederich-Ebert-Straße (Ständeplatz), 09.11.2018

KVG NGT6C.458

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG NGT6C.462

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT6C.463

Wilhelmshöher Allée / Landgraf-Karl-Straße, 18.11.2016

KVG NGT6C.463

Am Stern, 29.03.2017

KVG NGT6C.465

Wilhelmshöher Allée, 13.11.2018

KVG NGT6C.466

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG NGT6C.466

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT6C.467

Fünffensterstraße / Ständeplatz / Friederich-Ebert-Straße, 09.11.2018

KVG NGT6C.469

Friederich-Ebert-Straße (Ständeplatz), 09.11.2018

KVG NGT6C.470

Obere Königstr., 29.03.2017

***N***

KVG NGT6C.471

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT6C.471 og RBK 8NGTW-E.617

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT6C.472

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT6C.473 og 8NGTW-E.606

Obere Königstr., 29.03.2017

KVG NGT6.474

Berliner Brücke, 28.02.2020

KVG NGT6.474

Berliner Brücke, 28.02.2020

KVG NGT6C.475

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

KVG 8NGTW-E.602

Wilhelmshöher Allée, 18.11.2016

KVG 8NGTW-E.604

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

KVG 8NGTW-E.604

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

KVG 8NGTW-E.604 med tilhenger 4NBWE.502

Kurhessen-Therme, 31.03.2017

KVG 8NGTW-E.605

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

KVG 8NGTW-E.606

Obere Königstraße, 29.03.2017

KVG 8NGTW-E.607

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG 8NGTW-E.607

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG 8NGTW-E.608

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

KVG 8NGTW-E.608 + RBK 8NGTW-E.618

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

***N***

KVG 8NGTW-E.608

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG 8NGTW-E.609 - legg merke til 6-skinnesporet.

Orthopädischer Klinik, Hessisch Lichtenau, 22.11.2016

KVG 8NGTW-E.612. I bakgrunnen til høyre type NGT6C

Obere Königstraße, 29.03.2017

KVG 8NGTW-E.612

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG 8NGTW-E.612

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 8NGTW-E.612

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 8NGTW-E.615

Am Stern, 29.03.2017

RBK 8NGTW-E.615

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

RBK 8NGTW-E.615 og KVG NGT8.668

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

RBK 8NGTW-E.616

Frankfurterstraße, 30.03.2017

***N***

RBK 8NGTW-E.616

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 8NGTW-E.617

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

***N***

RBK 8NGTW-E.617

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 8NGTW-E.617

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 8NGTW-E.618

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

RBK 8NGTW-E.618 + KVG 8NGTW-E.608

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

RBK 8NGTW-E.618

Obere Königstraße, 29.03.2017

***N***

RBK 8NGTW-E.618

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 8NGTW-E.618

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 8NGTW-E.620

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

***N***

RBK 8NGTW-E.617

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 8NGTWZ.635

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

KVG 8NGTW-Z.638

Willy-Brandt-Platz, 23.11.2016

***N***

KVG 8NGTW-Z.639

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 8NGTW-Z.640

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 8NGTW-Z.640

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.651

Ständeplatz / Friederich-Ebert-Straße, 09.11.2018

KVG NGT8.652

Wlhelmshöher Allée, 13.11.2018

***N***

KVG NGT8.652+671

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.653

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

KVG NGT8.653

Orthopädischer Klinik, Hessisch Lichtenau, 28.02.2020

KVG NGT8.654

Wilhelmshöher Allée, 18.11.2016

KVG NGT8.654

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

KVG NGT8.654

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG NGT8.652

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.654

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.655

Friederich-Ebert-Straße (Ständeplatz), 09.11.2018

KVG NGT8.655

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

KVG NGT8.656

Wlhelmshöher Allée / Landgraf Karl Str., 13.11.2018

KVG NGT8.657

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

***N***

KVG NGT8.657

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.657

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.658

Friederich-Ebert-Straße (Ständeplatz), 09.11.2018

KVG NGT8.658

Berliner Brücke, 28.02.2020

KVG NGT8.659 som "slave" bak 666. Ved kjjøring i tog henter begge vogner strøm fra kontaktledningen.

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

***N***

KVG NGT8.660

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.660

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.661

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

***N***

KVG NGT8.661

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.662

Orthopädischer Klinik, Hessisch Lichtenau, 14.11.2017

KVG NGT8.662 (nærmest) + 670

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

KVG NGT8.663

Wlhelmshöher Allée, 13.11.2018

KVG NGT8.664

Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

KVG NGT8.664 - interiør. Legg merke til det elektroniske kartet på vinduet t.h., der man kan følge nøyaktig hvor på traséen trikken befinner seg.

Linje 4, retning Hessisch Lichtenau, 18.11.2016

KVG NGT8.664

Friederich-Ebert-Straße (Ständeplatz), 09.11.2018

***N***

KVG NGT8.664

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.665

Wilhelmshöher Allée / Willy-Brandt-Platz, 18.11.2016

KVG NGT8.665

Obere Königstr., 29.03.2017

KVG NGT8.669 og 655

Obere Königstr., 29.03.2017

KVG NGT8.670 som "slave" bak 662

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

***N***

KVG NGT8.665

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.666+670

Obere Königstr., 29.03.2017

***N***

KVG NGT8.666

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.666

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.666

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.668

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.669

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG NGT8.671

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG NGT8.671

Willy-Brandt-Platz, 13.11.2018

KVG NGT8.672

Willy-Brandt-Platz, 28.02.2020

***N***

KVG NGT8.672

Friedrichsplatz, 18.08.2022

         

Tilhengere

Allerede fra begynnelsen ble det benyttet tilhengere til elektriske sporvogner. De første tilhengerne var tidligere hestesporvogner eller personvogner fra dampsporveien. I mellomkrigstiden begynte man å bygge tilhengere tilpasset den enkelte motorvogntypen. Også de første leddsporvognene ble ofte kjørt med tilhenger, men da de større leddvognene kom, opphørte tilhengerkjøringen. I senere år har KVG imidlertid tatt i bruk tilhengere igjen, spesielt på linje 1, på avganger med for stort passasjerbelegg for enkeltvognskjøring, men for lite til å rettferdiggjøre bruk av dobbeltsett.

GKSB Bw.655. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG Bw.569. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

LVG Bw.575. Museumsvogn

Technik-Museum Kassel, 30.03.2017

KVG 4NBWE.502

Kurhessen-Therme, 31.03.2017

KVG 4NBWE.502

Kurhessen-Therme, 31.03.2017

***N***

KVG 4NBWE.502

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 4NBWE.503

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 4NBWE.504

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

KVG 4NBWE.506

Friedrichsplatz, 18.08.2022

KVG 4NBWE.507

Obere Königstraße, 09.11.2018

***N***

KVG 4NBWE.508

Friedrichsplatz, 18.08.2022

2-systems, 600/750 V = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

700-serien 2-systemsvogner består av tre ledd, jernbanemessig registrert som motorisert styrevogn 0452.7xx, motorisert mellomvogn 0452.5xx og ikke-motorisert styrevogn 0852.7xx. På sporveisnettet benyttes kun settnummeret, med angivelse av A- og B-ende.

RBK 0452.701 (sett 701) parkert under 15 kV

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0852.702 (sett 702) på dødseksjonen mellom 600 V = (betongmasten) og 15 kV (stålmasten)

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0452.703 (sett 703). Endeklaffen er åpen fordi den skal koples sammen med neste vogn som kommer like bak.

Kassel Hbf., 29.03.2017

RBK 0452.703

Wilhelmshöhe st., 05.03.2019

RBK type 0452 i dobbeltsett. Framre sett kjører på 600V =, det bakre antakelig fremdeles på 15 kV .

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0452.705 (sett 705)

Obere Königstr., 29.03.2017

RBK 0852.706 (sett 706)

Kurfürstenstraße, på vei ned i tunnelen inn mot Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0452.707 (sett 707)

Wilhelmshöhe st., 04.04.2017

***N***

RBK 0452.709 (sett 709)

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 0452.709

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 0452.708 (sett 708)

Wilhelmshöhe st., 05.03.2019

RBK 0852.789 (sett 709)

Kassel Hbf., 08.11.2018

RBK 0852.709

På jernbanelinjen ved Berliner Brücke, 28.09.2020

***N***

RBK 0852.709

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 0852.709

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 0452.713 (sett 713)

Wilhelmshöhe st., 04.04.2017

RBK 0452.713

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0852.715 (sett 715)

Kassel Hbf., 08.11.2018

RBK 0452.715

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0452.716 (sett 716)

På jernbanelinjen ved Berliner Brücke, 28.09.2020

RBK 0852.716

Kassel Hbf., 09.11.2018

***N***

RBK 0852.716

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 0452.718+0452.518+0952.718 (sett 718) på 15 kV

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0452.718

Wilhelmshöhe st., 13.11.2018

RBK 0852.718

Wilhelmshöhe st., 13.11.2018

***N***

RBK 0452.718

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 0452.518

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 0852.718

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 0452.719 (sett 719)

Kassel Hbf., 09.11.2018

Duovogner, 600/750 V = (kontaktledning) / diesel

700-serien duovogner består, i likhet med 2-systemsvognene, av tre ledd. Fordi 15 kV-trafoen er erstattet med en dieselmotor, er de jernbanemessig registrert som motorisert styrevogn 0689.7xx, motorisert mellomvogn 0689.5xx og ikke-motorisert styrevogn 0989.7xx. På sporveisnettet benyttes kun settnummeret, med angivelse av A- og B-ende.

***N***

RBK 0689.751 (sett 751)

Friedrichsplatz, 18.08.2022

***N***

RBK 0989.751

Friedrichsplatz, 18.08.2022

RBK 0689.752 (sett 752)

Obere Königstraße, 29.03.2017

RBK 0689.752. På fri linje, når dieselmotoren er blitt varm, er støynivået på et helt akseptabelt nivå (Jfr. merkn. til 0689.757).

På jernbanebroen over Zentgrafenstraße, 28.02.2020

RBK 0689.754 (sett 754)

Kassel Hbf., 0811.2018

RBK 0689.754

Kassel Hbf., 09.11.20188

RBK 0689.755 (sett 755) kjører på dieselmotor

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0689.755

Ved jernbanebroen over Zentgrafenstraße, 28.02.2020

RBK 0689.755

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0689.756 (sett 756) kommer inn på dieselmotor. Strømavtakeren ligger nede.

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0689.756. Dieselmotoren er stanset, og strømavtakeren er hevet. Klar til å fortsette på 600 V.

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0989.756.

Ständeplatz, 09.11.2018

RBK 0689.757 (sett 757). Strømavtakeren er lagt ned, og dieselmotoren er startet - får et diesellok til å virke lydløst!

Kassel Hbf., 09.11.2018

RBK 0689.757, nå på 600 V.

Ständeplatz, 09.11.2018

RBK 0689.758 (sett 758)

Obere Königstr., 29.03.2017

RBK 0989.760 (sett 760)

Kassel Hbf., 08.11.2018

Trolleybuss

Fra 1944 til 1962 hadde Kassel også en skinneløs sporveislinje. På grunn av Kassels store betydning som industriby, med bl.a. det strategisk viktige Henschel-konsernets fabrikker, ble byen i februar 1945 utsatt for massive allierte flyangrep. Av de tre trolleybussene som ble satt i drift i 1944, kunne bare ett understell reddes og ble brukt til å bygge vogn nr. 9 i 1952. Også infrastrukturen ble ødelagt og måtte bygges opp igjen fra grunnen av. I 1947 ble trolleybussdriften gjenopptatt. På slutten av 1950-tallet meldte behovet for fornyelse av trolleybussparken seg, og tre busser av Henschels type HS-160-OSL, derav én leddbuss ble leid inn og prøvekjørt vinteren 1961. Da store deler av strekningen gikk parallelt med trikken, og trafikken på den ytre del av traséen var svært liten, valgte man i stedet å nedlegge trolleybussdriften.

KVG 2, 1 og 3 [Henschel / Credé 1944]

Harleshäuser Str., 12.07.1944.

KVG 2, 1 og 3

Harleshäuser Str., 12.07.1944.

KVG 2, 1 og 3. Alle tre ble ødelagt under et alliert bombeangrep i februar 1945.

Rasenallée, 12.07.1944.

KVG 3(II) [Henschel / Credé 1947] - tydeligvis samme type som 1944-vognene.

Rasenallée, 1947.

KVG 7 [Henschel / Credé 1949]

Kirchmolder Str., 02.08.1949

KVG 9 [Henschel / Wegmann 1952] - bygget på understellet til en av bussene som ble ødelagt under flyangrepene i 1945.

Rasenallée, 1952

To Henschel type HS-160-OSL tilhørende SVE under prøvekjøring.

Rasenallée, januar 1961

Henschel type HS-160-OSL-G tilhørende SML under prøvekjøring.

Ahnatalstr., 18.02.1961

 

GKSB = Grosse Casseler Straßenbahn Actiengesellschaft   RBK = Regionalbahn Kassel GmbH   SVE = Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen am Neckar
KVG = Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG   SML = Stadtwerke Marburg/Lahn        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Technik-Museum Kassel

The Kassel Technical Museum / El Museo de Technica de Kassel  / Tехники Музей Ка́ссель
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 12.04.2024