-eBe-

  

Harzer Schmalspurbahnen

Harz-banene utgjør i dag Europas nest største smalsporete jernbanenett og består av linjene Harzquerbahn, Selketalbahn og Brockenbahn. Sporvidden er 1000 mm, samme som Thamshavnbanen i Sør-Trøndelag.

To Harz-lok, 99.221 og 99.223 ble under 2. verdenskrig sendt til Thamshavnsbanen for å opprettholde driften etter sabotasjeaksjonen som stanset den elektriske driften. De var i drift der inntil de ble utrangert og hogget på begynnelsen av 1950-tallet, etter at elektrisk drift var gjenopptatt.1)

Med unntak av linjen til Brocken (= Bloksberg!), som kun tjener turistformål, inngår Harz-banene i det offentlige kollektivnettet. Tidligere hadde banene også en utstrakt godstrafikk, både med egne, smalsporete godsvogner og med normalsporvogner som ble lastet opp på rulleskamler og overføringsvogner. Det kjøres både dampdrevne tog og motorvogner. I tillegg finnes det noen diesellok som hovedsakelig benyttes i arbeidstog eller når det er spesielt stor skogbrannfare. Flere steder er jernbanelinjen lagt i selve bygatene, og i byen Nordhausen kjører HSBs motorvogner på byens ordinære sporveisnett, og duovogner fra sporveien i Nordhausen kjører på HSB-spor til noen av byens forsteder.

GHE og NWE var selvstendige selskaper fram til 1949 da de ble overtatt av DR. Alt HSB-materiellet med unntak av motorvogn 187.015 og 019 tilhørte DR i perioden 1949-93. Tidligere tilhørighet er derfor kun markert for materiell som har tilhørt de opprinnelige selskapene.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

HSB-tog underveis

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

HSBs loktrukne tog kjøres normalt med damplok. Disse togene har selvsagt en enorm tiltrekningskraft på turister, men med unntak av togene opp til Brocken er samtlige rutegående tog på HSB en viktig del a distriktets kollektivtrafikk. Lokene 99.5902, 99.5906 og 99.6001 er imidlertid å anse som museumslok og benyttes kun til chartertog for turister.

HSB 99.5902 (ex NWE 11) [MWG 1901]

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.5902

Brocken (i tett tåke), 06.04.2012

HSB 99.5902

Brocken (i tett tåke), 06.04.2012

HSB 99.5906 (ex NWE 41) [Karlsruhe 1918]

Westerntor, Wernigerode, 06.09.2003

HSB 99.5906

Drei Annen Hohne, 06.09.2003

HSB 99.5906

Drei Annen Hohne, 06.09.2003

HSB 99.5906

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.5906

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.5906

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.6001 (ex NWE nr. 21) [Krupp 1939]

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.6001

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.6001

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.6001

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.222. (99.7222) [BMAG 1930]; eneste gjenværende søsterlok til de to som ble sendt til Thamshavnbanen.

Brocken, 16.08.2006

HSB 99.222. Type 99.22 ble opprinnelig bygget av DR til smalsporbanen Esfeld-Schönbrunn i Thüringen. 99.222 kom til Harz i 1966.

Brocken, 16.08.2006

HSB 99.222

Brocken, 16.08.2006

HSB 99.222

Schierke, 16.08.2006

HSB 99.222

Schierke, 16.08.2006

HSB 99.222

Brocken, 16.08.2006

HSB 99.222

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

HSB 99.222 bunkrer vann

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

HSB 99.222

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

HSB 99.7235 [LKM 1955]

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7236 [LKM 1955]

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

HSB 99.236 (ex DR 99.7236)

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.236

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7237 [1955]

Mellom Schierke og Brocken, 16.08.2006

HSB 99.7238 [LKM 1955]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99.7238

Steinerne Renne, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99.7238

Steinerne Renne, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99.7240 [LKM 1956]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99.7240

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99.7240

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.7240

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.7240

Brocken, 16.08.2006

HSB 99.7240

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7240

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7241 [LKM 1956] og 99.7242 [LKM 1956]

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99.7243 [LKM 1956]

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7243

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7243

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7243

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.7243

Strekningen Drei Annen Hohne - Wernigerode, 06.04.2012

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

I DDR-tiden hadde Harzquerbahn og Selketalbahn utstrakt godstrafikk, og på begynnelsen av 1980-tallet var godsvolumet blitt så stort at damplokene kom til kort. DR ønsket derfor å omstille denne trafikken fra damp til diesel. I stedet for å utvikle en egen loktype for Harzbanene valgte man å bygge om normalsporete lok av type 110, en vellykket og robust loktype som fantes i stort antall hos DR. Leveransene av store dieselelektriske lok fra Sovjetunionen gjorde det mulig å frigjøre et antall lok, og disse ble derfor bygd om med nye, 6-akslede boggier for 1000 mm sporvidde. I og med at Harzbanene allerede hadde et profil som tillot overføring av normalsporvogner på overføringsvogner, var størrelsen på lokene som fikk ny typebetegnelse 199.8, ikke noe problem. Ombyggingen var svært vellykket, og lokene var i full drift til godstrafikken opphørte på 1990-tallet. Etter opphøret av godstrafikken brukes lokene i arbeidstog, samt i persontog i perioder når stor skogbrannfare gjør det utilrådelig å kjøre damplok. På folkemunne har typen pga. utseendet fått tilnavn som "Harzkamel" og "Roter Kamel" ("Rød kamel").

HSB 199.861 (ex DR 110.861) [LEW 1976, ombygd Stendal 1988]

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 199.861

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 199.861

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 199.871 (ex DR 110.871) [LEW 1978, ombygd Stendal 1989]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 199.871

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 199.872 (ex DR 110.872) [LEW 1978, ombygd Stendal 1989]

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 199.872

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 199.892 (ex DR 110.892) [LEW 1978, ombygd Stendal 1989]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Motorvogner

Dieselmotorvogner

En del av lokaltrafikken avvikles med motorvogner. Dette gjelder spesielt rushtidstogene rundt byene Nordhausen og Wernigerode, samt på tider av døgnet med passasjertall som gjør det ulønnsomt å kjøre damplok og vogner, en praksis som begynte allerede på 1930-tallet.

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

I 1933 anskaffet GHE en dieselmekanisk motorvogn til persontrafikken på strekningene Alexisbad–Harzgerode og Alexisbad–Stiege. Selv om motorvognen på alle måter var vellykket, ble det med denne ene vognen, og da 2. verdenskrig brøt ut, ble den hensatt pga. drivstoffmangel. Etter krigen ble den igjen satt i drift, men den viste seg for liten for det nå sterkt økende passasjertallet og ble i 1963 bygd om til arbeidsvogn. i 1978 ble den hensatt. Allerede på slutten av DDR-tiden ble det imidlertid bestemt at vognen skulle bevares til museumsformål, og i 1988 begynte man å restaurere den tilbake til sitt opprinnelige utseende og interiør. Den fikk  ny motor i 2001 og brukes i dag til charterturer for mindre grupper.

HSB 187.001 (ex GHE T.1) - merket som GHE T.1 [Dessau 1933]

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 187.001/GHE T.1

Wernigerode, 16.08.2006

Dieselhydrauliske motorvogner

HSB anskaffet i 1996 en prototyp (187.015) til en ny generasjon motorvogner. Erfaringengene med prototypvognen førte til en rekke endringer før serieproduksjonen begynte, og i 2016 ble prototypvognen hensatt og vil antakelig bli utrangert. I 1999 ble det så anskaffet en serie på fire vogner (187.016-019) I tillegg har HSB to vogner kjøpt brukt fra en annen bane og ombygd fra dieselmekanisk til dieselhydraulisk drift.

HSB 187.015 [Wittenberge 1996]

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 187.015

MBBs verksted i Bad Doberan, 21.08.2012

HSB 187.015

MBBs verksted i Bad Doberan, 21.08.2012

HSB 187.015 repareres for karosseriskade (kollisjon?).

MBBs verksted i Bad Doberan, 21.08.2012

HSB 187.015 - montert på rulleskamler. MBB har sporvidde 900 mm.

MBBs verksted i Bad Doberan, 21.08.2012

HSB 187.019 [Halberstadt 1999]

Wernigerode, 13.08.2006

Dieselelektriske motorvogner

I motsetning til GHE valgte NWE å satse på dieselelektriske motorvogner. Den første ble anskaffet i 1935, med 23 sitteplasser og en tilhenger. Erfaringene med vognen var positive, men motorytelsen viste seg å være i minste laget. De neste to vognene fikk kraftigere motorer og ble bygget som rene godsmotorvogner beregnet på å trekke inntil fire vanlige personvogner. Én av disse eksisterer fremdeles. Etter å ha vært hensatt i 20 år ble den restaurert i 1999 og fikk ny motor. I likhet med GHE-vognen regnes den som museumsvogn og brukes kun til charterkjøring.

HSB-tog underveis

En reise med HSB går fra en nesten sporveisaktig trasé i og langs gatene i Wernigerode (og Nordhausen) til folketomme skogs- og fjellområder i praktfull natur i de store skogsområdene i Harsfjellene, en opplevelse også for den som ikke primært er jernbaneinteressert.

Tog i bygate

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Tog langs bygate

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Tog mot Wernigerode

Strekningen Drei Annen Hohne - Wernigerode, 06.04.2012

Tog mot Wernigerode

Strekningen Drei Annen Hohne - Wernigerode, 06.04.2012

Tog mot Wernigerode

Strekningen Drei Annen Hohne - Wernigerode, 06.04.2012

Tog mot Wernigerode

Strekningen Drei Annen Hohne - Wernigerode, 06.04.2012

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

HSB KB.900-437

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KB.900-437

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KB.900-439

Drei Annen Hohne, 06.04.2012

HSB KB.900-441

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB KB.900-500

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB KB.900-512

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Personvogn type KB, interiør

Brockenlinjen, 16.08.2006

HSB KBi4p.900-456

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KBi4p.900-458

Brocken, 06.04.2012

HSB KBi4p.900-460

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KBi4p.900-460

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KBi4p.900-460

Brocken, 06.04.2012

HSB KBD.902-304

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB KBD.902-304

Brocken, 16.08.2006

HSB KBD.902-306

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KBD.902-306

Wernigerode, 06.04.2012

HSB KBD4ip.902

Wernigerode, 06.04.2012

HSB veterantog bestående av KBD4ip.902-303, KB4ip.900-458, KB4ip.900-456 og KBi4p.900-460

Wernigerode, 06.04.2012

KDaai.905-156

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Godsvogner

Godstrafikken på Harzbanene ble opprinnelig avviklet utelukkende med smalsporete godsvogner. Etter hvert som kravet til effektivitet økte, ble ulempene med sporbruddet stadig tydeligere, og det ble utviklet løsninger for å frakte normalsporete godsvogner direkte til mottakere langs det smalsporete nettet uten omlasting. På Harzbanene ble det brukt overføringsvogner. Lokalt gods ble fortsatt fraktet i smalsporvogner, og er godstog kunne bestå av en blanding av smalsporvogner og normalsporvogner på overføringsvogner. Bruken av overføringsvogner medførte at smalsporbanene faktisk måtte ha et større friromsprofil enn normalsporbanene.

HSB 99-01-98 [Lindner 1915]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB SSm.99-04-73

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 909-101

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99-06-14 med normalsporet tankvogn

Brocken, 16.08.2006

HSB 99-50-94 med normalsporet grusvogn

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer, både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snørydding

bullet

Brannvern

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell. HSBs lastetraktorer er små og kan antakelig bare trekke lette tilhengere. Førerhuset har kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann.

HSB Kl.3850 og gravemaskin u. nr.

Wernigerode, 16.08.2006

HSB Kl.3859

Wernigerode, 16.08.2006

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for måling av sporkvalitet/feilsøking, for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget avsnitt ovenfor.

HSB gravemaskin u.nr. og lastetraktor Kl.3850

Wernigerode, 16.08.2006

HSB 99-50-94 med normalsporet grusvogn til påfylling av ballast i sporet

Drei Annen Hohne, 16.08.2006

HSB nr. 79; skinnemålevogn

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, ofte selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet.

HSB 99-09-02 / LSF71; snøfres (selvgående?)

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99-09-02 / LSF71

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99-09-02 / LSF71

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99-09-75 / SFS-072; snøplog [eget verksted]

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99-09-75 / SFS-072

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99-09-75 / SFS-072

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99-09-75 / SFS-072

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

Brannvern

HSB går for en stor del gjennom uveisomme områder. I tilfelle skogbrann - eller i verste fall brann i et tog - må brannslokningsmateriell framføres på jernbanen. Det er derfor utstasjonert brannvernsmateriell flere steder langs banene.

HSB 99-06-14 med normalsporet tankvogn for brannslokking

Brocken, 16.08.2006

HSB 99-08-04 med normalsporet tankvogn for brannslokking

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

HSB brannslokkingstog bestående av 99-06-34 og 99-08-04 (I forgrunnen flere overføringsvogner for normalsporvogner)

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. HSBs mannskaps- og losjivogner er ominnredete, eldre personvogner, mens verksteds- og redskapsvognene er innredet i gamle godsvogner.

HSB 99-09-78; verkstedsvogn

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 99-09-78

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 909-101; redskapsvogn

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 909-104; mannskapsvogn, ex type KBD

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 909-104

Westerntor, Wernigerode, 13.08.2006

HSB 909-104

Westerntor, Wernigerode, 06.04.2012

 

DR = Deutsche Reichsbahn HSB = Harzer Schmalspurbahnen GmbH NWE = Nordhausen-Wernigeroder-Eisenbahn
GHE = Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn AG   MBB = Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH        

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Jernbaner i DDR

(Railways in The German Democratic Republic / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР)

bullet

Norge - Thamshavnbanen

(Norway - The Thamshavn line / Norwegen - Die Thamshavnbahn / Noruega - El ferrocarril de Thamshavn / Норвегия - Taмcxaвнская железная дорога)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

1) Det verserer en historie om at skipet som fraktet ett av lokene fra Tyskland til Norge, ble torpedert av en sovjetisk ubåt, og at loket derved skal ha endt på dypt vann i Østersjøen. Denne historien er kun en myte. Begge lokene kom fram i god behold og gjorde (dessverre, sett fra norsk synspunkt) god nytte for seg så lenge krigen varte.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.05.2021