-eBe-

  

Warszawa

Sporvei, t-bane og trolleybuss

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Warszawas sporveishistorie begynte i 1866 da det ble åpnet en hestedrevet bane for person- og godstransport. Sporvidden var 1524 mm (russisk bredspor) som følge av at byen var den gangen en del av det russiske imperiet. De russiske myndighetene vanskeliggjorde byggingen av sporveien ved bl.a. å forby byggingen av en bro over Wisła. Dette ble omgått ved at man benyttet en jernbanelinje for å krysse elven. Fram mot århundreskiftet vokste sporveisnettet kraftig, og i 1908 ble driften elektrifisert. Da Polen ble selvstendig etter første verdenskrig, skjøt utbyggingen av sporveisnettet fart etter femten års stagnasjon. Warszawa ble fullstendig rasert av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig og måtte gjenoppbygges fra grunnen av etter krigen. Det gjaldt også sporveien, og i forbindelse med gjenoppbyggingen benyttet man samtidig anledningen til å gå over fra russisk bredspor til normalspor (1435 mm). Fra 1960 og utover stagnerte sporveisutbyggingen på ny, og enkelte linjer ble også nedlagt. Fra 2005 har sporveien i Warszawa opplevd en ny blomstringsperiode med store investeringer i infrastruktur og rullende materiell. Flere nye linjer er blitt åpnet, og ytterligere utvidelser er under planlegging. Sammen med t-banen vil sporveien også i framtiden utgjøre ryggraden i byens kollektivtrafikk.

TW N.607. Museumsvogn

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 13N.424+720 og 711+uidentifisert

Ratusz Arsenal, 10.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, 08.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, 08.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, 08.04.2011

TW 13N449+482

Jana Pawła II, 08.04.2011

TW 13N.484

Marszalkowska, 31.03.2009

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 13N.692+691

Marszalkowska, 08.04.2011

TW 13N.784

Marszalkowska, 31.03.2009

TW 105Na.1002+1003

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 105Na.1069+1037

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 105Na.1069+1037

Al. Solidarnosci, 08.04.2011

TW 105Na.1108

Marszalkowska, 31.03.2009

TW 105Na.1108

Marszalkowska, 31.03.2009

TW 105Na.1174+1177

Warszawa sentrum, 03.04.2009

TW 105Na.1284+1283

Al. Solidarnosci, 08.04.2011

TW 105Na.1316 og 105N2k-2000.2101

Al. Jerozolimskie, 03.04.2009

TW 105Na.1376

Al. Jerozolimskie, 08.04.2011

TW 105Na.1404

01.04.2009

TW 105Na.1436

01.04.2009

TW 105Na.1458

Towarowa, 08.04.2011

TW 105m.1468+1467

Al. Jerozolimskie, 08.04.2011

TW 105N2k.2030, 116Na.3003 og uidenifisert type 105N2k. Type 105N2k er en teknisk modernisering av type 105Na.

01.04.2009

TW 105N2k.2054

01.04.2009

TW 105N2k.2070+2071

Jana Pawła II, 08.04.2011

TW 105N2k.2072+2073

Marszalkowska, 08.04.2011

TW type 105N2k. De senre ombygningsseriene er også kraftig modernisert utseendemessig.

Jana Pawła II, 01.04.2009

TW 105N2k.2086

Jana Pawła II, 08.04.2011

TW 105N2k.2092 + uidentifisert type 105N2k

Al. Jerozolimskie, 01.04.2009

TW 105N2k.2132+2133

Marszalkowska, 08.04.2011

TW 105N2k.2156+2157

Al. Jerozolimskie, 08.04.2011

TW type 116Na

01.04.2009

TW 116Na.3006

Al. Jerozolimskie, 08.04.2011

TW 116Na.3013

Al. Jerozolimskie, 08.04.2011

TW 116Na.3017

Jana Pawła II, 10.04.2011

TW 116Na.3017

Jana Pawła II, 10.04.2011

TW 116Na.3027

Al. Jerozolimskie, 01.04.2009

TW 120N.3106

Al. Jerozolimskie, 11.04.2011

TW 120N.3112

Al. Jerozolimskie, 11.04.2011

TW 120Na.3124

Al. Solidarnosci, 08.04.2011

TW 120Na.3125

Pl. Bankowy, 08.04.2011

TW 120Na.3128

Pl. Bankowy, 08.04.2011

TW 120Na.3137

Towarowa, 08.04.2011

TW 120Na.3137

Towarowa, 08.04.2011

TW 120Na.3151

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

TW 120Na.3151

Ratusz Arsenal, 08.04.2011

T-bane

Den første t-banelinjen i Warszawa ble åpnet i 1995. Det består to linjer, én nord-sørgående og én øst-vest-gående. Denne siste er i 2021 ennå ikke ferdigstilt i hele sin utstrekning. Ytterligere én linje, som skal gå ut fra linje 2, er under planlegging. Bortsett fra ferdigstilling av linje 2 og bygging av linje 3 er flere utvidelser foreløpig ikke planlagt.

De fleste vognene er av russisk type, bestilt før kommunistregimets fall, deriblant enkelte moderniserte. Det finnes også et antall polskbygde av fransk modell, anskaffet etter år 2000, og til åpningen av linje 2 ble det anskaffet et større antall vogner fra en polsk datterfabrikk av tyske Siemens. Fra høsten 2021 forventer man å kunne ta i bruk en ny vognserie fra tsjekkiske Škoda.

MW 81-717.001

Centrum, 08.04.2011

MW 81-572.007

Centrum, 08.04.2011

MW 81-572.603

Centrum, 08.04.2011

MW type 81-572/2

Centrum, 08.04.2011

MW 2027

Centrum, 08.04.2011

MW 2086

Centrum, 08.04.2011

Trolleybuss

Warszawa hadde skinneløs sporvei fra 1946 til 1973 og fra 1983 til 1995. Det første nettet besto på det meste av seks linjer pluss fire rushtidsforsterkningslinjer. Årsaken til at det ble nedlagt, var at Polen fikk kjøpt billig olje fra Sovjetunionen samtidig som landet tjente vestlig valuta på å eksportere kull til land utenfor COMECON-systemet. Regjeringen ønsket derfor at landets kullproduksjon skulle gå til eksport, ikke til innenlandsk elektrisitetsproduksjon. I 1983 ble det igjen startet trolleybussdrift i byen, og planen var å bygge ut flere linjer. Økonomiske problemer under og etter den militære unntakstilstanden på slutten av kommunistregimet medførte imidlertid at planene måtte stilles i bero, og etter bare 12 år ble driften igjen innstilt. Om den miljøvennlige, skinneløse sporveien får en ny sjanse når de økonomiske forholdene bedrer seg igjen, vil tiden vise.

ZTM-W JaTB-2.24

Ved kjøpesenterret Centralny Dom Towarowy (undr bygging), 1950

ZTM-W JaTB-2.6

Krakowskie Przedmieście, 1948

ZTM-W type VBR

Ved troleybusshallen i ul. Myśliwieckiej, september 1947

ZTM-W W602a.66

Slottsplassen, 1950-tallet

 

MW = Metro Warszawskie Sp. z o.o.   TW = Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.   ZTM-W = Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner

Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.04.2021