Hjem Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn -eBe- Data
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanefrimerker Slemmestad
Reisedagbok fra Den transsibirske jernbanen sommeren 2002

Jernbanebilder

(Railway picture gallery / Bahnbilder / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

Både hjemme og på reisene mine har jeg flittig benyttet sjansen til å dyrke jernbanehobbyen i bilder. Det er gjennom årene blitt en anselig samling bilder av mange ulike typer skinnegående materiell, også sporveier. Gode venner har bidradd til at jeg har kunnet bygge opp en mangfoldig og spennende billedsamling, og bildene vises med deres velvillige tillatelse. Bidragsyternes navn står på hvert enkelt bilde (copyright). I tillegg skylder jeg en lang rekke både norske og utenlandske jernbane- og sporveisfolk stor takk for velvilje og imøtekommenhet. Det hadde ikke vært mulig å bygge opp denne samlingen uten dem. I noen få tilfeller har jeg også lagt ut gamle bilder  der copyright er utløpt, og som har spesiell "mimreverdi" for meg, eller som er av vesentlig, historisk betydning.

(Pictures from my travels in Europe, Asia and Africa. I'm deeply grateful to numerous railway and tramway employees for their benevolence and assistance. I could never have build this gallery without them. / Bildaufnahmen von meinen Reisen in Europa, Asien und Afrika. Ich bin unzählige Bahnmitarbeitern sehr dankbar für ihre Wohlwollen und Freudnlichkeit. Es wäre mir ohne sie nicht möglich gewesen, diese Bildersammlung aufzubauen. / Fotos de mis viajes en Europa, Asia y África. Estoy profundamente agradecido a numerosos empleados de ferrocarril y tranvía por su benevolencia y asistencia. Nunca podría haber construido esta galería sin ellos. / Фотоочет о моих путешествиях в Европе, Азии и Африке. Я глубоко признателен многочисленным сотрудникам железной дороги и трамвайных линий за их доброжелательность и помощь. Я бы никогда не смог построить эту галерею без них)

Per 27.07.2017 består samlingen av 10.652 bilder fra 44 land.

26.07.17: Trikk nr. 134 på foryngelseskur på Slemmestad.

24.07.17: Bane NORs gule diesellok på Hamar.

22.07.17: Norsk Jernbanemuseum på Hamar - full omorganisering av siden med egne kapitler for ulike materielltyper. Mange helt nye bilder. Enkelte eldre bilder erstatter av nye og bedre..

21.07.17: Egen side for Norsk Jernbanemuseums materiell lagret eller i bruk utenfor museumsområdet - med "Stortysker" ved lokstallen i Hamar (helt nye bilder!).

21.07.17: Nye bilder fra Otta stasjon og Teknisk museum.

21.07.17: De tapte trolleybussbyene i Norge. Kort historikk.

03.07.17: Siden for nederlandske sporveier omorganisert - egne kapitler for hver by, med kort historikk.

19.06.17: S- og dieseltog i Hillerød, Danmark (Takk til Jorid Haavardsholm for flere av bildene).

11.06.17: Veteransporvogner på Sporveiens dag 2017 i Moskva (Takk til Pavel Semjenov!). NB! Sidene for sporvei i Moskva, samt russisk anleggs- og vedlikeholdsmateriell er også oppdatert.

05.06.17: Regio-Tram og andre motorvogner i Kassel og Berlin.

(Se også innom de andre sidene! Det dukker stadig opp nye bilder uten at de nødvendigvis føres på nyhetslisten, særlig på de norske, russiske og tyske sidene.)

Belgia

Belgium / Belgien

Belgica / Белгия

Canada

Kanada

Canadá / Канада

Cuba

Kuba

Куба

Danmark

Denmark / Dänemark

Dinamarca / Дания

Estland

Estonia

Эстония

Finland

Finnland

Finlandia / Финландия

Frankrike

France / Frankreich

Francia / Франция

Hviterussland

Belarus / Weißrussland

Bielorrusia / Белоруссия

Irland

Ireland

Irlanda / Ирландия

Israel

 

Израиль

Italia

Italy / Italien

Италия

Jordan

Jordanien

Jordania / Иордания

Kamerun

Cameroon

Camerún / Камерун

Kina

China

Китай

Latvia

Lettland

Латвия

Litauen

Lithuania

Lituania / Литва

Madagaskar

Madagascar

Мадагаскар

Marokko

Morocco

Marruecos/ Марокко

Mongolia

Mongolei

Монголия

Nederland

Netherland / Niederland

Paises Bajos / Нидерланды

New Zealand

Neues Seeland

Nueva Zelanda / Новая Зелндия

Norge

Norway / Norwegen

Noruega / Норвегия

Peru

 

Perú / Перу

Polen

Poland

Polonia / Польша

Portugal

 

Португалия

Romania

Rumänien

Rumania / Румыния

Russland

Russia

Rusia / Россия

Spania

Spain / Spanien

España / Испания

Storbritannia

UK / Großbritannien

Gran Bretaña / Великобритания

Sveits

Switzerland / Schweitz

Suiza / Швейцария

Sverige

Sweden / Schweden

Suecia / Швеция

Syria

Syrien

Siria / Сирия

Sør-Afrika

South Africa / Südafrika

Sudáfrica / Ю́жная А́фрика

Taiwan

 

Taiwán / Тайвань

Tanzania

Tansania

Танзания

Thailand

 

Tailandia / Таилнд

Tsjekkia

Czech Rep. / Tschechien

Rep. Checa / Чехия

Tyrkia

Turkey / Türkei

Turquía / Турция

Tyskland

Germany / Deutschland

Alemania / Германия

Ukraina

Ukraine

Ucraina / Украина

Ungarn

Hungary

Hungría / Ве́нгрия

USA

Vereinigte Staaten

EUA / США

Vietnam

 

Вьетнам

Østerrike

Austria / Österreich

Австрия

       

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen

Funiculares / Фуникулярные железные дороги

Sporveier og t-baner

Trams and metros / Straßen- und U-Bahnen

Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße

Trolebuses / Троллейбусы

Modelljernbane - mitt eget anlegg

(My own model railway / Meine eigene Modellbahnanlage / Mis propios maquetrenes / Moя собственная модель железной дороги)

Frem til slutten av 1980-tallet ble de fleste bildene tatt som vanlige papirbilder. Fra 1989 til 2004 brukte jeg så godt som utelukkende lysbilder. De fleste av disse eldre bildene er skannet inn og vises i samlingen. Fra januar 2005 har jeg gått over til digital fotografering og bruker nå et Panasonic-kamera type Lumix TZ20 med Leica-optikk.

Jeg anbefaler også et besøk på disse sidene:

(I also recommend a visit to these sites: / Ich empfehle auch ein Besuch zu diese Seiten:

También recomiendo una visita a estas páginas: / Я также рекомендую посещение этих сайтов:)

Bergens Sporveis historie Dansk Jernbaneklubb (DJK) 

Eisenbahn- und Nahverkehrshomepage von Michael Dittrich

heinepedersen.com Jernbane.net  Jernbanen.dk
Nils-Kristian Møller's Railroads Site / Norsk Jernbaneklubb (NJK)  RolandRail
Sporvognsrejser  Stavern MJ-klubb  Stazioni del Mondo
Svenska Järnvägsklubben (SJK)  Tognett  Treni e Cartoline Sicilia 
Tunnelbanan i Stockholm  V100

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe- Datas hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 27.07.2017