-eBe-

  

Kuala Lumpur

T-bane og monorail

Kollektivsystemet i Kuala Lumpur er dårlig utbygd og preget av at utbyggingen skjedde i regi av ulike, konkurrerende selskaper. Resultatet er at byen har tre ulike, t-baneliknende systemer som ikke er teknisk kompatible, til tross for at de alle kjører på normalspor (1435 mm sporvidde). I tillegg har byen en enskinnebane.1)

bullet

T-bane

bullet

Enskinnebane (Monorail)

T-bane

T-banenettet i Kuala Lumpur består, som nevnt, av 3 systemer, alle med samme sporvidde, 1435 mm (normalspor), men med ulikt profil (vognbredde) og ulike system for strømopptak (til tross for at alle tar strøm fra strømskinne langs sporet). Alle tre systemene er nå overtatt av det offentlige og drives av samme selskap (som også driver enskinnebanen). De markedsføres samlet under betegnelsen KL Rapid. All sannsynlighet tilsier likevel at de tre systemene vil leve separat side om side også i framtiden. Det antakelig vil bli alt for kostbart å bygge dem om til ett, sammenhengende nett. Linjene går dels underjordisk som t-bane, dels på høybanelinjer over gateplanet (Se bildet til venstre!).

bullet

Ampang and Sri Petaling lines

bullet

Kelana Jaya line

bullet

Sungai Buloh–Kajang line

Ampang and Sri Petaling lines

Ampang- og Sri Petaling-linjene er et halvautomatisk system som ble åpnet i 1996. De to linjene utgjør ett system og har innbyrdes sporforbindelse med herandre. Siste forlengelse av systemet fant sted i 2016. Ytterligere utvidelsesplaner er ikke kjent. Halvautomatisk betyr at togene har fører. De to linjene har til sammen 36 stasjoner over en samlet strekning på ca. 4,5 mil. Vognene er 2,65 m brede.

TRANSIT type Amy. Settet består av seks vogner med fortløpende numrering.

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT type Amy

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT Amy.3071, 3072, 3073 og 3074

27.03.2018

TRANSIT Amy.3075 og 3076

27.03.2018

TRANSIT Amy.4231, 4232, 4243, 4244, 4245 og 4246

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT Amy.4271 og 4272

27.03.2018

TRANSIT Amy.4275 og 4276

27.03.2018

TRANSIT Amy.4331 og 4332

27.03.2018

TRANSIT Amy.4335 og 4336

27.03.2018

TRANSIT Amy.4384, 4383, 4382 og 4381

27.03.2018

TRANSIT Amy.4411 og 4412

27.03.2018

TRANSIT Amy.4501, 4502, 4503 og 4504

27.03.2018

TRANSIT Amy.4505 og 4506

27.03.2018

Kelana Jaya line

Kelana Jaya-linjen er et helautomatisk, førerløst system som ble åpnet i 1998. Den har 37 stasjoner over en strekning på drøyt 4,6 mil. Det foreligger planer om videre utbygging, og utvidelsesarbeidene ble påbegynt i 2016. Togene som er 2,65 m brede, har linjærmotorer der vognen er "rotor", og en induksjonsskinne midt i skinnegangen (4. skinne) er stator.

TRANSIT ART-II.151. Settet består av to vogner, den ene med nr. 1xx, den andre 2xx, med samme to siste sifre.

KL Sentral, 28.03.2018

TRANSIT ART-II.151

KL Sentral, 28.03.2018

TRANSIT ART-II.149

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT ART-II.249

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT ART-II.263

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT ART-II.169

Kjører inn til KL Sentral, 06.04.2018. På dette bildet ses induksjonsskinnen (statoren) veldig tydelig.

TRANSIT ART-II.169

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT ART-II.169

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT IM300.177. Settet består av to vogner, den ene med nr. 1xx, den andre 2xx, med samme to siste sifre.

24.03.2018

TRANSIT IM300.277

24.03.2018

Sungai Buloh–Kajang line

Sungai Buloh–Kajang-linjen er det nyeste systemet og ble åpnet i 2016. Det har 31 stasjoner (med mulighet for ytterligere tre) over en strekning på drøyt 5 mil. Togene er helautomatiske og førerløse. Vognbredden er 3,1 m. Linjen ender "i løse luften" på Semantan stasjon, med bare et provisorisk rekkverk, og skal bygges videre derfra til Kajang. Det er også planlagt en linje fra Sungai Buloh til Putrajaya.

TRANSIT 1221. Seettet består av fire vogner, hvorav de to første er numrert med oddetall, de to siste med partall, totalt fire fortløpende sifre.

Semantan, 29.03.2018

TRANSIT 1222, 1224, 1223 og 1221

Semantan, 29.03.2018

TRANSIT 1222, 1224, 1223 og 1221

Semantan, 29.03.2018. Her ses tydelig hvordan sporet ender i "løse luften".

Enskinnebane

Enskinnebaner - eller monorails, på tysk Allwegbahnen - ble i sin tid lansert som et plassbesparende alternativ til tradisjonelle jernbaner, spesielt i bystrøk. De ble aldri noen stor suksess da det viser seg at infrastrukturen er svært kostbar og komplisert å bygge, spesielt hvis det er snakk om linjeforgreninger/sporveksler. Det finnes noen få systemer i USA (det største i Jacksonville), Sør-Amerika, Sørøst-Asia (med Shanghai som det største), Australia og Europa. For øvrig er enskinnebaner et fenomen som først og fremst finnes i store fornøyelsesparker.

Kuala Lumpurs enskinnebane - KL Monorail - ble åpnet i 2003 med 11 stasjoner over en dobbeltsporet strekning på 8,6 km. Begge endestasjonene er enkeltsporet. Banen ble bygget av et privat konsortium, men etter en periode med store økonomiske problemer ble Den overtatt av det offentlige i 2007. Den drives nå av det samme selskapet som også driver t-banene i Kuala Lumpur. Hittil har trafikken foregått med 2-vogners sett som kan koples sammen 2+2, men det er nå også anskaffet nye 4-vogners sett for å kunne ta unna det stadig økende passasjertallet. Det foreligger også planer om utvidelser i begge ender av nåværende strekning. Det er ingen planer om nye linjer eller forgreninger.

TRANSIT 2-vogners monorailtog

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT 2-vogners monorailtog

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT 2-vogners monorailtog

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT 2-vogners monorailtog

Sett fra KL Tower, 25.03.2018

TRANSIT 0509

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT 1122

KL Sentral, 06.04.2018

TRANSIT 1122, interiør

KL Sentral, 06.04.2018

 

TRANSIT

=

Klang Valley Integrated Transit System

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

1) Det finnes også en såkalt bussbane, men den siste faller utenfor fokus for denne siden. Den har dessuten en usikker framtid pga. svært høye vedlikeholdskostnader som gjør den ulønnsom og kostbar. Det høye kostnadsnivået gjenspeiles også i svært høye billettpriser, som igjen fører til nedgang i antall reisende. Erfaringene fra Kuala Lumpur bør være en advarsel til dem som også her hjemme fabler om "bussbaner" som alternativ til skinnegående kollektivtransport.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 05.10.2021