eBe-

  

Amsterdam

Sporvei, bybane og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

Snelltram (Bybane)

bullet

T-bane

Sporvei

Hestesporveien startet opp i Amsterdam i 1875 med den uvanlige sporvidden 1422 mm. En rekke nye linjer ble åpnet i de påfølgende 25 årene. I 1900 ble driften overtatt av kommunen som umiddelbart begynte en storstilt elektrifisering av sporveisnettet samtidig som sporvidden ble justert opp til 1435 mm (normalspor). Med ett unntak var dette arbeidet fullført allerede i 1906. Den gjenværende hestelinjen ble elektrifisert og omsporet i 1916. Ved byutvidelsen i 1921 overtok Amsterdam en hestesporvei fra nabokommunen Sloten. Hestene ble umiddelbart erstattet med busser som trakk hestesporvognene som tilhengere på skinnegangen (Se bilde!) fram til 1925 da man gikk over til ren bussdrift. I resten av byen fortsatte sporveisutbyggingen fram til den store depresjonen på begynnelsen av 1930-tallet førte til nedleggelse av hele fem linjer. I 1939 ble det imidlertid åpnet nye sporveislinjer i den østlige delen av byen. Som i resten av Europa førte 2. verdenskrig til stor slitasje på skinnegang og rullende materiell, og i 1944 ble driften innstilt grunnet mangel på kull til kraftverket som leverte strøm til sporveien.

I gjenoppbyggingsfasen etter 1945 ble skinnegangen fornyet, og det ble anskaffet nye vogner til erstatning for de eldste som hadde vært i drift helt siden 1902, men allerede på begynnelsen av 1950-tallet ble sporveien i Amsterdam rammet av den samme nedleggingsbølgen som så mange andre. Nå skulle bussene overta. Kun to linjer ble beholdt, fordi de gikk gjennom bydeler med gater som var for smale for bussene. Det tok knapt 20 år før man innså at overgangen til buss var et feilgrep. På 1970-tallet ble det åpnet nye linjer til forsteder vest for sentrum, og utover i 1980-årene ble det anlagt sporvei fra Amsterdam ut til flere mindre byer i omegnen. Selv om det også i nyere tid har forekommet nedleggelser av svakt trafikkerte linjer, foreligger det også utbyggingsplaner til nye bydeler, og det har i senere år vært kjøpt inn nye vogntyper, bl.a. vogner som også kan trafikkere t-banelinjene. Disse er bygget for høye plattformer, og der de kjører sammen med vanlige sporvogner, er det bygget både høy og lav plattform på samme stoppested.

Sporveien i Amsterdam synes å være sikret i overskuelig framtid.

GVB 206. Museumsvogn.

Haarlemmermeerstation (Amsterdam sporveismuseum), 04.05.2008

GVB 236. Museumsvogn? Paraden for GVBs 75-årsjubileum.

14.06.1975

GVB 465. Museumsvogn.

Handweg, 04.04.2009

GVB 909. Museumsvogn.

Amsterdamse bos, 28.08.2016

GVB 1G.551.

Stadionplein, 18.09.1958

GVB 4G.639, 9G.783 og 4G.620

Stationsplein, juli 2001

GVB 8G.769

Westelijke Toegangsbrug, juli 2001

GVB 10G.816 og 4G.639

Stationsplein, juli 2001

GVB 12G.828 og 837

Stationsplein, juli 2001

GVB 12G.828, 837 og 11G.911

Stationsplein, juli 2001

GVB 11G.914

Stationsplein, 11.10.2018

GVB 11G.914

Stationsplein, 11.10.2018

GVB 13G.2056

Westelijke Toegangsbrug, 11.10.2018

GVB 13G.2056

Westelijke Toegangsbrug / Stationsplein, 11.10.2018

GVB 13G.2086

Stationsplein, 11.10.2018

GVB 13G.2090

Stationsplein, 11.10.2018

GVB 13G.2103

Stationsplein, 11.10.2018

Snelltram (Bybane)

"Snelltram", direkte oversatt "hurtigsporvei", er å anse som en bybane. Inne i bykjernen kjører vognene på det ordinære sporveisnettet og henter strøm fra kontaktledning. Holdeplassene er tilpasset med høye plattformer. Ut til forstedene kjører vognene på t-banenettet og henter strøm fra strømskinne. Fordi vognene er smalere enn ordinære t-banevogner, er de utstyrt med utfellbare trinn for å kunne bruke t-banens plattformer. Til tross for at t-banevogntype M4 har Snelltramprofil og er forberedt for konvertering til Snelltramtype S3, vil Snelltramkonseptet ikke bli bygget videre ut. Konseptet med høye og lave plattformer på byholdeplassene har vist seg å fungere dårlig, og den delen av Snelltramlinjen som er elektrifisert med kontaktledning, vil bli gjort om til en ordinær hurtiglinje for bysporveien.

GVB S1.51

Amstelveen, 11.10.2018

GVB S1.56 og t-banevogn type M4

Amstelveen, 21.08.2017

GVB S2.61

Amstelveen, 11.10.2018

GVB S2.66

Amstelveen, 11.10.2018

GVB S2.67

Amstelveen, 11.10.2018

T-bane

Den første t-banelinjen i Amsterdam ble åpnet i 1977 med sporvidde 1435 mm (normalspor). I 2018 består nettet av fire linjer, derav én som også trafikkeres av Snelltramvogner. T-banevogntype M4 har Snelltramprofil og er forberedt for konvertering til Snelltramtype S3.

GVB S1.56 og type M4

Amstelveen, 21.08.2017

GVB M4.89

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M4.92

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M4.96

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M4.102

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M4.105

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M4.105

Amstelveen, 11.10.2018

GVB type M5

Amstelveen, 11.10.2018

GVB type M5

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M5.135

Amstelveen, 11.10.2018

GVB M5.139

Amstelveen, 11.10.2018

 

GVB

=

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.08.2021