-eBe-

  

Karlsruhe

Trikk og bybane

I Karlsruhe sprenges grensene mellom sporvei og jernbane. Byen var den første som ved hjelp av 2-systemsteknologi lot sporveien bevege seg ut på jernbanesporene for å knytte byen sammen med forsteder og og nabobyer. Dette konseptet viste seg svært vellykket, og senere har flere andre byer fulgt Karslruhes eksempel, både i Tyskland og andre steder.

Den første, hestedrevne sporveislinjen i Karlsruhe ble åpnet i januar 1877, fra Gottesauer Platz til Mühlburger Tor. Sporvidden var - og er fortsatt - 1435 mm (normalspor). I 1881 ble det åpnet en linje til den daværende nabobyen Durlach. Den lengre strekningen medførte at denne linjen ble dampdrevet. Linjenettet ble stadig utbygget i de påfølgende årene, men hverken heste- eller dampdrift ble lønnsomme, tross raskt stigende passasjertall. Det ble klart at om sporveien skulle ha noen framtid, måtte den elektrifiseres. I februar 1900 ble den første linjen åpnet for elektrisk trafikk, og allerede i midten av mars samme år var elektrifiseringen gjennomført på alle linjer. For å unngå kontaktledninger i bykjernen, ble det gjort et forsøk med akkumulatordrift i indre by, men dette ble oppgitt etter kort tid.

Sporveien i Karlsruhe ble aldri rammet av nedleggingsbølgen etter 2. verdenskrig. I stedet satset byen på en omfattende modernisering. Dobbeltspor ble utbygget, og mange steder fikk sporveien også egen trasé ved siden av veien. I denne prosessen ble også jernbanelinjene tatt i bruk, og foruten den tradisjonelle bysporveien i Karlsruhes gater trafikkerer sporveien også jernbanelinjer ut mot flere av forstedene. Noen av disse linjene tilhører AVG og trafikkeres med vanlige sporvogner på 750 V likestrøm. De såkalte Stadtbahn-linjene kjører siden 1994 over på DBs jernbanenett  og fortsetter under 15 kV vekselstrøm til forsteder og mindre nabobyer. Systemskiftet finner sted på AVGs stasjon.

Formelt drives bylinjene av Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mens distriktslinjene drives av Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). I og med at de to selskapene på 750 V-nettet i stor grad har samme materielltyper, brukes imidlertid materiellet om hverandre. Stadtbahn-linjene drives av de to selskapene i samarbeid med jernbaneselskapene, og fram til 2019 tilhørte sågar noen av 2-systemsvognene DB. Karslruhe var dermed det eneste stedet der DB kjørte sporvogn i bygatene, og sporveien har erstattet de tradisjonelle S-banelinjene rundt byen. Dette har vært en vinn-vinn-situasjon for alle parter, inkludert ikke minst passasjerene.

Stadtbahn-konseptet har medført at det aldri ble bygget t-bane i Karlsruhe. Imidlertid arbeides det med å få sporveislinjene i sentrum lagt i tunnel for på den måten å frigjøre sentrumsgatene som gågater.

Et antall historiske sporvogner er bevart og kjøres ved ulike anledninger.

Sporveien utgjør ryggraden i kollektivtrafikken i Karlsruhe og omegn, og utbyggingen både innenbys og ut over bygrensen pågår stadig. Både den pågående utbyggingen og den videre planleggingen, samt økning av vogntallet med nye vogntyper, tilsier at sporveien også i framtiden vil stå for hovedtyngden av kollektivtrafikken i regionen, og sporveien i Karlsruhe-regionen er et særdeles spennende sporveissystem.

bullet

750 V likestrøm (kontaktledning)

bullet

2-systems, 750 V = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

750 V likestrøm (kontaktledning)

SSK Tw.14. Museumsvogn.

Baumeisterstraße, 20.05.2000

VBK KSW.115 + Bw.298. Museumsvogner.

Reinhafen, 11.02.2016

VBK T4-EP.139. Museumsvogn.

Rondellplatz, 26.06.1993

VBK GT6.145

Kaiserstraße, 27.06.1993

VBK GT8-80C.562

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK GT8-70D/N.310

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK GT8-70D/N.318

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK GT8-70D/N.318

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK NET2012.332

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK NET2012.334

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK NET2012.336 og GT8-80C.583

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK NET2012.358

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK NET2012.361

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

AVG NET2012.364

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

AVG NET2012.367

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

AVG NET2012.381

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

2-systems, 750 V = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz (kontaktledning)

AVG type 450 i ulike varianter, i fokus et sett i serien 0450.837-922 (GT8-100D/M-25)

Bw Karlsruhe, 07.03.2023

AVG type 450 i ulike varianter

Bw Karlsruhe, 07.03.2023

VBK 0450.880

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

VBK 0450.901

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

AVG 0450.908

Hauptbahnhof Vorplatz, 18.09.2018

AVG 0450.910

Karlsruhe Hbf, 18.09.2018

AVG 0450.910

Karlsruhe Hbf, 18.09.2018

VBK 0450.917

Karlsruhe Hbf, 18.09.2018

 

AVG = Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH   SSK = Städtische Straßenbahn Karlsruhe   VBK = Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
DB = Deutsche Bahn AG                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 142 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 01.10.2023