-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

St. Petersburg

Sporvei, trolleybuss og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

T-bane

Sporvei

St. Petersburg hadde inntil 2002 verdens største sporveisnett, målt både i linjelengde og i antall trikker. Den første sporveislinjen ble åpnet som hestesporvei i 1863, og elektrifiseringen begynte så tidlig som i 1880. St. Petersburg var dermed verdens første by med elektrisk sporvei. Sporvidden er 1520 mm.

Sporveien i St. Petersburg var sterkt nedslitt da jeg var der i 2002, og i stedet for å investere i skinnegang og rullende materiell, ble stadig flere strekninger lagt ned i de påfølgende årene. I senere år ser det imidlertid ut til at sporveien er i ferd med å få en ny giv, til dels i privatisert regi, med fornyet skinnegang og en rekke nye vogntyper. Det kan derfor være håp om at man etter hvert vil sikre sporveien som en sentral aktør i byens kollektivtrafikk.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

УГЖД 1320

1909, evt et år eller to før.

Лентрам type MB med tilhenger type ПB, begge godt overfylt.

Stroganovskijbroen (nåværende Usjanovskijboen), 1933

TTУ ЛM-36.4501

Uidentifisert trikkestall, 1937

Лентрам ЛM-33.4275, TTУ ЛM-47.8691 + LП-47.3990, TTУ ЛM-57.5146 og TTУ ЛM-68.6249 (museumsvogner)

St. Petersburg sporveismuseum, Vasiljeostrovskij sporveisdepot, 15.04.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ГM-63.1879 med ballastvogn for skinnegang på egen trassé.

Leonova sporveisdepot,15.04.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68M.5401+5402

Iljusjina ulitsa, 02.07.2008

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68M.5442 og 5409

Musjestvaplassen, 30.11.2007

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛM-68.6465

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ГСВ.19, arbeidsvogn ombygd fra type ЛM68.

Tsjerna Reka, 22.07.2002

Горэлтранс ГСВ.19

Tsjerna Reka, 22.07.2002

Горэлтранс (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) ЛВС-86.6003

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс ЛВС-86.6003

Tsjerna Reka, 21.07.2002

Горэлтранс ЛBC-86.8155 (ex Ленгорэлтранс, ex TTУ) og ЛM-99K.832

Kronsjtadskaja ulitsa, 18.02.2008

Горэлтранс ЛM-99AВ.1321

Moskovskije Vorotaplassen, 12.04.2008

Горэлтранс ЛM-99AВH.526

Dobroljobova prospekt, 30.09.2007

Горэлтранс ЛM-99K.433

Musjestvaplassen, 30.11.2007

TЧ В85600M.007

I nærheten av Ladogskogo jernbanestasjon 21.07.2018

Trolleybuss

Etter nedleggelsen av trolleybussnettet i Moskva i 2020 har St. Petersburg verdens største trolleybussnett. Den første linjen ble åpnet i 1936. Etter 2. verdenskrig lå hele nettet i ruiner og måtte bygges opp igjen fra grunnen. Etter oppløsningen av Sovjetunionen var nettet igjen sterkt nedslitt, og da jeg var der i 2002, kan jeg ikke huske å ha sett en eneste trolleybuss i drift. Siden er imidlertid både strømforsyning og vognpark blitt fornyet, og det satses på tosystemsvogner (550 V kontaktledning / akkumulator) som også kan trafikkere bydeler uten kontaktledning (Akkumulatorene lades når vognene kjører på kontaktledning, samt ved regenerativ bremsing). Dette reduserer samtidig behovet for busser med forbrenningsmotor og reduserer ytterligere luftforurensingen i byen. Alt tyder derfor på at den skinneløse sporveien i St. Petersburg er sikret for framtiden.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

Лентрам ЯТБ-1.111

Ved Balitisjkij-stasjonen, 1935

TTУ TБУ-1.03 og (bak t.v.) MTH-82.534

Mai 1958

TTУ ЧиУ-5Г.143. Museumsvogn

Nevskij Prospekt, 25.10.2005

TTУ ЧиУ-96217+6218 som "trolleytog"

15.07.1987

T-bane

St. Petersburgs t-banenett ble påbegynt på 1930-tallet, men byggingen ble avbrutt av den tyske invasjonen i 1941. Først på slutten av 1940-tallet kom man i gang igjen, og i 1955 ble den første linjen åpnet. Stasjonene i sentrum kan måle seg med sentrumsstasjonene i Moskva når det gjelder utsmykning, men grunnet grunnforholdene ligger de mye dypere. T-banen i St. Petersburg antas å være verdens mest dyptliggende t-banesystem, hvilket også gjør stasjonene egnet som tilfluktsrom i en krigssituasjon. Sporvidden er russisk bredspor (1520 mm), og strømforsyningen er via strømskinne med opptak på undersiden. Samtlige vogner er av innenlandsk produksjon.

Da jeg var i St. Petersburg i 2002 ble det fortsatt håndhevet et strengt fotoforbud på t-banen, og det lyktes meg derfor ikke å ta noen egne bilder av det rullende materiellet.

Likestrøm, 825 V (strømskinne)

ПM 81-540-2.10352

Volkovskaja, 20.12.2008

ПM type 81-556/557/558 ”HеBа

Nevskoje t-banedepot, 13.05.2011

 

Горэлтранс (Goreltrans) = 1994–2000: ГП ”Горэлектротранс” (GP ”Gorelektrotrans”
F.o.m. 2001: СПб ГУП ”Горэлектротранс” (SPB GUP ”Gorelektrotrans”)
Ленгорэлтранс (Lengoreltrans) = ТПО ”Ленгорэлектротранс” (TPO ”Lengorelektrotrans”)

Лентрам (Lentram)

=

Ленинградский коммунальный трест ”Лентрамвай” (Leningradskij kommunalnyj trest ”Lentramvaj”)

ПM (PM)

=

Петербургский метрополитен (Peterburgskij metropoliten)

ТТУ (TTU)

=

Трамвайно-троллейбусное управление (Tramvajno-trollejbusnoje upravlenije)

TЧ (TTsj)

=

Трамвай ”Чижик” (Tramvaj ”Tsjisjik”)

УГЖД (UGSjD)

= Управление городских железных дорог (Upravlenije gorodskikh sjeljesnykh dorog)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Reisedagbok fra St. Petersburg 2002

Diary [in Norwegian] from St. Petersburg 2002 / Reisetagebuch [auf Norwegisch] aus St. Petersburg 2002 / Diario de viaje [en noruego] de San Peterburgo 2002 / Дневник путешествия [по норвежски] из Санкт-Петербурга 2002 г.

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.05.2022