-eBe-

  

Magdeburg

Sporvei

Sporveien i Magdeburg begynte som normalsporet (1435 mm) hestesporvei i 1877. I 1886 ble det også åpnet en dampsporvei i byen. De to selskapene fusjonerte i 1887, og en større utbygging av sporveisnettet fulgte i årene etter. I 1899 ble den første linjen elektrifisert, og resten av nettet fulgte etter innen kort tid. Som de fleste andre tyske byer ble Magdeburg bombet av de allierte under 2. verdenskrig, og også sporveisnettet ble påført store skader. Trafikken kom imidlertid raskt i gang igjen, og flere utvidelser av nettet fant sted i DDR-tiden. Etter den tyske gjenforeningen har utbyggingen av sporveien i Magdeburg fortsatt, og flere nye strekninger samt forlengelser av eksisterende forventes gjennomført innen 2020. Trafikken avvikles i 2015 hovedsakelig med moderne lanvgulvsvogner, samt moderniserte Tatra tilhengere. Sporveisnettet i Magdeburg er robust, og utgjør hovedstammen i byens kollektivtrafikk.

På slutten 2. verdenskrig kom tre beslaglagte trikker fra Bergen (Norge) til Magdeburg. To av disse ble satt inn i ordinær drift etter krigen og ombygd til arbeidsvogner på 1950-tallet da leveransen av nye sporvogner fra fabrikken i Gotha satte inn. Den tredje ble brukt som delevogn. De ble utrangert rundt 1970. Bildene av disse, samt den tyskspråklige beskrivelsen av dem (Klikk på bildet til venstre!), er velvillig stilt til disposisjon av veteransporveisforeningen Verein IGNah e.V. v/Ralph Kozica.

En rekke eldre sporvogner er bevart, de fleste i kjørbar stand. Trikkestallen i bydelen Sudenburg er gjort om til sporveismuseum, og museumsvognene brukes regelmessig til nostalgikjøring på byens sporveislinjer.

MVB Atw.702 (ex MVB Atw.502, ex MVB 56, ex MSAG 56, ex BS 116)

Wilhelm-Pieck-Allée (nåv. Ernst-Reuter-Allée), 27.05.1961

MVB Atw.512 (ex MVB 58, ex MSAG 58, ex BS 118)

Karl-Marx-Straße (nåv. Breiter Weg), 17.08.1959

MVB (ex MSAG) 82

Ost-Wesst-Straße, 23.12.1955

MVB T4D.1168 + B4D.2113

Alter Markt, 02.10.2009

MVB B4D.2113 + T4D.1168

Alter Markt, 02.10.2009

MVB T4D.1228

Alter Markt, 02.10.2009

MVB T4D.1254 + 1167 + B4D.2133. Begge motorvognene tar strøm fra kontakledningen.

Alter Markt, 02.10.2009

MVB B4D.2133 + T4D.1167 + 1254

Alter Markt, 02.10.2009

MVB T4D 1272 + 1248

Alter Markt, 02.10.2009

MVB T4D.774 [skolevogn, ombygd fra T4D.1274] + B4D.2132

Ernst Reuter Allée, 02.10.2009

MVB T4D.774 i spesialfarger som skolevogn

Museumsdepot Sudenburg, 26.09.2011

MVB T4D.774

Museumsdepot Sudenburg, 26.09.2011

MVB B4D.2132 + T4D.774

Ernst Reuter Allée, 02.10.2009

MVB (ex BVG) B6A2.2147 + T6A2.1275

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) T6A2.1276 + 1277. Kun første vogn i toget tar strøm fra kontaktledningen.

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) T6A2.1277 - med senket strømavtaker, får strøm fra vogna foran.

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) T6A2.1282 + 1283

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) T6A2.128

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG B6A2.2147 + T6A2.(uidentifisert) + 1284

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) B6A2.2143

Alter Markt, 02.10.2009

MVB (ex BVG) B6A2.2201. Typen er teknisk fornyet for å kunne brukes sammen med type NGT8D

Breite Weg, 06.03.2013

MVB B6A2.2201

Breite Weg, 06.03.2013

MVB type NGT8D

Ernst Reuter Allee v/Magdeburg Hbf., 23.09.2011

MVB NGT8D.1302 med (ex BVG) B6A2.2201

Breite Weg, 06.03.2013

MVB NGT8D.1323 og 1313

Alter Markt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1324

Breite Weg, 06.03.2013

MVB NGT8D.1330 og 1324

Breite Weg, 06.03.3013

MVB NGT8D.1330

Alter Markt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1345

Breiter Weg, 02.10.2009

MVB NGT8D.1345

Hasselbachplatz, 06.03.2013

MVB NGT8D.1346

Ernst Reuter Allee v/Magdeburg Hbf., 23.09.2011

MVB NGT8D.1349 og 1362

Olvenstedt, 26.09.2011

MVB NGT8D.1349 og 1362

Olvenstedt, 26.09.2011

MVB NGT8D.1349 - interiør

Linje 3, Olvenstedt - Leipziger Chaussee, 26.09.2011

MVB NGT8D.1353 og 1347

Alter Markt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1361

Ernst Reuter Allee v/Magdeburg Hbf., 23.09.2011

MVB NGT8D.1371 og 1369

Alter Markt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1372

Olvenstedt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1372

Olvenstedt, 02.10.2009

MVB NGT8D.1372

Olvenstedt, 02.10.2009

 

BS = Bergens Sporvei (Norge)   MSAG = Magdeburger Straßenbahnen AG   MVB = Magdeburger Verkehrsbetriebe
BVG = Berliner Verkehrsbetriebe                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner i Magdeburg

(Vintage trams / Veteranstraßenbahnen / Tranvías de ventaja / Tрамы ветерана)

bullet

Sporvei i Bergen

(Trams in Bergen / Straßenbahnen in Bergen / Tranvías en Bergen / Tрамы в Берген)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 13.05.2021