-eBe-

  

Budapest

T-banemuséet på Deák Ferenc tér

T-banen i Budapest er verdens nest eldste. Kun Londons er eldre. Den eldste linjen, linje M1, ble åpnet i 1896, til 1000-årsjubileet for det som regnes som Ungarns grunnleggelse. Denne linjen har et vesentlig smalere profil enn de nyere linjene, noe som medfører at materiell fra de andre linjene ikke kan trafikkere linje M1 - eller omvendt.

I tilknytning til informasjonssenteret på den store t-banestasjonen på Deák Ferenc tér har det kommunale trafikkselskapet BKK (ikke å forveksle med driftsselskapet BKV som eier og driver Budapests trikker, t-baner, trolleybusser og andre kollektivtrafikkmidler) et svært interessant t-banemuseum. Muséet befinner i en for tiden ubrukt tunnel på smalprofillinjen M1, men i forbindelse med en planlagt oppgradering av denne linjen foreligger det også planer om igjen å knytte museumstunnelen til linjenettet for å kunne kjøre de bevarte vognene. Tre vogner er utstilt på muséet, derav to motorvogner av første generasjon. I tillegg har muséet en representativ samling modeller av det rullende materiellet, samt en fyldig foto- og tekstdokumentasjon. Det er ikke nødvendig å kunne ungarsk. Her er det mye som er oversatt til engelsk. Et besøk anbefales varmt. Men vær obs! Man har ikke helt klart å fri seg fra gamle uvaner fra kommunisttiden: Stengetid betyr at publikum skal være ute av lokalene en halvtime før, slik at de ansatte kan gå hjem presis på sekundet når stengetid er inne (Antakelig praktiseres åpningstid på tilsvarende vis, men det har vi ikke testet).

Bildene er tatt på muséet 20.09.2022.

bullet

Rullende materiell

bullet

Modeller

bullet

Fra museets fotosamling

Rullende materiell

BKV (ex FVV, ex BSZKRT, ex FJFVV) M.1, bevart som ved utrangering.

BKV M.1

BKV M.1

FJFVV M.19, restaurert til originalstand

FJFVV M.19

FJFVV M.19

FJFVV M.19

FJFVV M.19, interiør

BKV (ex FVV) styrevogn 81, bevart som ved utrangering

På slutten av 1950-tallet var passasjermengden blitt så stor at motorvognene ikke klarte å ta unna tilstrømmingen. Det var ikke aktuelt å bygge nye av samme type, og som en midlertidig løsning ble det anskaffet 2-akslete styrevogner.

BKV 81

Styrevognene økte passasjerkapasiteten vesentlig, men forårsaket samtidig en voldsom merslitasje på skinnegangen.

Modeller

FJFVV M.20S, kongelig salongvogn, ble bare benyttet to ganger så lenge monarkiet besto.

Etter avskaffelsen av monarkiet i 1918 havnet vognen på museum, men ble hentet fram og ominnredet som ordinær trafikkvogn i 1944. Både teknisk og på andre måter avvek den så sterkt fra normalen at den var mer til problem enn til nytte og ble utrangert i 1966 og hogget i 1975.

FVV M.4 + styrevogn 84. Motorvognen fra åpningsåret, styrevognen fra 1960.

FVV M.84 + styrevogn 84

FVV styrevogn 84 + M.4

FVV Ev.100 og 81-717.312, begge standard sovjetiske t-banevogntyper som fantes på alle sovjetiske t-baner, samt i flere andre kommuniststyrte land.

BKV type Mfav-1

Fra museets fotosamling

T-banelinje M1 følger i det vesentlige Budapests hovedgate Andrássy utca, og gaten var et eneste stort anleggsområde i den perioden linjen ble bygget.

Opprinnelig gikk deler av M1 i friluft. En senere linjeomlegging førte også denne delen ned under bakken.

Ex FJFVV M.11 og BKV Mfav-2.43

M.11 er for tiden (2022) den eneste kjørbare vognen av første generasjon. Det foreligger imidlertid planer om å sette også M.1, M.19 og styrevogn 81 i kjørbar stand når muséet knyttes til linjenettet (Se ovenfor).

 

BKV = Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság   BSZKRT = Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság   FVV = Fővárosi Villamosvasútnak

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 27.04.2023