-eBe-

  

Ungarn*

Ungarns jernbanehistorie begynte i 1846 med linjen mellom Pest (i dag bydel i Budapest) og Vác, den første delen av banen mellom Budapest og Wien. Landet var den gang en del av keiserriket Østerrike som den gang omfattet vår tids Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia og Kroatia, senere også Bosnia-Herzegovina, samt deler av Polen, Romania og Italia. Da keiserriket ble delt i en ungarsk og en østerriksk del, med keiseren også som konge av Ungarn, ble jernbanen i Ungarn utskilt som Magyar Királyi Államvasutak, De kongelige ungarske statsbaner.

I 1918, etter nederlaget i 1. verdenskrig ble det østerriksk-ungarske dobbeltmonarkiet oppløst og stykket opp i en rekke av de statene vi kjenner i dag. Grensene skulle imidlertid bli en god del endret som følge av 2. verdenskrig, der Ungarn igjen var på den tapende siden.

Til tross for Ungarns beskjedne størrelse er landet med sin posisjon midt i Europa et svært viktig jernbaneland, med et tett jernbanenett og med intensiv grensekryssende trafikk til samtlige naboland. Mye av godstrafikken er ren gjennomgangstrafikk, noe som gir de ungarske jernbanene store inntekter. Bl.a. spiltr Ungarn en sentral rolle i den gjennomgående godstrafikken til og fra Kina fram til utbruddet av Russlands angrepskrig mot Ukraina i 2022. Denne trafikken er nå tvunget til å finne andre veier. Ungarn har også persontrafikk over grensene til samtlige naboland.

Hovedtyngden av landets jernbaner er bygget med normalspor (1435 mm), men helt i øst finnes det også et par mil med russisk bredspor (1520 mm) fram mot grensen til Ukraina. I tillegg finnes det fortsatt noen lokale jernbaner med 760 mm sporvidde (bosnisk smalspor). Alt avbildet materiell er normalsporet (1435 mm) hvis ikke annet er spesifikt angitt.

Allerede på 1920-tallet begynte ungarerne under ledelse av den berømte elektropioneren Kálmán Kandó arbeidet med å utvikle elektromotorer for 50 Hz enfaset vekselstrøm, og i 1938 ble den første strekningen, fra Budapest til Hegyeshalom på grensen mot Østerrike, elektrifisert med 16 kV 50 Hz, På 1950-tallet ble spenningen økt til 25 kV for å kunne hente strøm direkte fra det ordinære overføringsnettet. Ungarerne kan dermed med rette påberope seg pionerstatus i utviklingen av det strømsystemet som nå regnes som standard for all nyelektrifisering over hele verden.

Lokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

Motorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Barnas jernbaner

Children's railways / Kindereisenbahnen / Ferrocarriles de los niños / Детские железные дороги

Utenlandske tog i Ungarn

Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда

 Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

Sporvei og t-bane

Trams and underground / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Tannstangbane

Cog an rack railway / Zahnradbahn / Ferrocarril de cremallera / Зубчатая железная дорога

Kabelbane

Funicular / Standseilbahn / Funicular / Фуникулярные железная дорога

* NB! Ungarsk jernbanemateriell fotografert utenfor Ungarn (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder på siden for utenlandske tog i landet der det er fotografert. 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 142 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 08.08.2023