-eBe-

  

Nürnberg

Sporvei og t-bane

Nürnberg har et godtfungerende skinnegående kollektivnett, både sporvei og t-bane. I en periode etter 2. verdenskrig fantes det også trolleybuss i byen, og tanken var at t-bane og trolleybuss helt skulle erstatte trikken. Etter at trikkemotviljen ble borte på 1990-tallet, har byens lært å bruke de to skinnegående transportmidlene i nært samspill med hverandre for på den måte å få maksimalt utbytte av begge banetypenes sterke sider. Også jernbanens lokaltog, S-Bahn, inngår i dette samspillet. Det foreligger imidlertid ingen planer om 2- eller flersystemsdrift.

Den skinneløse skinneløs sporveien, trolleybussen, ble imidlertid avviklet etter få år.

bullet

Sporvei

bullet

T-bane (U-Bahn)

Sporvei

I 1881 ble de åpnet en hestesporvei med flere linjer i Nürnberg. Sporvidden var - og er fortsatt - 1435 mm, og sporveien bandt også Nürnberg sammen med nabobyen Fürth. I 1894 begynte elektrifiseringen. En prøvestrekning ble åpnet to år senere, og driften av denne var så overbevisende at resten av nettet ble elektrifisert innen kort tid. Strømsystemet som ble valgt, var 600 V likestrøm i kontaktledning, et system som er beholdt helt til man i senere år har begynt å heve spenningen til 750 V etter hvert som transformatorer skiftes ut, eller nye strekninger bygges.

Sporveisnettet nådde sin største utstrekning rundt 1930. Etter 2. verdenskrig møtte sporveien konkurranse fra både busser og t-bane, og en rekke strekninger ble nedlagt, deriblant linjen til Fürth. I løpet av 1990-årene snudde tendensen, og i 2002 ble det igjen åpnet en ny sporveislinje. Det foreligger også flere utbyggingsprosjekter, blant annet gjenoppretting av den tidligere tverrlinjen gjennom gamlebyen og en ny linje til nabobyen Erlangen. Vognparken har i senere år gjennomgått en kraftig fornyelse, så framtiden for sporveien i Nürnberg synes sikret.

Et representativt utvalg eldre sporvogner er bevart av Freunde der Nürnberg-Fürther Straßenbahn e.V. De fleste er i kjørbar stand og brukes stadig til veteran- og charterkjøring på sporveisnettet. Flere bilder av museumsvognene finnes på egen side (Se henvisningslisten nedenfor).

bullet

Hestesporvogner

bullet

Elektriske sporvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Hestesporvogner

NFS 11. Museumsvogn, kan brukes på sporveisnettet ved særlige anledninger.

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS 75 - åpen sommervogn. Museumsvogn, kan brukes på sporveisnettet ved særlige anledninger.

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

           

Elektriske sporvogner

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

De første elektriske motorvognene skilte seg lite fra sine hestetrukne forgjengere i størrelse og utseende. Allerede tidlig på 1900-tallet endret imidlertid dette seg, og utviklingen gikk raskt i retning av større og raskere vogner. På 1960-tallet kom de første leddsporvognene. I stor grad kunne man da unngå kjøring med tilhengere. Likevel ble tilhengere av type B4 fortsatt ofte brukt til den første generasjonen leddsporvogner, fordi veksten i passasjertall nødvendiggjorde økt kapasitet, særlig i rushtidene. Dette var teknisk ikke noe problem da leddsporvognene type GT6 teknisk var lik motorvogntype T4 som tilhengerne var bygget til.

NFS Tw.3 fra åpningsåret for elektrisk drift. Museumsvogn, har fortsatt sitt originale elutstyr intakt!

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.204. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.144. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.641. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.877. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.910. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.111. Museumsvogn

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Tw.867 + Bw.1116. Museumsvogner.

Bahnhofstraße, 06.10.2012

VAG T4.256 med tilhenger type B4

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 23.06.1990

VAG T4.250 + B4.1556. Museumsvogner.

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GT6.305. Museumsvogn

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.305

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6.343. Bak, helt i venstre kant av bildet, kan man skimte en tilhenger type B4.

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 23.06.1990

VAG GT6N.1004

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1008

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1010

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1011

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1011

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1011

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1011

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT6N.1014

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT8N.1106

Bahnhofsplatz, 13.11.2018

VAG GT8N.1110

Bahnhofstraße, 15.11.2018

VAG GT8N.1113

Plärrer, 15.11.2018

VAG GT8N.1114

Bahnhofsplatz, 14.11.2018

VAG GT8N.1114

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GT8N.1114

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GT8N.1116

Bahnhofsplatz, 13.11.2018

VAG GT8N.1118

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GT8N.1120

Bahnhofsplatz, 14.11.2018

VAG GT8N.1121

Bahnhofstraße, 17.11.2018

VAG GT8N.1124

Bahnhofsplatz, 13.11.2018

VAG GT8N.1124

Bahnhofsplatz, 13.11.2018

VAG GT8N.1124

Bahnhofsplatz, 13.11.2018

VAG GT8N.1124

Bahnhofstraße, 17.11.2018

VAG GT8N.1125

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GTV.1201

Plärrer, 15.11.2018

VAG GTV.1203

Schweiggerstraße/Allersberger Straße, 16.11.2018

VAG GTV.1205

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG GTV.1205

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG GTV.1205

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

VAG GTV.1205

Plärrer, 15.11.2018

VAG GTV.1207

Plärrer, 15.11.2018

VAG GTV.1207

Plärrer, 15.11.2018

VAG GTV.1207

Plärrer, 15.11.2018

                       

Tilhengere

Allerede de første elektriske sporvognene var kraftige nok til å kunne trekke lette tilhengere. Den første tiden brukte man ombygde hestesporvogner, men allerede rundt 1. verdenskrig begynte man å bygge dedikerte tilhengere som i kapasitet, design og innredning tilsvarte de nyere motorvogntypene. Da de første leddsporvognene kom på 1960-tallet, mente man å kunne kutte ut tilhengerdriften, både av trafikksikkerhetsgrunner og for å spare betjening. Likevel ble tilhengere av type B4 fortsatt ofte brukt til den første generasjonen leddsporvogner, type GT6, fordi veksten i passasjertall nødvendiggjorde økt kapasitet, særlig i rushtidene.

Samtlige avbildede tilhengere er museumsvogner.

NFS Bw.336. Eneste gjenværende tilhenger fra før 1. verdenskrig!

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

NFS Bw.1116 + Tw.867

Bahnhofstraße, 06.10.2012

NFS Bw.1252

Das historische Straßenbahndepot St. Peter, 16.11.2018

VAG B4.1556

Bahnhofsplatz, 15.11.2018

           

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Bortsett fra noen få spesialbygde enheter har sporveiens anleggs- og vedlikeholdsmateriell tradisjonelt bestått av utrangerte sporvogner som på denne måten har fått forlenget sin levetid, ofte i sterkt ombygd stand. Flere enheter er blitt bevart og har kunnet restaureres tilbake til opprinnelig stand fordi de fortsatte å eksistere etter utrangering. I nyere tid brukes i stedet spesialbygd materiell, ofte innleid fra firmaer som er spesialister på anlegg og vedlikehold av jernbaner og sporveier.

Samtlige avbildede enheter er museumsvogner fotografert på Das historische Straßenbahndepot St. Peter 16.10.2018.

NFS A.1, spesialvogn for rensing av sporveisskinner.

A.1 ble bygget som skinnerensevogn. Utseende og elektrisk utrustning (motorer og kjørekontroller) er identisk med samtidige sporvogner.

NFS A.86 (ex Tw.810)

Vil etter alt å dømme bli bevart som arbeidsvogn da motorvogn-typen allerede er representert på museet.

NFS A.271, spesialvogn for bøying av skinner som skal legges i kurver.

VAG A.324, spesialvogn for strøing på vinterføre.

T-bane

Den første t-banelinjen i Nürnberg ble åpnet i 1972. Tanken var at t-banen gradvis skulle erstatte sporveien, og bl.a. sporveislinjen til Fürth ble bygd om til t-bane. I dag består t-banen av tre linjer med en samlet linjelengde på 36 km. Linjene 2 og 3 kjører med helautomatiske, førerløse tog, i de mest trafikkintensive tidene på døgnet med kun et halvt minutt mellom togene. Det foreligger ingen planer om å automatisere linje 1, selv om tanken har vært diskutert. Det foreligger heller ingen planer om å bygge nye linjer, men det planlegges linjeforlengelser i begge ender av samtlige eksisterende linjer.

VAG DT1.456

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT1.460

Lorentzkirche, 13.11.2018

VAG DT1.465

Plärrer, 15.11.2018

VAG DT1.480

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT1.513

Maximillianstraße, 22.09.2014

VAG DT1.522

Lorentzkirche, 13.11.2018

VAG DT2.533

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT2.538

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT2.540

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT2.545

Maximillianstraße, 22.09.2014

VAG DT3.705

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT3.705

Plärrer, 15.11.2018

VAG DT3.715

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT3.716

Opernhaus, 16.11.2018

VAG DT3.728

Opernhaus, 16.11.2018

VAG DT3.731

Hauptbahnhof, 15.11.2018

VAG DT3.763

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT3.766

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT3.769

Hauptbahnhof, 26.09.2014

VAG DT3.769

Hauptbahnhof, 13.11.2018

VAG DT3.778 - betjent for kjøring på linje 1!

Lorentzkirche, 13.11.2018

VAG DT3.778

Lorentzkirche, 13.11.2018

 

VAG = VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner i Nürnberg

Vintage trams / Veteranstraßenbahnen / Tranvías de ventaja / Tрамы ветерана

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 04.09.2021