-eBe-

  

San Francisco

Sporvei på strøm og kabel

San Francisco er en usedvanlig spennende by når det gjelder offentlig personbefordring. Foruten sin berømte kabelsporvei har byen også elektrisk sporvei - både med og uten skinner (trolleybuss - synlig i bakgrunnen på et av bildene nedenfor) - og t-bane.

bullet

Ordinær sporvei (trikk)

bullet

Kabelsporvei

Ordinær sporvei (trikk)

San Franciscos sporvei startet i 1891. Jordskjelvet i 1906 medførte voldsomme skader på systemet, og mange linjer kom ikke i drift igjen etterpå. I 1912 overtok San Francisci Municipal Railway (SFMuni) driften av de gjenværende linjene og fortsatte utbyggingen i mellomkrigstiden. Som overalt ellers i USA ble sporveien rammet av nedleggingsbølgen på 1950-tallet, og med unntak av tunnellinjen i sentrum (og kabelsporveien - Se nedenfor!) forsvant så godt som all ordinær sporvei fra San Franciscos gater. Siden 1980 har systemet imidlertid igjen vært under utbygging, og i tillegg har man opprettet to linjer i indre by, som utelukkende trafikkeres med veteransporvogner fra store deler av verden, linje E og F.

SFMuni (ex Milano, Italia [1915-1925]) nr. 1815

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 03.07.2006

SFMuni (ex Milano, Italia [1915-1925]) nr. 1893

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 29.06.2006

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1050, malt i SFMunis egne, opprinnelige farger.

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 04.07.2006

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1051, malt i en forenklet versjon av SFMunis farger.

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 04.07.2006

SFMuni PCC.1051

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 01.11.2010

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1052, malt i fargene til Los Angeles Railway

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 03.07.2006

SFMuni PCC.1052. Legg merke til trolleybussen i bakgrunnen til venstre!

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 01.11.2010

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1053, malt i fargene til Board of Transportation of the City of New York

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 04.07.2006

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1061, malt i Pacific Electric Railways farger

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 04.07.2006

SFMuni (ex Philadelphia [1946]) PCC.1062, malt i The Louisville Railway Companys farger

Linje F (Fisherman's Wharf - sentrum], 01.11.2010

Kabelsporveien

Kabelsporveien i San Francisco ble, som den første i sitt slag, åpnet i 1873 av Clay Street Hill Railroad. I de påfølgende årene ble flere linjer åpnet av ulike selskaper som etter hvert slo seg sammen til ett selskap og til slutt ble overtatt av det offentlige, både som en viktig del av byens kollektivtransport og som en turistattraksjon. I dag er det San Francisco Municipal Railway (SFMuni) som driver kabelsporveien, den eneste gjenværende i sitt slag i hele verden. I kabelsporveienes storhetstid på slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre fantes det liknende sporveier i flere amerikanske storbyer, men de fleste forsvant allerede i mellomkrigstiden.

De aller fleste vognene på dagens kabelsporvei stammer fra perioden 1873 til 1905, selv om de har gjennomgått flere ombygginger og moderniseringer. Fra 1950-tallet utover ble vognene totalrenovert, slik at det i mange tilfeller bare er få opprinnelige deler igjen. Noen helt nye vogner er også bygget, delvis for å erstatte utrangerte vogner og delvis for å utvide vognparken. Også de nye vognene er bygget etter de opprinnelige tegningene.

Kabelsporveien drives, som navnet sier, av en kabel - eller wire - som ligger i et nedfelt spor mellom skinnene. Kabelen trekkes av en kraftig maskin og er lagret på valser under gatelegemet og et horisontalt hjul i enden som ligger lengst unna maskinstasjonen. Opprinnelig ble kabelen trukket av dampmaskiner, men fra 1920-tallet ble dampen skiftet ut med elektrisitet. Vognene er umotoriserte, og hver vogn har en stang med en gripeinnretning som stikkes ned i kabelsporet og griper tak i kabelen når vognen skal starte. På holdeplasser eller ved oppbremsing i gatekryss slippes taket i kabelen, og vognas egne bremser brukes. På endeholdeplassene skyver vognføreren de svært lette vognene ut på en svingskive, snur dem med muskelkraft og skyver dem inn igjen til en posisjon der de kan få tak i kabelen. Sporvidden er 1000 mm.

SFMuni 5

01.11.2010

SFMuni 13

30.06.2006

SFMuni 16 dyttes av svingskiva etter snuing

29.06.2006

SFMuni 16

29.06.2006

SFMuni 19

29.06.2006

SFMuni 27

30.06.2006

SFMuni 27

01.11.2010

SFMuni 28, 23 + en uidentifisert

01.11.2010

SFMuni 51

29.06.2006

 

SFMuni

=

San Francisco Municipal Railway

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.06.2021