-eBe-

  

Vietnam

Vietnams første jernbane ble åpnet mellom daværende Saigon (i dag Ho Chi Minh-byen) og My Tho. Sporvidden fulgte fransk kolonistandard med meterspor (1000 mm sporvidde). I 1890 ble det åpnet en kort strekning i nærheten av Hanoi, og i 1902 begynte byggingen av den 142 mil lange kystbanen mellom Saigon og Hanoi, landets to største byer. I motsetning til hva som var tilfellet i andre europeiske kolonier så den franske kolonimakten for seg en reell infrastruktur som skulle binde det som på kolonispråket het Fransk Indokina (Vietnam, Kambodsja og Laos), sammen med Thailand og framtidige baner i Malaysia og Burma (nåværende Myanmar). Krig og økonomiske nedgangstider førte til at forbindelsen mellom Saigon og Hanoi ikke sto ferdig før enn i 1936. Den var i drift i bare fem år før en ny, 37 år lang, sammenhengende krigsperiode og deling av landet førte til stopp i trafikken. Planene om jernbaneforbindelse vestover mot Kambodsja og Laos ble aldri virkeliggjort.

Da Vietnam-krigen sluttet i 1975, lå hele landets jernbanenett i ruiner, men allerede året etter ble forbindelsen mellom Saigon, som da hadde skiftet navn til Ho Chi Minh-byen, oppkalt etter den mangeårige kommunistlederen Ho Chi Minh, og Hanoi gjenåpnet. Den dominerende sporvidden i Vietnam er fremdeles 1000 mm. Kun helt i nord, på to grenseoverskridende linjer til Kina, samt noen kortere strekninger rundt Hanoi, brukes normalspor (1435 mm). På flere av disse strekningene ligger det tre skinner så både normalsporige og smalsporige tog kan trafikkere strekningen.

Det foreligger planer om bygging av en normalsporet høyhastighetslinje mellom Hanoi og Ho Chi Minh-byen. Denne vil kunne redusere reisetiden mellom landets to største byer fra 30 til knappe 6 timer. Disse planene er foreløpig lagt på is da nyere kostnadsoverslag tilsier at byggingen av en slik linje vil bli mer enn dobbelt så dyr som opprinnelig budsjettert. Det foreligger også planer om (metersporig) jernbaneforbindelse til både Kambodsja og Laos. Disse planene forventes virkeliggjort innen 2020.

Bildene er tatt på hovedstasjonen i Ho Chi Minh-byen 26.11.2014.

VNR D19E.914. Typen er identisk med CNRs type CKD7F. På vietnamesisk kalles typen "Đổi mi"

VNR D19E.914

VNR D19E.914

VNR B.41833

Persontog fra Hanoi. Vognenes russisk/kinesiske opphav er umiskjennelig.

 

VNR = Đường sắt Việt Nam   CNR = China's National Railways

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023