-eBe-

  

Usbekistan

Usbekistan fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av Sovjetunionen fram til 1991. Sporvidden er derfor den samme som i Russland, 1520 mm. Alle Usbekistans naboland bruker samme sporvidde, og Usbekistan har jernbaneforbindelse med både Kasakhstan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadsjikistan, samt videre til andre tidligere sovjetrepublikker, inkl. Russland - og (med skifte av sporvidde på grensen mellom Tadsjikistan og Kina) til Kina. Store deler av jernbanenettet er elektrifisert, med 25 kV vekselstrøm.

På 1980-tallet bygget Sovjetunionen flere jernbanelinjer inn i nabolandet Afghanistan, for å støtte nabolandets daværende kommunistregime, og Usbekistan har fortsatt grensekryssende godstrafikk til Mazar-i-Sharif i Afghanistan. Usbekistan har nylig bekostet elektrifisering av denne linjen, noe som tyder på at usbekerne satser på å utvide trafikken over grensen til Afghanistan.

I sovjettiden ble jernbanelinjene bygget uten hensyn til grensene mellom de ulike sovjetrepublikkene, og for å komme med tog mellom ulike deler av Usbekistan måtte man kjøre gjennom nabolandene. Ofte måtte grensene krysses flere ganger. Da forholdet til flere av nabolandene er anstrengt, kompliserer dette både gods- og persontransport, og det er et mål å binde de ulike delene av jernbanenettet sammen innenfor landets grenser selv om dette innebærer lengre transportveier.

Både infrastruktur og rullende materiell er typisk sovjetisk, og mye begynner å bære preg av høy alder og mange år med dårlig vedlikehold. I senere år har man imidlertid begynt å modernisere Usbekistans jernbaner. Nye, kraftige elektriske lok (bygd på lisens fra Siemens) er kjøpt fra Kina, og i 2011 ble Sentral-Asias første høyhastighetslinje åpnet, mellom Tasjkent  og Bukhara (Kagan). Togene som brukes her, er topp moderne Talgo-tog fra Spania.

OTY (ex CЖД) type VL80. VL80 er et kraftig 2-seksjonslok, men økt toglengde - og vekt - har medført behov for å kjøre med tre seksjoner.

Mellom Tasjkent og Bukhara, 22.09.2017

OTY Talgo250, drivenhet 05

Kagan ved Bukhara, 22.09.2017

OTY Talgo250, drivenhet 05

Kagan ved Bukhara, 22.09.2017

OTY Talgo250, drivenhet 05 og generatorvogn (med 1. kl. personavd.) TGA7.3818-011

Kagan ved Bukhara, 22.09.2017

OTY Talgo250, drivenhet 06

Samarkand, 27.09.2017

OTY TB7.3802-009, Talgo personvogn

Tasjkent, 27.09.2017

OTY TB7.3802-009

Tasjkent, 27.09.2017

OTY (ex CЖД) 233-92517

Mellom Tasjkent og Bukhara, 22.09.2017

OTY (ex CЖД) godsvogner, åpne bulkvogner for massetransport (kull, malm etc.) og tankvogner, alle av typisk sovjetisk opphav.

Mellom Tasjkent og Bukhara, 22.09.2017

 

OTY = O'zbekiston Temir Yo'llari   CЖД [SZD] = Советские Железные Дороги [Sovjetskije Zheleznije Dorogi] (Russland)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023