-eBe-

  

London

Sporvei, t-bane m.m.

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Docklands Light Railway

bullet

Trolleybuss

bullet

Lokaljernbane

Sporvei

London fikk sin første, hestetrukne, sporveislinje i 1860. Skinnene ble lagt oppå gatelegemet og utgjorde derfor et vesentlig hinder for all øvrig trafikk. Dette førte til en massiv motstand blant vognmenn, politikere og næringsdrivende, og allerede året etter vedtok parlamentet en lov som krevde at sporveisskinner måtte bygges nedfelt i gatelegemet, noe som også innebar ombygging av den første linjen i Victoria Street. Sporvidden var allerede i utgangspunktet 1435 mm (normalspor), en sporvidde som ble gjennomført også ved alle senere utbygginger, til tross for at det var ofte konkurrerende selskaper som sto for utbyggingen. Først på 1930-tallet ble all kollektivtransport i London samlet under én kommunal myndighet.

I 1873 ble det gjort forsøk med dampsporvei i London. Dette forsøket ble oppgitt etter kort tid pga. allmenn motstand mot den støyen og forurensingen dampsporveien medførte. Et forsøk med trykkluftdrift ble gjort fra 1881 til 1883, og i 1884 ble det åpnet to kabeltrukne linjer, etter samme prinsipp som i San Francisco. Disse ble 15 år senere bygget om til elektrisk drift. Selv om forsøk med elektrisk sporvei var igangsatt allerede i 1883, skulle det ta nærmere 20 år før elektrifiseringen av Londons sporveier var gjennomført.

Ved utbruddet av 1. verdenskrig hadde London verdens største, elektriske sporveisnett. Allerede i mellomkrigstiden begynte imidlertid nedleggelsene å ramme sporveien. Flere linjer ble erstattet med trolleybusser, og allerede i 1952 ble den siste linjen lagt ned. Den forventede bedringen av trafikkflyten i London uteble imidlertid. Situasjonen ble tvert om verre enn noensinne. Det kan følgelig ikke ha vært sporveien som var årsak til dårlig trafikkflyt! - og mot slutten av det 20. århundre begynte man igjen å tenke sporvei. I 2000 ble den første nye sporveislinjen åpnet i bydelen Croydon. Den nye sporveien følger dels gamle sporveistraséer, men gjør også utstrakt bruk av nedlagte jernbanelinjer. Det består i dag (2017) av fire linjer, og en femte er under bygging. I denne delen av London er trikken kommet tilbake for å bli.

Andre steder i byen er situasjonen en annen. To planlagte prosjekter er inntil videre lagt på is. Man vil i stedet satse på såkalte bussbaner. Dette skal etter sigende være billigere å bygge. Erfaring fra andre steder i verden tilsier imidlertid at slike bussbaner ender opp som kostbare og lite effektive forstadier til en senere sporveisutbygging. Tiden vil vise hva som skjer. Et tredje prosjekt, i det gamle havneområdet Docklands, begynte som sporvei, men endte som en fullautomatisert lettbane (Se nedenfor!).

WHCT 102. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

TfL (ex TLC) 2532

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2546

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2546

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2547

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL (ex TLC) 2548

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2548

Waddon Marsh, 11.05.2017

TfL 2564 - samme vogntype som hos Bybanen i Bergen

Noen av TfLs vogner var egentlig bygget til Bergen, men ble solgt til London da TfL hadde akutt vognmangel. Nye vogner ble bygget til Bergen.

Waddon Marsh, 11.05.2017

T-bane

London Underground er verdens eldste t-banesystem. Den første linjen, som den gang het Metropolitan Railway, i dag en del av Circle Line og Metropolitan Line, ble åpnet som en underjordisk, dampdrevet jernbanelinje allerede i 1863 og var den gangen mer tenkt som en underjordisk forbindelseslinje mellom de mange endestasjonene, et første forsøk på å få gjennomgående jernbaneforbindelse gjennom London, og linjen hadde 3-skinners spor for både 1435 mm (normalspor) og 2140 mm (Brunel-spor). Det siste ble fjernet etter få år, og samtlige undergrunnslinjer er deretter normalsporet.

De eldste linjene ble bygget relativt grunt og med fullt jernbaneprofil, men senere ble det bygget linjer som lå langt dypere, i rørformete tunneler med et langt mindre profil. Det var disse som ga t-banen i London den folkelige betegnelsen "The Tube" ("Røret"). Disse linjene var elektrisk drevet allerede fra åpningen i 1890. Strømsystemet er 630 V likestrøm i strømskinne (NB! Strømopptak på oppsiden av skinnen, noe som gjør det livsfarlig å bevege seg i sporområdet!) med jordingsskinne midt i sporet. Også Metropolitan-linjene ble senere elektrifisert med samme system, men forskjellen i profil hindrer samtrafikk i tunnelene. Imidlertid går store deler av nettet utenfor de sentrale bydelene oppe i dagen, og på overflatestrekningene kan man finne strekninger der tog med stort og lite profil går om hverandre. Det finnes endog fellesspor med jernbanen (London Overground - se nedenfor) på enkelte overflatestrekninger.

De dyptliggende stasjonene ble brukt som tilfluktsrom under bombeangrepene under 2. verdenskrig og bidro vesentlig til å holde tapene av menneskeliv nede.

Totalt består t-banenettet i dag av 11 linjer som totalt utgjør en linjelengde på litt over 40 mil. 90 % av stasjonene ligger nord for Themsen. Det foreligger imidlertid utbyggingsplaner av den sørlige delen av nettet (Bakerloo Line). Også nord for Themsen foreligger det en rekke utbyggingsplaner. "The Tube" har i mer enn 100 år utgjort ryggraden i Londons kollektivtrafikk, en posisjon som ikke trues av noen andre transportformer.

bullet

Stort profil - Subsurface lines

bullet

Lite profil - Deep leevel lines, "The Tube"

Stort profil - Subsurface lines

De såkalte subsurface-linjene, altså de linjene som ligger rett under gatenivået, og som har sitt utspring i den opprinnelige Metropolitan Railway, er Circle, District, Hammersmith & City og Metropolitan. Disse trafikkeres nå (2022) alle med vogner som teknisk sett er av samme type; dvs. at Metropolitan kjører med 8-vogners tog (type S8), de andre med 7-vogners (type S7).

LT 4248. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

LUL S8.21037

Baker street, 04.07.2022

LUL type S7

Blackfriars, 09.10.2019

LUL S7.21307

Farringdon, 09.07.2022

LUL S7.21308

Farringdon, 09.07.2022

LUL S7.21319

Tower Hill, 04.07.2022

LUL S7.21342

Farringdon, 09.07.2022

LUL S7.21351

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21352

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21352

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21354

Tower Hill, 09.07.2022

LUL S7.21356

Tower Hill, 04.07.2022

LUL S7.21363

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21371

Tower Hill, 03.07.2022

LUL S7.21379 og 21390

Notting Hill Gate, 07.07.2022

LUL S7.21394

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21394

Notting Hill Gate, 08.07.2022

LUL S7.21394

Tower Hill, 08.07.2022

LUL S7.21412

Farringdon, 09.07.2022

LUL S7.21412

Farringdon, 09.07.2022

LUL S7.21413

Tower Hill, 08.07.2022

LUL S7.21473 og 21413

Tower Hill, 08.07.2022

LUL S7.21541

Notting Hill Gate, 09.07.2022

LUL S7.21541

Notting Hill Gate, 09.07.2022

LUL S7.21546

Tower Hill, 09.07.2022

Lite profil - Deep level lines, "The Tube"

Den egentlige "tuben" omfatter linjene Bakerloo, Central, Jubilee, Northern, Piccadilly, Victoria og Waterloo & City. Profilet er så trangt at dørene åpner til et godt stykke inn på vogntaket for at det skal være mulig for voksne mennesker å gå på og av uten å måtte bøye seg. Det anbefales likevel ikke å ha på høye hodeplagg, spesielt ikke hvis man selv måler mer enn 1,85. De ulike linjene har ulike tunnelprofil, og hver vogntype er tilpasset den linjen den skal trafikkere, for å utnytte den enkelte linjens profil maksimalt. Det innebærer at flere vogntyper ikke kan trafikkere alle linjer. Det foreligger imidlertid planer om en gjennomgående modernisering av hele "tuben". Denne vil omfatte en standardisering av tunnelprofilet til dagens profil på Bakerloo- og Picadilly-linjene, som har det rommeligste profilet, og dermed også standardisering av togparken for hele systemet. Utgiftsreduksjonen ved en enhetlig togpark antas å ville rettferdiggjøre kostnadene ved profilutvidelsene.

LT 1938.11182. Museumsvogn

London Transport Museum, 08.10.2019

LUL type 1972

Paddington, 13.10.2019

LUL type 1972

Willesden Junction, 05.07.2022. Her deler t-banen spor og plattform med LO. Forrige tog var et LO type 710.

LUL type 1972

Willesden Junction, 05.07.2022

LUL type 1972

Willesden Junction, 05.07.2022

LUL type 1972

Willesden Junction, 05.07.2022

LUL 1972-MkI.3253

Marylbone, 13.10.2019

LUL 1972-MkI.3256 (vogn 4356)

Oxford Circus, 10.07.2022

LUL 1972-MkI.3265

På vei ut av tunnelen, Oxford Circus, 08.07.2022

LUL 1972-MkI.3265

Oxford Circus, 08.07.2022

LUL 1972-MkI.3265

Oxford Circus, 08.07.2022

LUL type 1992 (ex NSE type 482)

Baker Street, 09.10.2019

LUL type 1992

Baker Street, 09.10.2019

NSE 482.501

Bank, mars 1994

LUL 1992.65507 (ex NSE 482.507) heises ut for å sendes til oppgradering og omlakkering til LULs fargeskjema.

Waterloo depot, 2006

LUL 1992.91007

West Ruislip, 09.07.2022

LUL 1992.91033

Shepherd's Bush, 09.07.2022

LUL 1992.91117

Bond Street, 10.07.2022

LUL 1992-91131

Oxford Circus, 03.07.2022

LUL 1992.91167

Oxford Circus, 08.07.2022

LUL 1992.91227

Shepherd's Bush, 09.07.2022

LUL 1992.91239

Bond Street, 10.07.2022

LUL 1992.91239

Bond Street, 10.07.2022

LUL 1992.91245

Oxford Circus, 08.07.2022

LUL 1992.92057

West Ruislip, 09.07.2022

LUL 1992.91315

West Ruislip, 09.07.2022

LUL 1995.51504

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51505

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51515

Euston, 05.07.2022

LUL 1995.51521

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51635

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51635

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51562

Battersea Power Station, 05.07.2022

LUL 1995.51564

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51569

Euston, 06.05.2017

LUL 1995.51586

Leicester Square, 05.07.2022

LUL 1995.51601

Euston, 04.07.2022

LUL 1995.51642

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51642

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51669 med åpne dører

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51669 klar til avgang

Colindale, 07.07.2022

LUL 1995.51674

Euston, 06.05.2017

LUL 1996.96019

Bond Street, 05.07.2022

LUL 1996.96065

Green Park, 04.07.2022

LUL type 2009

Euston, 04.07.2022

LUL type 2009, intreriør

08.07.2022

LUL 2009.11027

Oxford Circus, 13.10.2019

LUL 2009.11087

Euston, 04.07.2022

Docklands Light Railway

Banesystemet i Docklands,  havneområdet på østkanten av London, var i utgangspunktet ment å skulle være et moderne sporveissystem. I løpet av utbyggingen ble imidlertid planene endret, og resultatet ble en fullautomatisert lettbane, nærmest en t-bane med sporveisprofil, men på egen trasé, dels som høybane og dels i tunnel. Strømsystemet som benyttes, er 750 V likestrøm i strømskinne, med strømopptak på undersiden av skinnen, i motsetning til t-banen. DLRs materiell er derfor ikke kompatibelt med t-banens.

DLR har i 2020 6 linjer med en total linjelengde på 4,6 mil med 45 stasjoner. Flere av stasjonene har overgang til t-bane eller lokaltog. Systemet strekker seg på begge sider av Themsen, og det foreligger flere planer om utvidelser av systemet, også langt ut over det opprinnelige havneområdet. Det hersker imidlertid en viss usikkerhet om i hvor stor grad disse vil bli gjennomført.

DLR B90.24

Greenwich, 05.07.2022

DLR B90.32

Limehouse, 05.07.2022

DLR B90.34

South Quay, 05.07.2022

DLR B90.41

Limehouse, 05.07.2022

DLR B90.44

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B90.44

Limehouse, 04.07.2022

DLR B92.48

Limehouse, 04.07.2022

DLR B92.55

Limehouse, 04.07.2022

DLR B92.62

Isle of Dogs, 05.07.2022

DLR B92.63

Greenwich, 05.07.2022

DLR B92.64

Isle of Dogs, 05.07.2022

DLR B92.68

Limehouse, 04.07.2022

DLR B92.70

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B92.79

Limehouse, 04.07.2022

DLR B92.90

Limehouse, 04.07.2022

DLR B2K.06

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B2K.06

Greenwich, 05.07.2022

DLR B07.102

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.102

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.104

Limehouse, 05.07.2022

DLR B07.119

Tower Gateway, 09.10.2019

DLR B07.122

Nær Tower Gateway, der linjen til Bank tar av og forsvinner ned under bygningen t.v., 05.07.2022

DLR B07.127

Tower Gateway, 09.10.2019

Trolleybuss

London hadde i sin tid verdens største, skinneløse sporveisnett. De første trolleybussene ble introdusert i 1931, og driften ble nedlagt i 1962. Da det var på sitt største besto nettet av 68 linjer og 1.811 vogner. Tanken var at den skinneløse sporveien skulle erstatte den skinnegående - og deretter falt den miljøvennlige eldriften for den, den gang, billigere dieseldriften, uten tanke på hva dette fikk for konsekvenser for Londons allerede elendige luftkvalitet, til tross for at trolleybussene hadde høyere passasjerkapasitet og større akselerasjonsevne enn dieseldrevne busser.

LT K2.1253. Museumsvogn.

London Transport Museum, 08.10.2019

Lokaljernbane

I rammen av TfL drives det dessuten to lokalbanenett med S-baneliknende karakter i London, London Overground og det nylig (i 2021) åpnede ekspressnettet Elisabeth Line (kalt Crossrrail i byggeperioden). Begge disse nettene kjører hovedsakelig enten på egne linjer eller på det ordinære jernbanenettet og er definert som fullskala jernbane. Bilder av disse linjenes tog er derfor å finne på siden for motorvogner. London Overground kjører på både 25 kV vekselstrøm og 750 V likestrøm. Elisabeth Line kjører kun på 25 kV vekselstrøm, men noen av togene er forberedt for installering av tilleggsutstyr for 750 V likestrøm.

På noen delstrekninger deler imidlertid London Overground også spor - og på visse stasjoner endog perrong - med t-banen, både stort og lite profil, og bilder fra disse stasjonene tas med her.

LO 710.377. Legg merke til t-banens jordingsskinne midt i sporet! Neste tog på samme plattform er LUL type 1972.

Willesden Junction, 05.07.2022

 

DLR = Docklands Light Railway   LUL = London Underground Limited   TLC = Tramlink Croydon
LO = London Overground   NSE = Network South Eastern   WHCT = West Ham Corporation Tram
LT = London Transport   TfL = Transport for London        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

London Transportmuseum

London Transport Museum / London Verkehrsmuseum / Museo del transporte de Londres / Лондонский музей транспорта

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 12.04.2023