-eBe-

  

Woltersdorf

Et levende sporveismuseum

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

Woltersdorf er en nabokommune til Berlin i sørøst. I 1913 ble det åpnet en normalsporet sporveislinje fra Woltersdorf sluse mellom innsjøene Flakensee og Kalksee til Rahnsdorf jernbanestasjon i daværende Köpenick kommune som i 1920 ble innlemmet i Berlin. Dette er en høyst særpreget sporveislinje som går enkeltsporet gjennom Woltersdorf sentrum, vekselvis på ene og andre siden av gaten. Møtende biltrafikk må bare vike når trikken kommer! Litt vest for holdeplassen Goethestraße forlater sporveien gatene og kjører gjennom Köpenick-skogen fram til Rahnsdorf der det er omstigning til s-banelinje nr. 3.

Foruten den spesielle linjeføringen gjennom Woltersdorf - og at den er en av Tysklands minste sporveier - har linjen i årevis også hatt et annet særpreg. Helt bevisst har man helt til nylig satset på materiell som hhar vært utgått fra driften hos andre sporveier, siden den tyske gjenforeningen på toakslete Gotha-vogner (DDR-produksjon) fra årene 1959-61. Disse har vært nydelig vedlikeholdt, både teknisk og i interiør og eksteriør og ble i 2013 forventet å kunne klare trafikken i mange år framover. Tross - det bevisst tilstrebte - museumspreget har  Woltersdorf Straßenbahn hele tiden vært en viktig del av den offentlige persontrafikken med årlig ca. 630.000 passasjerer, først og fremst som matelinje til/fra s-banen, men også internt i Woltersdorf, og da jeg besøkte WS i 2013, regnet man med at de som ville oppleve en tur tilbake i tiden, ville få muligheten til det i lang tid ennå. 10 år senere er imidlertid denne muligheten i ferd med å ta slutt. Etter mer enn 60 års driftstid imøtekommer ikke Gotha-vognene lenger kravene til allmenn tilgjengelighet og må derfor vike til fordel for moderne lavgulvsvogner fra en polsk produsent. De nye vognene blir satt i drift høsten 2023.

I tillegg til driftsvognene inneholder vognhallen i Vogelsdorferstraße 1, like ved ved Thälmannplatz holdeplass, også flere historiske sporvogner og er vel verd et besøk - i ordinær arbeidstid på hverdager. Er billettkontoret åpent, spør man der. Ellers kan man ringe på på ringeklokken mellom portene på selve vognhallen. Veterantrikkene brukes også i utstrakt veterankjøring på linjen. Forhåpentlig kommer også Gotha-vognene til å inngå i samlingen av museumsvogner.

bullet

Driftsvogner

bullet

Veteran- og museumsvogner

Driftsvogner

bullet

Vogner for offentlig personbefordring

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Vogner for offentlig personbefordring

VKF (ex VSW, ex VBW) TF13/25.14 (ex BVB TF13/25.5630, ex BVG TF13/25.5632, ex BF13.1258, ex GBS BF13.47-II)

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

VKF TF13/25.14+KSW-Bw.26

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

VKF TF13/25.16 (ex VSW TF13/25.10, ex VBW, ex BVB TF13/25.5644, ex BVG TF13/25.5644, ex BF13.1270, ex GBS BF13.366-II)

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

VKF TF13/25.16

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

VKF (ex VSW, ex VBW, ex KFT, ex WS) KSW.7

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

VKF KSW-Bw.26 (ex MVB KSW-Bw.242) bak TF13/25.14

Rahnsdorf, Berlin, 27.03.1972

WS (ex VKF) T57.27 (ex T57.13[II], ex NVS T57ZR.22[III])

Köpenickerstraße / Blumenstraße, 11.03.2013

WS T57.27, interiør

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

WS T57.27, interiør

Köpenicker Wald, 11.03.2013

WS T57.27, førerplass

Köpenicker Wald, 11.03.2013

WS T57.27, førerplass

Köpenicker Wald, 11.03.2013

WS (ex VKF) T57.28[II] (ex T57.30. ex DVB T57.42)

I vognhallen, 11.03.2013

WS (ex VKF) T57.29 (ex NVS T57ZR.24[II]) - i avvikende fargesekjema

I vognhallen, 11.03.2013

WS (ex VKF) T57.30[II] (ex T57.28, ex T57.12[II], ex NVS T57.21[III]

Foran vognhallen, 11.03.2013

WS T57.30

Foran vognhallen, 11.03.2013

WS (ex VKF) T57.32 (ex T57.38, ex DVB T57.44)

Berlinerstraße / Thälmannplatz, 11.03.2013

WS T57.32, interiør

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

WS T57.32, interiør

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

WS T57.32

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

WS T57.32

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

WS T57.32

Rahnsdorf, Berlin, 11.03.2013

 

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

WS Atw.19 (ex BVG Atw.4534, ex BVB 721.075)

Foran trikkestallen, 11.03.2013

WS Atw.19 med plogvogn 20 (ex SVF, ukjent nr. og historikk)

Foran trikkestallen, 11.03.2013

 

Veteran- og museumsvogner

GBS (ex GBPfE) 2990 [GBPfE / AEG 1910 - deponert hos WS siden 2008]

I trikkestallen, 11.03.2013

GBS 2990

I trikkestallen, 11.03.2013

WS 2 [O&K/AEG 1913, ombygd til Atw i 1967, hensatt 1974, restaurert tilbake til opprinnelig 1987-88]

I trikkestallen, 11.03.2013

WS 24 [O&K 1913 - omgjort til arbeidstilhenger med nr. 26A i 1968, senere hensatt, restaurert tilbake til leveranseversjon 1991]

I trikkestallen, 11.03.2013

WS (ex KFV) KWS.7 [Uerdingen / AEG 1943, utrangert 1996], var i 1944 utleid som BVG KSW.6221.

I trikkestallen, 11.03.2013

 

BVB = VEB Kombinat Berliner Verkehrsbetriebe (kun i Øst-Berlin 1950-1991) GBPfE = Große Berliner Straßenbahn AG   VBW = VEB (G) Verkehrsbetrieb Woltersdorf
BVG = 1929-1937: Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft   GBS = Große Berliner Pferde-Eisenbahn AG   VKF = 1969: VEB Kraftverkehr und Spedition Fürstenwalde
1950-1991: Berliner Verkehrsbetriebe-Gesellschaft (kun i Vest-Berlin) KVT = VEB Kreis-Verkehrs- undTransportbetrieb   1970-1991: VEB Kraftverkehr Fürstenwalde
1938-1950 og 1992<: Berliner Verkehrsbetriebe   MVB = Magdeburger Verkehrsbetriebe   WS = Woltersdorfer Straßenbahn GmbH
DVB = VEB Dessauer Verkehrsbetriebe   NVS = VE (G) Nahverkehr Schwerin   VSW = VEB (K) Verkehrsbetrieb Schöneiche-Woltersdorf

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 143 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.11.2023