-eBe-

  

Bilder av Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker
Kontakt Asgeir

Asgeir

Asgeir er født 23. april 1976 i Oslo. Sin første langtur la han ut på bare to måneder gammel da vi dro til Båtsfjord der pappa skulle være vikarprest i fem uker. Fra Båtsfjord gikk ferden videre til Brattvåg på Sunnmøre der Asgeir vokste opp. Dessverre ble det etter hvert klart at klimaet på Sunnmøre var ugunstig for både far og sønn, og i 1986 flyttet familien til Larvik. Etter noen ukers akklimatisering slo Asgeir over "dialektbryteren" og ble like mye vestfolding som han før hadde vært sunnmøring.

I 1995 begynte Asgeir å studere førskolepedagogikk på Høyskolen i Nesna, og etter endt utdanning fikk han  jobb på Hval Gård barnehage i Asker. Oppgaven hans var å bygge opp en naturavdeling med tilhold i en jordgamme som var bygd til formålet. Denne oppgaven løste han så bra at han to år etter ble utfordret til å bygge opp noe helt nytt: Båtbarnehagen, med base i en tidligere livbåt fra Nordsjøen. Båtbarnehagen har vakt stor interesse både i fagkretser langt ut over landets grenser og i media, og det er med dårlig skjult stolthet hans foreldre har notert seg reportasjer i både fagblader, aviser og TV.   

Menn i en så kvinnedominert sektor som barnehagen må jobbe bevisst med sin rolle og identitet, og Asgeir har engasjert seg aktivt i det nettverket som kalles MIB (Menn I Barnehage). Sommeren 2004 ble han engasjert av Barne- og Familiedepartementet som redaktør for MIB's nettsider, et engasjement han hadde til han var ferdig med mastergraden i 2006. Tidligere hadde han også ansvar for nettsiden til det lokale MIB-arbeidet i Asker kommune.

Høsten 2004 tok Asgeir to års permisjon for å videreutdanne seg og ta mastergrad i pedagogikk ved universitetet i Trondheim. Samme høst fikk han sitt første fadderbarn da han hadde gleden og æren av å bære vesle Amalie, det første barnebarnet til våre aller beste venner, til dåpen.

 

Det er ikke mulig å presentere Asgeir uten å nevne matlaging. Han er en førsteklasses kokk og baker som elsker å utfolde seg på kjøkkenet til både familiens og andres store glede. De senere årene har Asgeir hatt ansvar for mat og servering ved flere store selskaper.

 

I begynnelsen av 2005 dukket en ny faktor opp i Asgeirs tilværelse. Hun heter Tove. Vi fikk hilse på henne da de kom på sommerferie, og vi ”falt” for henne umiddelbart. I november samme år valgte de å flytte sammen i Asgeirs leilighet. Sommeren 2007 flyttet de til Slemmestad, og i 2009 kjøpte de ut Vebjørn og Eivor.

 

Da de flyttet til Slemmestad i 2007, sto det jobb og ventet på Asgeir i barnehagesektoren i Asker kommune, mens Tove fikk stilling som arealplanlegger i Bærum kommune.

Tove og Asgeir giftet seg i Larvik Kirke 25. juli 2009, og 1. februar 2010 kunne vi ønske Joakim, vårt andre barnebarn, velkommen.

Sommeren 2011 var tiden inne for Asgeir til å skifte jobb, og han søkte og fikk stillingen som styrer for en større privat barnehage i Slemmestad sentrum, knappe 10 minutter hjemmefra. Driftsformen i Asker viste seg imidlertid å passe Asgeir bedre, og etter halvannet år valgte han å vende tilbake dit - og ble mottatt med åpne armer.

I november 2013 fikk Tove og Asgeir sitt andre barn, Martine, den første jenta blant barnebarna våre.

Etter i lengre tid å ha snakket om behov for et hus med alt på ett gulv, ble det fart i planene våren 2013. Etter mye om og men med kommunen - og en og annen kommunal tabbe - ble arbeidene igangsatt, og i oktober kom nyhuset på plass. Innflytting skjedde i februar 2014.

I 2019 var tiden omsider inne til å si et endelig farvel til den kommunale barnehagen. Asgeir fikk sterke signaler om at han var ønsket som medarbeider i en barnehage på Torvbråten på Slemmestad, ikke lengre unna enn at han kan sykle - uten å bruke hovedveiene. Det varte ikke lenge før han hadde funnet seg vel til rette i de nye omgivelsene.

 

Asgeir i media:

"Norsk førskolelærerblad" nr. 22/2000

"Utdanning" nr. 16/2003

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.06.2022