-eBe-

  

Potsdam

Sporvei

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Den første, hestedrevne sporveislinjen i Potsdam ble åpnet i mai 1880. I de følgende årene ble det åpnet flere linjer, og i 1907 ble sporveisdriften elektrifisert. Nettet nådde sin største utbredelse i 1934. Under 2. verdenskrig ble store deler av sporveisnettet ødelagt, og først i mai 1946 kunne driften gjenopptas over hele nettet, med unntak av noen delstrekninger som måtte avgi skinne- og ledningsmateriell for å få i gang driften i de sentrale bydelene der ødeleggelsene hadde vært størst. Gjennom DDR-tiden ble sporveisnettet igjen utvidet, og sporveisnettet har i dag en lengde på neste 29 mil, fordelt på 5 linjer. Utbygging pågår fortsatt, og en rekke prosjekter for forlengelser og nye strekninger er under prosjektering. Sporvidden er 1435 mm.

Etter 2. verdenskrig slet Potsdam i mange år med foreldet rullende materiell, i stor grad førkrigs. På slutten av 1950-tallet gikk man til anskaffelse av såkalte Gotha-vogner, men det var først anskaffelsen av Tatra type KT4D innebar en reell fornyelse av standarden på det rullende materiellet i Potsdam. I 2010 begynte et nytt generasjonsskifte, denne gangen med Combino-vogner fra Siemens. Denne vogntypen viste seg imidlertid ikke helt vellykket, og etter den første serien valgte man i stedet Variobahn-vogner fra Stadler, samme type som i Bergen. 19 vogner er anskaffet, og man har opsjon på ytterligere 8. De fleste av Potsdams KT4D var i forholdsvis god stand da de ble faset ut, og flere av dem ble solgt til sporveiene i Cluj-Napoca i Romania og Tallinn i Estland.

Et større arbeid med vedlikehold og oppgradering av skinnegangen pågår, med tilpasning til bredere vogner (2,4 m) som er under bestilling. Flere mindre utvidelser er også planlagt, og på sikt ønsker man å forlenge den linjen som i dag stanser like før Glienicker Brücke (den berømte spionutvekslingsbroen fra den kalde krigens dager, udødeliggjort av John leCarré i romanen "Spionen som kom inn fra kulden"), skal forlenges over broen og inn i bydelen Wannsee i Berlin. Målet er at så godt som all kollektivtransport i bymessig bebygde områder skal ivaretas av sporveien. Busser skal prinsipielt kun benyttes for mating av sporveislinjene.

Potsdam har bevart et antall veteransporvogner. Disse vedlikeholdes av en egen forening og brukes til veterankjøring på det ordinære nettet.

PSG 23, antaklig en førstegenerasjons elektrisk sporvogn fra 1907, ombygget ca. 1020.

Bittschriften-Linde, september 1929

PSS 106. Både trikk, bygninger og trær er preget av krigshandlingene.

Antakelig sommeren 1945

VBP G4-65.165. Dette var den siste sporvognstypen som ble bygget i DDR. Alle senere vogner var import fra Tsjekkoslovakia.

Platz der Einheit, 07.04.1965

VIP (ev VBP) KT4Dm.146/246. Vognene kjører i faste tog, første vogn numrert 1xx, siste 2xx. 200-serien kan kjøre selvstendig ved behov.

LuisenplatzSüd, 06.09.2010

VIP KT4Dm.146/246

LuisenplatzSüd, 06.09.2010

VIP (ec VBP) KT4Dm.148/248

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP (ex VBP) KT4Dm.152/252

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP KT4Dm.152/252

LuisenplatzSüd, 06.09.2010

VIP KT4Dm.252, interiør

Mellom Hauptbahnhof og LuisenplatzSüd, 06.09.2010

VIP 401

Hauptbahnhof, 16.02.2013

VIP 403

Hauptbahnhof, 16.02.2013

VIP 404

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP 404

Fridrich Ebert-Str., 16.02.2013

VIP 407

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP 407

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP 412

Nauener Tor, 16.02.2013

VIP 413

Hauptbahnhof, 06.09.2010

VIP-Combino-vogn

Fontanestraße, 18.04.2014

VIP 423

Platz der Einheit, 16.02.2013

VIP 423

Glienicker Brücke, 16.02.2013

VIP 423, interiør

Glienicker Brücke, 16.02.2013

VIP 423

Lange Brücke, 18.04.2014

VIP 429

Fridrich Ebert-Str., 16.02.2013

Trolleybuss

I DDR-tiden hadde Potsdam også "skinneløse trikker", altså trolleybusser. Disse forsvant i 1995 og ble erstattet dels av skinnegående trafikk, dels av dieselbusser. Vogn 976 (14Tr) er bevart i samlingen av historiske trolleybusser i Eberswalde.

VBP IK-280.951

Ca. 1990

VBP 14Tr.972

Karl-Liebknecht-Straße, januar 1990

VBP 14Tr.978

Babelsberg Bhf., januar 1990

 

PSG = Potsdamer Straßenbahngesellschaft   VBP = VEB Verkehrsbetrieb Potsdam   VIP = Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
PSS = Potsdamer Stadtwerke, Abt. Straßenbahn                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Rumenske sporveier

Romanian trams / Rumänische Straßenbahnen / Tranvías de Rumania / Румынский трамваи

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 09.05.2021