-eBe-

  

Norge

Bensin- og dieselmotorvogner

I motorvogna er lokomotiv og vogn smeltet sammen til en enhet. Motorvogner kan være alt fra én enkeltkjørende vogn til lange tog enten bestående av én eller flere motoriserte enheter samt et antall ikke-motoriserte styre- og mellomvogner - eller tog der motorkraften er fordelt gjennom hele togsettet. Prinsippet om fordelt trekkraft er vanligst på de mest moderne motorvogntogene, mens eldre gjerne hadde umotoriserte styre- og mellomvogner. Styre- og mellomvogner er tatt med på denne siden.

Motorvogner benyttes omtrent utelukkende til persontog. I enkelte andre land har man forsøkt å bruke motorvogntog også til enkelte typer godstransport, først og fremst post. Noen eldre motorvogner er bygget om til ulike formål og er også oppført under Anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

Sporvidde = normalspor (1435 mm) hvis ikke annet er spesifisert.

 

bullet

Bensinmotorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Bensinmotorvogner

Små motorvogner med bensinmotor betød allerede i mellomkrigstiden redningen for en rekke svakt trafikkerte sidebaner. Bensinmotorvognene hadde ofte sterke likheter med samtidige busser, og betegnelsen "skinnebusser" ble hyppig brukt. Kapasiteten var, her som for landeveisbusser, begrenset, og da det ble utviklet egnede dieselmotorer, forsvant de bensindrevne skinnebussene raskt - eller de ble ombygget til dieseldrift. F.eks. ble Cmb14 bygget om til Cmd15 og Cmbo3a til Cmdo3b. Bensinmotorvogner hadde mekanisk gearkasse som på en bil.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

CAP-spor (1067 mm)

Normalspor (1435 mm)

ASfB Cmb.1 "Gamla" [Hässleholm 1928] og Cmb.2, museumsvogner, bevart av NJK Krøderbanen.

Krøderen, 18.08.1991

ASfB Cmb.2 "Padda" [Skabo 1938]

Krøderen, 18.08.1991

NSB type Cmb14 eller Cmd15. Det er ikke mulig å skille dem av utseende. Merk likheten med elektrisk type BM64.

Stjørdal, 1937 el. 1938

NSB Cmo3a.19239 (opprinnelig type Co-m3 senere Cmbo3a, ombygd til diesel type Cmdo3b, senere Bmdo83b). Merk likheten med elektrisk type BM62.

Voss, 1939

LT (innleid fra SNCF) ZZy.24295

Myrdal, august 1939

CAP-spor (1067 mm)

NSB Cmb-1.2664. Museumsvogn

Norsk jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

Dieselmotorvogner

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger, og dieselmotorvognen ble redningen for mange svakt trafikkerte sidebaner.

På samme måte som med en bil er imidlertid dieselmotorvognen avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. For mindre motorvogner blir det gjerne brukt mekanisk kraftoverføring (med gearkasse som på en vanlig bil), på større hydraulisk og elektrisk. Fra år 2000 og utover er det framfor alt elektrisk kraftoverføring som dominerer (om ennå ikke her hjemme).

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

NSB Cmdo9a.18293 (ex Bmdo9a.18293, ex DR VT137.134) med reisegodstilhenger Gx.1453

Skreia, sommeren 1954

NSB type Cmb14 eller Cmd15. Det er ikke mulig å skille dem av utseende. Merk likheten med elektrisk type BM64.

Stjørdal, 1937 el. 1938

NSB BMdo83b.36 (ex Cmdo3a.18236, ex Cmbo3a.18236, ex Cmo3a.18236, ex Co-m3.18236)

Voss, sommeren 1960

NSB BM86.23

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB BM86.23

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB BM86f.60. Museumsvogn bevart av NJK.

Sundland, Drammen, 18.10.1993

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 25.09.1992

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 25.09.1992

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 28.03.1994

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 28.03.1994

NSB type BFS 86, styrevogn til BM86 og BM91

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB BM87.03 (ex Cmdo7.18303) og Cmdo7.18301. Museumsvogner.

Krøderen, 30.07.1995

NSB BM91.02. Museumsvogn.

Marienborg, Trondheim, 24.06.2007

NSB BM91.03

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM93.01. Settet består av to motorvogner med felles midtboggi (jakobsboggi).

Dombås, 16.05.2007

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0593.001 (BM93.01)

Bjorli, 08.07.2020

SJN 0593.001 (BCM93.51)

Bjorli, 08.07.2020

NSB BM93.05

Bodø, 12.07.2011

NSB BCM93.55

Bodø, 12.07.2011

NSB BCM93.55

Bodø, 12.07.2011

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0593.007 (BM93.07)

Trondheim, 19.09.2020

NSB BM93.08, 15 og 11

Marienborg, Trondheim, 18.05.2007

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0593.008 (BM93.08+BCM93.58)

Marienborg, Trondheim, 19.09.2020

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0593.009 (BM93.09)

Åndalsnes, 08.07.2020

NSB BM93.59

Marstein i Romsdal, 2003

NSB BM93.59 og 11

Åndalsnes, 27.07.2006

SJN 0593.009 (BCM93.59)

Åndalsnes, 08.07.2020

NSB BM93.12

Dombås, 27.07.2006

NSB BM93.12/62

Dombås, 27.07.2006

NSB BM93.62

Dombås, 27.07.2006

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0593.013 (BM93.13)

Dombås, 19.08.2019

SJN (ex VY - innleid fra NOR) 0593.013 (BM93.13)

Trondheim, 19.09.2020

SJN 0593.013 (BM93.13)

Alvdal, 24.09.2021

VY 0593.013 (BM93.63)

Dombås, 19.08.2019

SJN 0593.013 (BCM93.63)

Trondheim, 19.09.2020

SJN 0593.013 (BCM93.63)

Alvdal, 24.09.2021

Dieselhydrauliske motorvogner

NSB BFM88a.06 (ex BFmdo88.06)

Trondheim, juni 1968

NSB BFmdo88.07

Geilo, mars 1963

NSB BFmdo88.12

Evanger, mars 1962

NSB (ex SJ) Y1.1300. NSB valgte å beholde den svenske typebetegnelsen.

Skien, 04.05.2005

NSB Y1.1300

Porsgrunn, 04.05.2005

NSB XR-YF1.1325 (ombygd fra SJ YF1.1325), beredskapsvogn

Lodalen, Oslo, 28.08.2007.

NSB XR-YF1.1325

Lodalen, Oslo, 28.08.2007.

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-YF1.1332 (ombygd fra SJ YF1.1332), beredskapsvogn

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

Dieselelektriske motorvogner

NSB type BM92. Settet består av motorvogn type BM92 og styrevogn type BS/BFS/BDFS92. Bildet viser kun motorvognen.

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM92.01

Trondheim, juli 1986

NSB BM92.02/BS92.52

Steinkjær, juli 1985

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.002 (BM92.02)

Lundamo, 18.09.2020

SJN 0592.002 (BM92.02)

Lundamo, 18.09.2020

SJN 0592.002 (BS92.52)

Lundamo, 18.09.2020

***N***

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.003 (BS92.53)

Røros, 17.12.2022

NSB BM92.04

Trondheim, 18.05.2007

NSB BS92.54

Stjørdal, 17.05.2007

NSB BM92.05

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

***N***

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.005 (BM92.05)

Hamar, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.005 (BM92.05). NB! BS92.55 er utrangert etter utlykke. Motorvognen er koplet med BS92.06 (0592.006)

Røros, 17.12.2022

NSB BS92.55

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.005 (BS92.55), frakoplet og skal utrangeres etter skade.

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

SJN 0592.005 (BS92.55)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.006 (BS92.56)

Hamar, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.006 (BS92.06). NB! BM92.05 er utrangert etter utlykke. styrevognen er koplet med BM92.05 (0592.005)

Røros, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.006 (BS92.06), kupéinteriør

Røros, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.006 (BS92.06), vestibylen med bagasje- og sykkelplass

Type 92 ble ombygget for enmannsdrift på 1990-tallet, med billettsalg hos fører. Denne løsningen er ikke lenger i bruk.

Røros, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.006 (BS92.06), førerplassinteriør

Røros, 17.12.2022

***N***

SJN 0592.006 (BS92.06), førerplassinteriør

Røros, 17.12.2022

SJN (ex VY, ex NSB - innleid fra NOR) 0592.007 (BM92.07)

Ved Torgerstua i Østerdalen, 24.09.2021

SJN 0592.007 (BM92.07)

Alvdal, 24.09.2021

SJN 0592.007 (BS92.57)

Ved Torgerstua i Østerdalen, 24.09.2021

SJN 0592.007 (BS92.57)

Alvdal, 24.09.2021

NSB BM92.09

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM92.10

Grorud, Oslo, 13.10.2005

NSB BS92.60

Grorud, Oslo, 13.10.2005

NSB BS92.60

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

NSB BM92.11

Oslo S, desember 1991

NSB BM92.11

Grong, 20.07.2011

NSB BM92.11

Hamar, 29.06.2017

NSB BFS92.81

Grong, 20.07.2011

NSB BFS92.81

Grong, 20.07.2011

NSB BS92-2.81 (ex BFS92.81)

Hamar, 29.06.2017

NSB BM92.13

Trondheim, 29.08.2015

NSB BM92.13

Trondheim, 29.08.2015

NSB BFS92.84

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

 

ASB

=

Askim - Solbergfossbanen

 

NSB

=

Norges Statsbaner

 

SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français (Frankrike)

LT

=

AS Lynturene

 

SJ

=

Statens Järnvägar (Sverige)

 

VY

=

Vygruppen

NOR

=

Norske Tog AS

 

SJN

=

SJ Norge AS ("NORD")

 

     

 

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 19.03.2024