-eBe-

  

Arnhem

Sporvei med og uten skinner

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Arnhem fikk sin første hestesporvei i 1879. Sporvidden var 1435 mm (normalspor). I 1910 ble det også åpnet en CAP-sporet (1067 mm) hestesporvei i byen. Denne ble imidlertid elektrifisert allerede våren etter. Et kommunalt selskap (GETA) overtok begge sporveisnettene i 1911 og valgte å satse videre på det allerede elektrifiserte 1067 mm-nettet. Normalsporlinjene ble enten ombygd eller nedlagt i løpet av det påfølgende året. 2. verdenskrig gikk hardt ut over sporveien i Arnhem. Store deler av vognparken ble totalskadd under det mislykkede fallskjermangrepet mot Arnhem ("Operation Market Garden") i september 1944. Den tyske okkupasjonsmakten beslagla de gjenværende vognene da de sprengte restene av byen, og gravde dem ned for å danne befestninger mot de framrykkende allierte troppene. Da krigen sluttet, var sporveien i Arnhem derfor totalt utslettet, og bystyret vedtok i stedet for gjenoppbygging å satse på skinneløs sporvei, trolleybuss.

GETA sporvogn fra 1912

Oktober 1922

GETA sporvogn fra 1912

Oktober 1922

GETA 37, utbrent etter kampene om Arnhem vinteren 1945.

Stationsplein, 01.06.1945

Trolleybuss

Da Arnhem ble gjenoppbygd etter den totale raseringen under og etter kampene i 1944, vedtok bystyret å satse på skinneløs sporvei, trolleybuss, i stedet for å gjenoppbygge det raserte sporveisnettet. Den første trolleybusslinjen ble åpnet i 1949, og i de påfølgende årene ble nettet gradvis utbygget, i første omgang langs omtrent de samme traséene som den gamle sporveien, men siden også ut over sporveisnettets grenser, både med linjeforlengelser og med nye linjer. I dag har Arnhem et velfungerende trolleybussnett, Vest-Europas største, med seks linjer og ca. 52 km total lengde. Trolleybussen står for hovedtyngden av kollektivtrafikken i Arnhem, og flere av linjene krysser bygrensene inn til nabokommuner. Det foreligger planer om å gjenåpne en syvende linje, og med moderne teknologi ligger også svært mye til rette for å ta i bruk duo-busser for å unngå bruk av dieselbusser innenbys. Alt tyder på at den "skinneløse sporveien" vil utgjøre ryggraden i Arnhems kollektivtrafikk også i framtiden.

GVA 101, Arnhems første trolleybuss. Museumsvogn.

30.08.2009

GVA 101

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem, 18.06.2016

GVA 141

Stationsplein, 31.08.1983

GVA 162

Stationsplein, 31.08.1983

GVA 169

Willemsplein, 31.08.1983

CX 5180

07.04.2008

CX 5228

De Laar-West, 07.04.2008

BRENG trolleybusser i tett rekkefølge

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5236

Utrechtseweg, 11.10.2018

BRENG 5244

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5245, 5248, 5240 og 5247

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5250

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5258

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5262

Oosterbeek, 11.10.2018

BRENG 5262

Oosterbeek, 11.10.2018

BRENG 5262

Oosterbeek, 11.10.2018

BRENG 5262

Oosterbeek, 11.10.2018

BRENG 5270

Stationsplein, 11.10.2018

BRENG 5270

Stationsplein, 11.10.2018

 

BRENG

=

BRENGtrolley

 

GETA

=

Rotterdamse Electrische Tramweg

 

GVA

=

Ooster Stoomtram-Maatschappij

CX = Connexxion OV                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 16.01.2021